Waterschap Drents Overijssel Delta (WDOD) gaat volgend jaar beginnen met de versterking van de stadsdijken in Zwolle. Na jaren van voorbereiding is het definitief ontwerp vastgesteld. “Een mijlpaal”, aldus heemraad Breun Breunissen van WDOD. De versterking is een bijzonder project, de kering ligt in een plangebied met een bedrijventerrein, een woonwijk én een Natura-2000 gebied.

De dijk is over een lengte van 7,5 kilometer afgekeurd op hoogte, instabiliteit en piping. Geraamde kosten van het herstel dat valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma: 125 miljoen euro. Het precieze bedrag moet nog worden bepaald bij de uitwerking van het definitieve ontwerp. Dat gebeurt in het Dijkteam Zwolle, waarin het waterschap samenwerkt met de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (Ploegam en Dura Vermeer) op basis van een zogeheten tweefasencontract.

Breun Bruinissen 180 vk Breun BreunissenNu het definitief ontwerp is vastgesteld wordt het uitvoeringsontwerp gemaakt. Heemraad Breunissen: “Aan het eind daarvan wordt het realisatiebedrag vastgeklikt. Er zijn wel een aantal uitgangspunten over de wijze waarop gecalculeerd wordt in een open boekhouding. En er is nog een kostentafel die er nog de nodige checks op doet, zodat we met elkaar tot een verantwoorde prijs/kwaliteitsverhouding komen.”

In de voorbereidingsfase is er veel aandacht besteed aan consultatie en inspraak van betrokkenen, zijnde bewoners, bedrijven, plaatselijke verenigingen en overheden. Door de coronabeperkingen moest dat in 2020 online met filmpjes, vlogs en Facebookgroepen. Een vorm die ook na corona naast de gewone inspraakrituelen wordt voortgezet bij projecten, aldus het waterschap.

Beeld blijft hetzelfde
Nu het definitieve ontwerp er ligt gaat het waterschap weer de wijk in om de gemaakte keuzes toe te lichten. “Ik hoor mensen zeggen: er verandert niet zo heel veel. Als dat de reacties zijn, dan hebben we het goed gedaan”, zei adviseur omgeving Anne-Krijn Piersma van WDOD vandaag tijdens een persbijeenkomst. “Hier en daar gaat de dijk een stukje omhoog, maar het beeld en de beleving van de dijk blijven voor een flink deel hetzelfde. Bomen kunnen blijven staan of de dijk houdt dezelfde breedte omdat we in de ondergrond damwanden plaatsen.”

In de tweede helft van 2022 wordt begonnen met de uitvoering, die dan eind 2024 klaar moet zijn. “Die tweeëneenhalf jaar zijn keihard nodig”, aldus Piersma. “Het beeld van de dijk zal dan uiteindelijk niet veel veranderen, de hele dijk gaat wel volledig op de kop.” Zo zullen lagen zand worden vervangen door klei. “En ondergronds moet er enorm veel gebeuren, dat gaat niet geruisloos voorbij. Daarom vinden we omgevingsmanagement ook heel belangrijk om aan mensen te laten weten dat we eraan komen met een groot project.”

Per deeltraject is gezocht naar de meest passende oplossing, aldus het waterschap. “Een behoorlijke puzzel, omdat het om een bijzondere dijkversterking gaat met erg weinig ruimte.” Er is daarbij geluisterd naar wensen van insprekers. Bij het ontwerp is mede daarom vaak gekozen voor het plaatsen van damwanden, onder meer om bomen en groen te kunnen behouden of verbreding van de dijk te beperken. Ter hoogte van een wijkboerderij wordt de dijk met 60 centimeter verhoogd in de vorm van een zitrand. Voorts wordt er een dijkglijbaan geplaatst, ook een wens van de bewoners. Op deze en andere plekken worden wandelpaden aangelegd of de weg op de dijk verbreed.

Klooienberg 900 Bij wijkboerderij Klooienberg wordt de dijk versterkt met een damwand en verhoogd in de vorm van een zitrand

Heiproef
Bij het bedrijventerrein Voorst wordt een deel van het dijktracé verlegd, dit op verzoek van enkele bedrijven die als gevolg daarvan binnendijks komen te liggen. Om er zeker van te zijn dat het plaatsen van damwanden het productieproces van inulineproducent Sensor niet verstoort, deed het waterschap een heiproef ter hoogte van het bedrijf. Die pakte goed uit, aldus WDOD.

Al deze maatregelen onder de noemer van omgevingsmanagement moeten acceptatie van de dijkversterking vergroten. Als het definitief ontwerp het dagelijks bestuur van het waterschap is gepasseerd, wordt het ter inzage gelegd. Dan zal blijken of er nog bezwaren zijn tegen het dijkversterkingsontwerp.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!