Waterschap Drents Overijssel Delta (WDOD) gaat volgend jaar beginnen met de versterking van de stadsdijken in Zwolle. Na jaren van voorbereiding is het definitief ontwerp vastgesteld. “Een mijlpaal”, aldus heemraad Breun Breunissen van WDOD. De versterking is een bijzonder project, de kering ligt in een plangebied met een bedrijventerrein, een woonwijk én een Natura-2000 gebied.

De dijk is over een lengte van 7,5 kilometer afgekeurd op hoogte, instabiliteit en piping. Geraamde kosten van het herstel dat valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma: 125 miljoen euro. Het precieze bedrag moet nog worden bepaald bij de uitwerking van het definitieve ontwerp. Dat gebeurt in het Dijkteam Zwolle, waarin het waterschap samenwerkt met de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (Ploegam en Dura Vermeer) op basis van een zogeheten tweefasencontract.

Breun Bruinissen 180 vk Breun BreunissenNu het definitief ontwerp is vastgesteld wordt het uitvoeringsontwerp gemaakt. Heemraad Breunissen: “Aan het eind daarvan wordt het realisatiebedrag vastgeklikt. Er zijn wel een aantal uitgangspunten over de wijze waarop gecalculeerd wordt in een open boekhouding. En er is nog een kostentafel die er nog de nodige checks op doet, zodat we met elkaar tot een verantwoorde prijs/kwaliteitsverhouding komen.”

In de voorbereidingsfase is er veel aandacht besteed aan consultatie en inspraak van betrokkenen, zijnde bewoners, bedrijven, plaatselijke verenigingen en overheden. Door de coronabeperkingen moest dat in 2020 online met filmpjes, vlogs en Facebookgroepen. Een vorm die ook na corona naast de gewone inspraakrituelen wordt voortgezet bij projecten, aldus het waterschap.

Beeld blijft hetzelfde
Nu het definitieve ontwerp er ligt gaat het waterschap weer de wijk in om de gemaakte keuzes toe te lichten. “Ik hoor mensen zeggen: er verandert niet zo heel veel. Als dat de reacties zijn, dan hebben we het goed gedaan”, zei adviseur omgeving Anne-Krijn Piersma van WDOD vandaag tijdens een persbijeenkomst. “Hier en daar gaat de dijk een stukje omhoog, maar het beeld en de beleving van de dijk blijven voor een flink deel hetzelfde. Bomen kunnen blijven staan of de dijk houdt dezelfde breedte omdat we in de ondergrond damwanden plaatsen.”

In de tweede helft van 2022 wordt begonnen met de uitvoering, die dan eind 2024 klaar moet zijn. “Die tweeëneenhalf jaar zijn keihard nodig”, aldus Piersma. “Het beeld van de dijk zal dan uiteindelijk niet veel veranderen, de hele dijk gaat wel volledig op de kop.” Zo zullen lagen zand worden vervangen door klei. “En ondergronds moet er enorm veel gebeuren, dat gaat niet geruisloos voorbij. Daarom vinden we omgevingsmanagement ook heel belangrijk om aan mensen te laten weten dat we eraan komen met een groot project.”

Per deeltraject is gezocht naar de meest passende oplossing, aldus het waterschap. “Een behoorlijke puzzel, omdat het om een bijzondere dijkversterking gaat met erg weinig ruimte.” Er is daarbij geluisterd naar wensen van insprekers. Bij het ontwerp is mede daarom vaak gekozen voor het plaatsen van damwanden, onder meer om bomen en groen te kunnen behouden of verbreding van de dijk te beperken. Ter hoogte van een wijkboerderij wordt de dijk met 60 centimeter verhoogd in de vorm van een zitrand. Voorts wordt er een dijkglijbaan geplaatst, ook een wens van de bewoners. Op deze en andere plekken worden wandelpaden aangelegd of de weg op de dijk verbreed.

Klooienberg 900 Bij wijkboerderij Klooienberg wordt de dijk versterkt met een damwand en verhoogd in de vorm van een zitrand

Heiproef
Bij het bedrijventerrein Voorst wordt een deel van het dijktracé verlegd, dit op verzoek van enkele bedrijven die als gevolg daarvan binnendijks komen te liggen. Om er zeker van te zijn dat het plaatsen van damwanden het productieproces van inulineproducent Sensor niet verstoort, deed het waterschap een heiproef ter hoogte van het bedrijf. Die pakte goed uit, aldus WDOD.

Al deze maatregelen onder de noemer van omgevingsmanagement moeten acceptatie van de dijkversterking vergroten. Als het definitief ontwerp het dagelijks bestuur van het waterschap is gepasseerd, wordt het ter inzage gelegd. Dan zal blijken of er nog bezwaren zijn tegen het dijkversterkingsontwerp.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!