De afgelopen veertig jaar zijn de winning en het gebruik van water in Nederland globaal genomen op hetzelfde niveau gebleven. Pieken waren er vooral door droogte en door fluctuerende koelwaterhoeveelheden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers op de website Compendium voor de Leefomgeving.

De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van veertig jaar geleden beperkt gedaald, maar kenden pieken in de droge jaren 2018, 2019 en 2020. De winning en het gebruik van oppervlaktewater zijn gemiddeld heel licht gestegen.

Ondanks een groeiende bevolking daalde het drinkwatergebruik sinds 2005 iets ten opzichte van de jaren daarvoor, aldus het Compendium, dat zich op onder andere CBS-cijfers baseert. Als oorzaak geldt de daling van de bevolkingsgroei en de afname van de economische groei.

"Ook wordt in deze periode waterbesparing gestimuleerd. Waterbesparende technische ontwikkelingen, zoals de verbetering van was- en afwasmachines of aanpassingen in industriële productiemethoden, dragen bij aan de daling in de waterproductie."

Droogte
Vanaf 2014 stijgt het drinkwatergebruik weer licht, met een piek in 2018 vanwege de droogte in dat jaar. In het coronajaar 2020 zagen drinkwaterbedrijven met name het huishoudelijk gebruik toenemen.

Oppervlaktewater is de belangrijkste waterbron voor de industrie en energiebedrijven, terwijl de drinkwaterbedrijven merendeels grondwater onttrekken. Het aandeel van de grondwaterwinning in de leidingwaterproductie bedraagt nog steeds iets meer dan 65 procent. Huishoudens zijn de grootste afnemers van leidingwater.

0057 006s clo 16 nl

 

Het overgrote deel van het oppervlaktewatergebruik betreft koelwater. De schommelingen in de onttrekking van oppervlaktewater worden volgens de statistici dan ook voornamelijk veroorzaakt door fluctuerende koelwaterhoeveelheden.

Elektriciteitsbedrijven
Veruit de grootste onttrekkers van oppervlaktewater zijn elektriciteitsbedrijven. In 2020 was deze sector goed voor bijna 60 procent van het totaal. Vanaf 2003 wordt geleidelijk aan steeds meer zout oppervlaktewater gebruikt voor koeling, constateert het Compendium.

Sinds 2018 komt al ongeveer de helft van het ingenomen oppervlaktewater uit zoute wateren. De toename wordt grotendeels verklaard door de komst van nieuwe elektriciteitscentrales aan de kust en bij zeehavens. Centrales meer landinwaarts, die doorgaans koelen met zoetwater, werden gesloten.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!