0
0
0
s2smodern

Waterschap Limburg vraagt agrariërs in het Heuvelland om ongeveer tien millimeter extra water per vierkante meter vast te houden. Daarvoor zijn vijftien praktische maatregelen bedacht. Het waterschap toont er nu een aantal in een serie filmpjes.

In vijf korte films laten boeren uit het Zuid-Limburgse heuvellandschap zelf zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. Het eerste deel dat net is uitgebracht, gaat over het ruitzaaien van mais. In het tweede deel is er aandacht voor de aanleg van aardappeldrempels. In een later filmpje komen agrarische ondernemers aan het woord die in een van de risicogebieden samen maatregelen nemen om water vast te houden. Daarmee voorkomen ze ook wateroverlast in de nabijgelegen dorpen.

Beweging in Heuvelland
De situatie in het zuiden van Limburg verschilt wezenlijk van die in de rest van Nederland, door het grotendeels ontbreken van oppervlaktewater en sloten. Bij forse regenbuien zorgen water- en modderstromen voor overlast in dorpskernen in de dalen. Daarom vraagt het Waterschap Limburg aan agrariërs om op plateaus en hellingen ongeveer tien millimeter extra water per vierkante meter vast te houden, vertelt bestuurder Josette Van Wersch.

Josette Van WerschJosette Van Wersch

“Dat kan alleen door met elkaar te experimenteren en van elkaar te leren. Dit is een zaak van de lange adem. Agrariërs moeten de kans krijgen om hun bedrijfsvoering anders in te richten. We werken dan ook vanuit kleinschalige praktijkproeven en demonstraties toe naar een uitrol over het hele Heuvelland.”

Met de filmpjes hoopt het waterschap boeren te inspireren om watervasthoudende maatregelen te nemen, vervolgt Van Wersch. “Samen met WUR I Open Teelten locatie Vredepeel en Wijnandsrade en betrokken adviseurs organiseren we veldbezoeken en kennisdagen. Vanwege corona is het op dit moment lastig om met groepen in het veld tussentijdse resultaten te bekijken. Daarom hebben we de filmserie ontwikkeld. Door zoveel mogelijk agrariërs te bereiken willen we een beweging in het Heuvelland op gang brengen, die leidt tot het gezamenlijk vasthouden van meer water op de landbouwgronden.”

Vijftien maatregelen
In een in april verschenen boekje staan vijftien maatregelen, die door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar worden beoordeeld. De filmpjes tonen daar een aantal van. Van Wersch licht toe: “Samen met een aantal ondernemers en agrarisch adviseurs hebben de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Waterschap Limburg, provincie Limburg en WUR I Open Teelten locatie Vredepeel en Wijnandsrade effectieve maatregelen bedacht. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van drempeltjes tussen ‘aardappelruggen’, het optimaliseren van niet-kerende grondbewerking in mais, het werken met andere banden en het laten liggen van snoeihout in een fruitboomgaard. Allemaal met als doel extra water vast te houden.”

De vijftien maatregelen kunnen op verschillende niveaus genomen worden: op het veld zelf, in het bouwplan, in de bedrijfsinrichting en in de gebiedsinrichting. “Per maatregel is in het boekje aangegeven wanneer ze idealiter worden genomen en op welk gewas ze van toepassing zijn”, zegt Van Wersch. “Het doel van de maatregelen is drieledig: infiltratie van water bevorderen, het leiden en/of afremmen van afstromend water en verbetering van de waterkwaliteit.”

Programma Water in Balans
Het landelijk gebied vormt een van de vier pijlers in het programma Water in Balans van het Waterschap Limburg. De andere drie speerpunten betreffen het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken en beekdalen) en schadebeperking aan eigen woningen. “Wij geven met dit programma voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderende klimaat”, zegt Van Wersch.

Limburg is de laatste jaren meermaals geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. “In mei 2018 hadden we te maken met tal van hoosbuien met grote wateroverlast als gevolg. In juni 2016 zorgde enorme neerslag voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. Ook in de jaren daarvoor was er sprake van grote wateroverlast. In het voorjaar van 2017 was het juist kurkdroog, net zoals nu weer het geval is. Het klimaat verandert sneller dan we dachten.” Van Wersch benadrukt dat het waterschap het niet alleen kan. “Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Van agrariërs tot burgers.”

 

MEER INFORMATIE
Waterschap Limburg over de filmpjes
Filmpje over de ruitzaai van mais
Boekje met vijftien maatregelen
Programma Water in Balans
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.