0
0
0
s2smodern

In 2018 is de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in Delfland opnieuw verbeterd. Het waterschap rapporteerde dat de vorig jaar ingezette positieve ontwikkeling is doorgezet: minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen.

Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland, presenteerde donderdag 7 maart de resultaten van de metingen van de waterkwaliteit over 2018. De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich in 2018 doorgezet. Ook het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat is aangetroffen, is afgenomen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van vorig jaar. De concentraties stikstof en gewasbeschermingsmiddelen voldoen beide wel aan de prestatie-indicatoren voor 2018.

Apart jaar
Guus Meis vrijGuus MeisGuus Meis van branchevereniging Glastuinbouw Nederland is te spreken over de cijfers. En dat ondanks dat 2018 wel een apart jaar was. “Het was moeilijk in te schatten welk effect de grote droogte had op de cijfers. Gelukkig zijn ze positief. Daar hebben we ook hard aan gewerkt met zijn allen.”

Meis benadrukt dat de verbeterde waterkwaliteit het resultaat is van een samenwerking tussen glastuinders, waterschap en gewasbeschermingsproducenten. “De gebiedsgerichte aanpak werkt: glastuinbouwpolders worden intensief gemonitord en ondernemers pakken de problemen aan. Zelfs in polders die nog niet gemonitord worden, is de waterkwaliteit verbeterd. Dat laat zien dat ondernemers echt met dit onderwerp aan de gang gaan en waterbewuster zijn geworden.”

Volgens Meis heeft de droogte van 2018 ook positieve effecten gehad. Door de schaarste waren de glastuinbouwers gedwongen het water vaker te laten recirculeren en dus vaker te gebruiken. “Tuinders zijn altijd bang voor het natriumgehalte in het water als je het te vaak hergebruikt, maar de ervaringen van dit jaar hebben laten zien dat de negatieve consequenties pas na meer keren hergebruikt optreden dan tot nu toe gedacht werd.”

Beter inzicht
Meis is niet zo bezorgd over de opgelopen concentraties van de aangetroffen middelen. Hoewel hij het verstandig noemt om te analyseren waar en wanneer de verhoogde concentraties zijn aangetroffen, voegt hij er ook aan toe: “Ten eerste is de verhoging minimaal en voldoet nog steeds aan de prestatie-indicator van het waterschap. En daarnaast is het stikstofgehalte wat ons betreft een betrouwbaardere graadmeter. Die wordt veel frequenter gemeten en geeft dus een veel beter inzicht. En daar wordt gewoon goed op gescoord.”

De komende jaren verwacht Meis met de gebiedsgerichte aanpak nog voldoende winst te kunnen behalen. “We komen steeds dichter bij de nagenoeg-nul-emissie. De volgende discussie wordt dan: wat doe je met de laatste reststromen? Wil je per se dat elk bedrijf dat zelf aanpakt of is het goedkoper en effectiever om dat via het riool te doen? Daarover moeten we met elkaar in gesprek.”

 

MEER INFORMATIE
Presentatie resultaten waterkwaliteit Delfland 2018

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.