0
0
0
s2sdefault

Kennisinstituut Wetsus is nog steeds op zoek naar financiering voor na 2023. Tot dat jaar is de wetenschappelijke instelling verzekerd van financiële middelen om het onderzoeksprogramma uit te voeren, maar daarna is de toekomst onzeker. Het instituut vestigt zijn hoop op het Nationale Groeifonds en erkenning als TO2-instituut.

Op het jaarcongres van Wetsus vroeg directeur Johannes Boonstra deze week - opnieuw - aandacht voor de al jaren durende financieringsperikelen van het instituut. 2021 was een lastig jaar toen de jaarlijkse bijdrage uit de zogeheten Zuiderzeelijnmiddelen afliep. Met een overbruggingsbijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd het financiële gat gedicht. Daarnaast verhoogde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor dezelfde periode de bijdrage naar 2 miljoen euro per jaar.

Daarmee was Wetsus tot en met 2022 uit de financiële zorgen. Voor de jaren daarna moest het instituut weer op zoek naar nieuw geld. En van die continue zoektocht wil de instelling af - ze wil een permanente financieringsstructuur. Ze richt daarbij haar pijlen op twee bronnen: het Nationale Groeifonds en erkenning als TO2-instituut gelijk de andere instellingen voor toegepast onderzoek Deltares, TNO, Marin, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Wageningen University & Research.

Groeifonds
In een toelichting legt Boonstra uit dat Wetsus mikt op een bijdrage uit het Nationale Groeifonds, het investeringsfonds van de Nederlandse overheid dat als doel heeft te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Wetsus participeert in de aanvraag die de sector watertechnologie voorbereidt met TKI Watertechnologie als coördinator. 

Als de aanvraag door het Groeifonds wordt goedgekeurd, hoopt Wetsus op een jaarlijks bijdrage van 4 miljoen euro uit de fondsbijdrage voor de duur van 10 jaar. 

TO2-instituut
Daarnaast wil het structurele financiering van het Rijk als TO2-instituut. Die kansen lijken groot, in maart van dit jaar adviseerde de Evaluatiecommissie TO2 onder voorzitterschap van professor Wim van Saarloos het kabinet om Wetsus snel de TO2-status te geven als casus om toegepast onderzoek in Nederland te bevorderen. Het advies werd door toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. 

“Begin volgend jaar moet het duidelijk worden, zodat we na 2023 verder kunnen”, zegt Boonstra. Als de TO2-status wordt toegekend, betekent dat ook een erkenning van de positie van Wetsus in het nationale en internationale watertechnologisch onderzoek en de meerwaarde van het instituut voor de Nederlandse watertechnologiesector. Die waarde  werd op het jaarcongres door verschillende inleiders onderstreept zoals manager Peter ter Kulkve van Unilever, voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en hoogleraar Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Boonstra onderstreepte de positie van Wetsus door te memoreren dat het instituut in hogeschool NHL Stenden een nieuwe onderwijspartner heeft en dat de bestaande partners Wageningen University & Research, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen hun samenwerking hebben bevestigd. Daarnaast hebben de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân steun beloofd voor de komende 10 jaar, zo schetste Boonstra.

 

MEER INFORMATIE
H2O actueel: Financiële zorgen Wetsus voor korte termijn voorbij

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.