0
0
0
s2sdefault

Het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, staat bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Onder invloed van verschillende maatschappelijke opgaven en de nieuwe Omgevingswet neemt die aandacht wel toe, blijkt uit het onderzoek, maar vaak gaat het dan om waterkwantiteit, zoals bij droogte, ondergronds ruimtegebruik en bodemdaling. Voor waterkwaliteit kijken de meeste waterschappen vooral naar de provincie.

Daarmee laten ze veel kansen liggen, menen de onderzoekers. "Illustratief is dat het gemiddelde waterschap slechts enkele ‘grondwater-fte’s’ binnen de muren heeft. Er is een grote discrepantie tussen het belang van grondwater enerzijds en de aandacht en middelen hiervoor anderzijds."

Aan het onderzoek deden behalve de UvW en het UP zelf ook kennisinstituut STOWA en acht waterschappen mee. Deze waterschappen vragen de UvW om een nationale visie op grondwaterbeheer, waarbij rekening gehouden wordt met regionale verschillen.

Driedimensionaal denken
0104 Dirk Siert Schoonman 180 vk Dirk Siert Schoonman Daar wordt inmiddels aan gewerkt, zegt UvW-bestuurder Dirk-Siert Schoonman in een reactie. "Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen jaren, en vanuit het Deltaprogramma Zoetwater, hadden wij daar zelf ook behoefte aan. Wat betekent die droogte voor de inrichting van Nederland en wat is de rol van de waterschappen hierbij?"

In grote lijnen herkent hij de conclusies van het rapport wel. "Ik ben eigenlijk wel blij dat het beeld bevestigd wordt. Traditioneel zijn wij als waterschappen boven de grond kampioen. Maar door de klimaatverandering moeten we veel meer driedimensionaal gaan denken: boven, op en in de grond. Als je Nederland klimaatrobuust wilt inrichten, moet je het grondwater meenemen."

Het gaat dan bijvoorbeeld om verzilting, maar ook om bodemverontreiniging door gevaarlijke stoffen als PFAS. "Die hebben we goed in beeld, maar er zijn nog veel andere nieuwe stoffen."

Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet is het beheer van de grondwaterkwaliteit, en daarmee ook de in het grondwater aanwezige verontreinigingen, nadrukkelijker dan nu onderdeel van het beheer van watersystemen, stellen de onderzoekers. Maar over de manier waarop is nog veel onduidelijk.

Ze adviseren de UvW en STOWA om aan bewustwording te werken, kaders te ontwikkelen te investeren in kennisontwikkeling en meer samen te werken met provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Het juist deze week gepresenteerde rapport van de UvW en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over grondwateronttrekkingen noemt Schoonman "een inhaalslag". In de tweede helft van dit jaar verwacht hij de beloofde nationale visie op grondwaterbeheer te kunnen presenteren, met daarin ook een "handelingsperspectief".

"We kunnen lang over de verantwoordelijkheid discussiëren, maar laten we vooral kijken naar de opgaven die er liggen, want die zijn groot. En samen zoeken naar de knoppen waaraan we kunnen draaien."

 

MEER INFORMATIE
Eindrapport 'Grondwater(kwaliteits)beheer door waterschappen'
H2O-bericht: Waterschappen gaan registratie grondwateronttrekkingen verbeteren

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De reactie met betrekking tot beperkt zijn tot kano's en vlotten is niet correct. Ik ben met mijn boot van 10 x 3.5 meter gevaren tot aan Hardenberg, geen probleem.
Goedkoop en effectief lijkt mij "Cloud Seeding". Schiet in overleg met meteorologische dienst een raket met droogijs de wolken in boven een minder gevoelig gebied en laat het daar alvast lekker uitregenen.
Ik las ergens dat een stuwmeer vol was. Dit had voor deze regenperiode deels geleegd moeten worden. Nu moest dit stuwmeer zijn sluizen openen tijdens de regenval wat de ramp heeft verergerd.
Dit is goed nieuws dat de Tweede Kamer akkoord gaat met de afschaffing van de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. De geborgde zetels waren ons - als democratisch gekozen bestuursleden - altijd een doorn in het oog.
Gisela Döll, Oud-bestuurslid HH Delfland
@Hans MiddendorpKlopt niet Hans. Zoals altijd ben je weer stigmatiserend bezig. Bedrijven worden helemaal niet ontzien in waterheffing. Er is alleen een klein probleem juist bij kleine bedrijven. En dat juist stip ik aan. Ik wil ook nog even beklemtonen als geborgd AB lid voor bedrijven, dus hoe zuiver wil je het hebben?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.