0
0
0
s2smodern

Het is droog en warm in Nederland en de waterschappen bereiden zich voor om waterpeil op niveau te houden en snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt. "Het is nog geen extreme situatie, maar we zitten er bovenop," zegt Coïntha Ligthart van de Unie van Waterschappen.

In een deel van het land, met name in het zuidoosten, is het substantieel droger dan in de rest van het land. In deze gebieden kan geen water uit bijvoorbeeld rivieren of IJsselmeer worden aangevoerd. De waterschappen nemen daarom maatregelen waar gebruikers, met name agrariërs, al wat van merken. "Lokaal in Brabant en Limburg gelden beregeningsverboden. De verantwoordelijke waterschappen voeren extra controles uit of de verboden worden nageleefd," zegt Ligthart.

In laag Nederland worden nu reeds grote hoeveelheden extra water ingelaten om de verzilting tegen te gaan en het waterpeil op niveau te houden. Verzilting van het water is schadelijk voor natuur en landbouw. Daarnaast worden inspecties van droogtegevoelige dijken doorgevoerd. Ook wordt de kwaliteit van het (zwem)water extra gecontroleerd.

Afgaande op de huidige verwachtingen van het KNMI komt er op korte termijn een einde aan de ergste droogte en zijn deze maatregelen volgens Ligthart afdoende. "Als de droogte aanhoudt, kunnen we snel ingrijpen en verdergaande maatregelen doorvoeren. Denk aan het inzetten van kleinschalige wateraanvoer voor het westen van Nederland, het beperken van het gebruik van oppervlaktewater en het opschalen van calamiteitenplannen."

Een overzicht van de maatregelen per waterschap (update 22 juni):

 • Aa en Maas: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater district Beneden Aa.
 • Amstel Gooi en Vecht: Geen aanvullende maatregelen, wel extra inspecties.
 • Brabantse Delta: Gedeeltelijk onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor de beregening van grasland.
 • De Dommel: Grasland niet beregenen tussen 11.00 en 17.00 uur.
 • De Stichtse Rijnlanden: Preventief beregenen van dijken.
 • Delfland: Extra inspecties dijken.
 • Drents Overijsselse Delta: Geen extra maatregelen nodig tegen droogte.
 • Hollandse Delta: Noodpomp geplaatst om extra water in te laten.
 • Hollands Noorderkwartier: Nog geen maatregelen genomen. Kritieke fase breekt aan bij neerslagtekort van 175 mm. Bij voortzetting huidige weertype breekt dat moment maandag of dinsdag aan.
 • Hunze en Aa's: Verzoek aan boeren om ’s nachts óf in overleg te beregenen.
 • Limburg: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg.
 • Noorderzijlvest: Voorlopig geen maatregelen.
 • Rijn en IJssel: Het aanwezige water zolang mogelijk vasthouden, extra inspecties op naleving van de regels.
 • Rijnland: Maatregelen nog niet aan de orde.
 • Rivierenland: Geen maatregelen, wel waterpeilen verhoogd om boeren voldoende beregeningswater te geven. Dijken worden extra gecontroleerd op uitdroging.
 • Scheldestromen: geen beregeningsverbod, maar wel controle bij boeren of ze zich aan watervergunning houden. Nathouden wegen met betonplaten (die door hitte uitzetten).
 • Schieland en de Krimpenerwaard: nog geen reactie.
 • Vallei en Veluwe: Verbod het op te pompen van water uit sloten, beken en kanalen in het grootste gedeelte van waterschapsgebied.
 • Vechtstromen: Het water zolang mogelijk vasthouden in wateropvanggebieden en extra water opgepompt met gemalen.
 • Wetterskip Fryslân: Geen extra maatregelen nodig tegen droogte.
 • Zuiderzeeland: Oproep aan agrariërs het waterpeil goed in de gaten te houden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.