0
0
0
s2smodern

Het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, staat bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Onder invloed van verschillende maatschappelijke opgaven en de nieuwe Omgevingswet neemt die aandacht wel toe, blijkt uit het onderzoek, maar vaak gaat het dan om waterkwantiteit, zoals bij droogte, ondergronds ruimtegebruik en bodemdaling. Voor waterkwaliteit kijken de meeste waterschappen vooral naar de provincie.

Daarmee laten ze veel kansen liggen, menen de onderzoekers. "Illustratief is dat het gemiddelde waterschap slechts enkele ‘grondwater-fte’s’ binnen de muren heeft. Er is een grote discrepantie tussen het belang van grondwater enerzijds en de aandacht en middelen hiervoor anderzijds."

Aan het onderzoek deden behalve de UvW en het UP zelf ook kennisinstituut STOWA en acht waterschappen mee. Deze waterschappen vragen de UvW om een nationale visie op grondwaterbeheer, waarbij rekening gehouden wordt met regionale verschillen.

Driedimensionaal denken
0104 Dirk Siert Schoonman 180 vk Dirk Siert Schoonman Daar wordt inmiddels aan gewerkt, zegt UvW-bestuurder Dirk-Siert Schoonman in een reactie. "Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen jaren, en vanuit het Deltaprogramma Zoetwater, hadden wij daar zelf ook behoefte aan. Wat betekent die droogte voor de inrichting van Nederland en wat is de rol van de waterschappen hierbij?"

In grote lijnen herkent hij de conclusies van het rapport wel. "Ik ben eigenlijk wel blij dat het beeld bevestigd wordt. Traditioneel zijn wij als waterschappen boven de grond kampioen. Maar door de klimaatverandering moeten we veel meer driedimensionaal gaan denken: boven, op en in de grond. Als je Nederland klimaatrobuust wilt inrichten, moet je het grondwater meenemen."

Het gaat dan bijvoorbeeld om verzilting, maar ook om bodemverontreiniging door gevaarlijke stoffen als PFAS. "Die hebben we goed in beeld, maar er zijn nog veel andere nieuwe stoffen."

Omgevingswet
In de nieuwe Omgevingswet is het beheer van de grondwaterkwaliteit, en daarmee ook de in het grondwater aanwezige verontreinigingen, nadrukkelijker dan nu onderdeel van het beheer van watersystemen, stellen de onderzoekers. Maar over de manier waarop is nog veel onduidelijk.

Ze adviseren de UvW en STOWA om aan bewustwording te werken, kaders te ontwikkelen te investeren in kennisontwikkeling en meer samen te werken met provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.

Het juist deze week gepresenteerde rapport van de UvW en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over grondwateronttrekkingen noemt Schoonman "een inhaalslag". In de tweede helft van dit jaar verwacht hij de beloofde nationale visie op grondwaterbeheer te kunnen presenteren, met daarin ook een "handelingsperspectief".

"We kunnen lang over de verantwoordelijkheid discussiëren, maar laten we vooral kijken naar de opgaven die er liggen, want die zijn groot. En samen zoeken naar de knoppen waaraan we kunnen draaien."

 

MEER INFORMATIE
Eindrapport 'Grondwater(kwaliteits)beheer door waterschappen'
H2O-bericht: Waterschappen gaan registratie grondwateronttrekkingen verbeteren

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Drie droge zomers op een rij doet het percentage stijgen, er is veel minder verdunning! weten de onderzoekers dat niet?
De stikstofconcentratie in het oppervlaktewater daalt. Het kan zijn dat we in de buurt komen van de (KRW-)normen voor stikstof. Dat betekent echter nog niet dat de gewenste biologische toestand ontstaat. De normen zijn volgens een recente studie in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit voor een aantal watertypen te soepel.
Zie: https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-van-nederlandse-oppervlaktewateren
Ben van mening dat drinkwater niet gebruikt moet worden voor grootschalig koelwater. Grondwater is ook prima geschikt als koelwater. Het toevoegen van zout of chemicaliën aan koelwater en vervolgens het water willen lozen is een slechte zaak. Miljarden verdienen deze bedrijven en betalen nauwelijks belasting en gaan ook nog eens voor de goedkoopste methode om te koelen. Het zout al bij lozing ook zorgen voor verzilting van het omliggende water (sloten en kanalen) en de daar aanliggende gronden.
Stop de idioterie om dit soort bedrijven van alles toe te zeggen, tegen de laagste lasten, maar laat ze gewoon de normale prijs betalen voor het oplossen van hun probleem (koelen) en laat ze gewoon zo schoon mogelijk koelwater lozen i.p.v. zout water.
Precieze bemesting gaat deze problemen in de toekomst oplossen oplossen..... Dat is de richting waar de sector de oplossingen gaat vinden voor vele van deze mest gerelateerde problemen incl. stikstof probleem.
@S GroveDe datacenters van microsoft, google en facebook hebben een veel lager PUE (power usage efficiency) en WUE (water usage efficiency) dan andere commerciele datacenters. Hier wordt ook gewoon openlijk over gecommuniceerd door de partijen. Ze gebruiken allen vergelijkbare hardware die zeer energie efficient is (open compute hardware) en publiceren openlijk over hun cijfers (die buitengewoon goed zijn, en elk nog jaar beter worden)
Google (https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/)
Facebook https://engineering.fb.com/2014/03/14/data-center-engineering/open-sourcing-pue-wue-dashboards).
Sommige van Google en Microsoft data centers opereren zonder water koeling, slechts lucht gekoeld. Alleen bij warme temperaturen (26,7 graden +) wordt er beruikt gemaakt van waterkoeling. (https://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/15/googles-chiller-less-data-center). Ik weet niet hoeveel dagen (of uren) per jaar het kwik boven de 26,7 graden komt in Groningen en Wieringermeer. Maar het zal niet meer dan 5-6 dagen zijn per jaar (60-70 uur per jaar?). En dat is alleen als de work load niet verplaatst wordt naar een ander datacenter van Google (wat ook gebeurt).
Hyperscalers zoals Google en Microsoft zijn weliswaar energie grootverbruikers, maar lopen ook ver voorop als het gaat om efficiënt omgaan met energie en water. Wat dat betreft snap ik niet heel goed waarom juist deze datacenters het nieuws halen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.