secundair logo knw 1

Afbeelding:Stowa

Fosfor, ook wel fosfaat, is samen met stikstof een van de belangrijkste redenen dat het oppervlaktewater niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Tegelijkertijd biedt het terugwinnen en hergebruiken kansen. Stowa verzamelde de belangrijkste vragen die waterschappers erover hebben. De antwoorden zijn nu na te lezen in de brochure Fosfor, kansen en uitdagingen van waterschappen.

Maatregelen in de industrie en op de waterzuiveringen hebben de afgelopen jaren voor een duidelijke afname in de belasting van fosfor naar het oppervlaktewater gezorgd. Ook in de landbouw zijn maatregelen doorgevoerd. Toch voldoet de kwaliteit van het water op veel plekken nog niet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. "Het is duidelijk dat we die eisen ook niet gaan halen als we in dit tempo doorgaan," zegt Ruud Schemen, auteur van de brochure.

De kansen van fosfor liggen in het terugwinnen van fosfaat en het hergebruik als struviet. Het hergebruik van fosfaat als struviet kan een grote bijdrage leveren aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de waterschappen. "Ga maar na: de Nederlandse agrarische sector gebruikte in de periode 2012-2014 circa 5 Mkg fosfor in kunstmest per jaar. De waterschappen kunnen in theorie 5,5 Mkg fosfor per jaar terughalen. Dus kunnen we grotendeels voldoen aan de fosforbehoeften in de vorm van kunstmest van de Nederlandse boeren."

De vragen waar waterschappen mee worstelen gaan volgens Ruud Schemen zowel over het terugdringen van het gehalte van fosfor in het oppervlaktewater als over het terugwinnen uit afvalwater en hergebruiken ervan. Daarom biedt de brochure een breed beeld van de ontwikkelingen rond fosfor. "In de brochure proberen we de fosforstromen in Nederland objectief in kaart te brengen. Daarnaast beschrijven we actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de nieuwe regeling in Duitsland over de afzet van zuiveringsslib en het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn waar het ministerie nu aan werkt. Ook komen manieren om fosfaat uit het water terug te winnen en her te gebruiken aan bod."

Hier leest u de brochure: Fosfor, kansen en uitdagingen van waterschappen (pdf)

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.