0
0
0
s2smodern

Om de waterdoorlatendheid van de ondergrond van de Stadsdijken Zwolle te meten, laat waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zogeheten innovatieve doorlatendheidssonderingen doen. Bij Stadsdijken Zwolle worden twee sonderingen tegelijk uitgevoerd om zowel de horizontale als de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond van de stadsdijken te achterhalen.

In het kader van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Door hoge waterdruk in de zandlaag en de aanwezigheid van een dunne afdekkende kleilaag zijn de stadsdijken in Zwolle erg gevoelig voor piping. Waterstroompjes kunnen de dijk dus ondertunnelen.

“We willen de piping zo scherp mogelijk berekenen en de data die het onderzoek oplevert, spelen dan weer een belangrijke rol in het uiteindelijke ontwerp van de dijkversterking”, vertelt Arend Pool. Pool is Consultant Waterbouw bij Fugro, het bedrijf dat in opdracht van WDODelta het onderzoek verricht.

Twee sonderingen tegelijk
Het sonderingssysteem dat in Zwolle wordt ingezet, is ontwikkeld door Fugro. Er worden twee sonderingen tegelijk uitgevoerd. “Bij één van de sonderingen wordt water geïnjecteerd in de ondergrond. Daarmee kunnen we de drukverhoging meten en dat zegt iets over de waterdoorlatendheid”, legt Pool uit. “Een meter verder doen we nog een sondering en zo kunnen we de horizontale en de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond analyseren. Zo kunnen we veel preciezer meten”.

De komende jaren werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de versterking van 7,5 kilometer stadsdijken in de gemeente Zwolle. Dit wordt gedaan onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. Pool: “We zijn vorige week begonnen met de sonderingen. De metingen zullen nog tot volgende week doorgaan. Over een of twee maanden verwachten we dan de resultaten te kunnen presenteren.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.