secundair logo knw 1

Beeld van het tekenmoment bij rwzi Weert I foto: Maartje van Berkel

Waterschapsbedrijf Limburg heeft met tien partijen raamcontracten afgesloten voor de vernieuwing en het groot onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, de rioolgemalen en het leidingennetwerk. De samenwerking geldt voor een periode van acht jaar. Hierin ligt het accent op projectoverschrijdend leren en gezamenlijk groeien.

De nieuwe samenwerking is eerder deze week formeel beklonken met een tekenmoment bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert. Volgens Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wordt hiermee een versnelling ingezet van de eigen ambities, waaronder duurzaamheidsdoelen.

Nicole HendrixNicole Hendrix

“Door de intensieve samenwerking met onze contractpartners neemt de synergie en daarmee onze uitvoeringskracht toe”, zegt Nicole Hendrix, directeur bedrijfsondersteuning. “Wij kunnen over de hele linie sneller en beter resultaten behalen, omdat we eerder en beter kunnen gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.”

Drie samenwerkingsclusters
Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt voor de zuivering van afvalwater en de omzetting van zuiveringsslib in waardevolle grondstoffen en energie. WBL is in zee gegaan met acht bedrijven en twee aannemerscombinaties (zie kader onderaan). Er wordt samengewerkt binnen drie clusters voor multidisciplinaire projecten, leidingwerk en onderhoud van gemalen. Bij de laatste twee clusters zitten ook nog enkele partijen op de reservebank, voor als hun inzet nodig is.

De raamcontractpartners zijn geselecteerd na een aanbestedingsprocedure waarin de criteria waren gericht op competenties, gedrag en houding in de samenwerking en het projectresultaat. Met verschillende partijen is de afgelopen vier jaar al samengewerkt, onder meer bij de ontwikkeling en bouw van installaties volgens het modulaire Verdygo-concept. Hendrix: “Een deel van de contractpartners zijn opnieuw gecontracteerd, al dan niet in combinatieverband. Er zijn ook contractanten afgevallen.”

Grote uitdagingen
Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg, spreekt van een unieke samenwerking. “Het is bijzonder dat zo’n grote groep van aannemers met een publiek bedrijf de handen in elkaar slaat om naar de toekomst toe complexe projecten succesvol te gaan realiseren. En door te werken aan het succes van de ander bevorder je ook je eigen succes.”

Er is werk aan de winkel want de uitdagingen bij de instandhouding en verbetering van de Limburgse rioolwaterzuiveringsinstallaties, leidingen en rioolgemalen zijn groot. “Aan ons worden hoge eisen gesteld”, licht Hendrix toe. “De realisatie daarvan is een flinke opgave in het licht van de beschikbare middelen, in- en externe resources en materialen. Wij moeten niet alleen gaan voldoen aan hogere afspraken over afname, maar ook aan toekomstige eisen voor effluent en doelen voor duurzaamheid. Denk bij die doelen onder andere aan energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid.”

Programmatisch samenwerken
Het draait om programmatisch samenwerken, waarbij niet alles project voor project wordt opgepakt maar naar het integrale portfolio wordt gekeken. Dat gebeurt hoofdzakelijk in gezamenlijke bouwteams. Het accent ligt op projectoverschrijdend leren, gezamenlijk groeien en tot standaardiseringen komen.

WBL en de contractpartners die ook eerder meededen, hebben de laatste vier jaar al de nodige ervaring opgedaan met deze aanpak. Daardoor is het vertrouwen in elkaar toegenomen. Wim van der Westerlo, directeur van GW Leidingtechniek BV: “Wij moeten gericht zijn op het benutten van elkaars expertise en wegblijven van klassieke opdrachtgever- en opdrachtnemersrollen.”

Goede afstemming nodig
Volgens Hendrix kunnen de tijd en energie die de betrokkenen voorheen moesten besteden aan inkooptrajecten, aanbestedingen en contractuele afspraken, nu worden gestoken in samenwerken, kennisdelen, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. “Hierdoor kunnen we sneller werken en een beter resultaat bereiken.”

Hendrix noemt een aandachtspunt. “Bij het verdelen van de projecten moeten we er samen op toezien dat alle betrokkenen een redelijk deel krijgen toebedeeld. Samen betekent hier niet alleen afstemmen tussen WBL en de contractpartners, maar ook tussen de contractpartners onderling. Daarbij wordt de samenwerking binnen afzonderlijke projecten nadrukkelijk gestimuleerd. Voorop staat wat het beste voor het project is.”


CONTRACTPARTNERS

  • Cluster multidisciplinaire projecten: GMB, ADS Groep Water B.V., EQUANS en combinatie Croonwolter&dros / RWB.
  • Cluster gemalen: Combinatie Van der Ven / REMONDIS Smart Infra B.V., GW Leidingtechniek BV en Modderkolk projects & maintenance B.V.
  • Cluster leidingen: Van den Heuvel, GW Leidingtechniek BV en Heijmans.

LEES OOK
H2O Techniek: WBL digitaliseert zuiveringsinfrastructuur

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).