0
0
0
s2smodern

Bodemdaling, verzilting en klimaatverandering maken het onzeker of het huidige, intensieve landgebruik in Zuid-Hollandse polderlandschappen op de lange termijn nog houdbaar is. De provincie zoekt manieren om wonen, werken en recreëren in de polder duurzaam te verbinden.

"De provincie ziet wel toekomst in waterparken, een breed concept waarin duurzame landbouw wordt gecombineerd met natuur, recreatie en wonen. Als landbouworganisatie hebben wij nu het initiatief genomen om te kijken of we breed gedragen en financieel onderbouwde plannen voor zulke waterparken kunnen ontwikkelen," zegt LTO Noord projectleider Tessa de Ruyter.

In elke polder spelen volgens De Ruyter specifieke uitdagingen en zijn weer andere oplossingen mogelijk. "We staan nog helemaal aan het begin. Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Denk aan het combineren van functies, bijvoorbeeld agrarisch gebruik met recreatie of natuurbeheer. Of denk aan het versterken van de regionale voedselketen door in te zetten op de ontwikkeling van alternatieve teelten waardoor de landbouwgrond natter mag zijn."

De landbouworganisatie wil om tafel met zoveel mogelijk stakeholders: gemeenten, waterbeheerders, natuurbeheerders, bewoners en agrariërs. De Ruyter roept alle betrokkenen op om actief mee te denken bij de mogelijke inrichting van waterparken. "De toekomst van de polders gaat ons allemaal aan en de oplossingen moeten door iedereen gedragen worden."

Maar de oplossingen moeten ook financieel haalbaar zijn. De Ruyter wil voor 2 of 3 polders sluitende businesscases ontwikkelen. "Dat is de spannende vraag: is het mogelijk om economisch lonende concepten neer te zetten? Bij het ontwikkelen van de businesscases gaan we ook bekijken of het mogelijk is om alternatieve nieuwe financieringsstromen te vinden, bijvoorbeeld door pensioenfondsen en woningbouwcorporaties bij de plannen te betrekken."

Landbouworganisatie LTO-Noord neemt 2,5 jaar de tijd om in kaart te brengen hoe landbouw, natuur, recreatie en wonen in de polders gecombineerd kunnen worden. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de Europese Unie.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.