secundair logo knw 1

Foto: WDODelta

Om de waterdoorlatendheid van de ondergrond van de Stadsdijken Zwolle te meten, laat waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zogeheten innovatieve doorlatendheidssonderingen doen. Bij Stadsdijken Zwolle worden twee sonderingen tegelijk uitgevoerd om zowel de horizontale als de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond van de stadsdijken te achterhalen.

In het kader van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle wordt de waterdoorlatendheid van de ondergrond in kaart gebracht. Door hoge waterdruk in de zandlaag en de aanwezigheid van een dunne afdekkende kleilaag zijn de stadsdijken in Zwolle erg gevoelig voor piping. Waterstroompjes kunnen de dijk dus ondertunnelen.

“We willen de piping zo scherp mogelijk berekenen en de data die het onderzoek oplevert, spelen dan weer een belangrijke rol in het uiteindelijke ontwerp van de dijkversterking”, vertelt Arend Pool. Pool is Consultant Waterbouw bij Fugro, het bedrijf dat in opdracht van WDODelta het onderzoek verricht.

Twee sonderingen tegelijk
Het sonderingssysteem dat in Zwolle wordt ingezet, is ontwikkeld door Fugro. Er worden twee sonderingen tegelijk uitgevoerd. “Bij één van de sonderingen wordt water geïnjecteerd in de ondergrond. Daarmee kunnen we de drukverhoging meten en dat zegt iets over de waterdoorlatendheid”, legt Pool uit. “Een meter verder doen we nog een sondering en zo kunnen we de horizontale en de verticale doorlatendheid van het zandpakket in de ondergrond analyseren. Zo kunnen we veel preciezer meten”.

De komende jaren werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de versterking van 7,5 kilometer stadsdijken in de gemeente Zwolle. Dit wordt gedaan onder de vlag van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. Pool: “We zijn vorige week begonnen met de sonderingen. De metingen zullen nog tot volgende week doorgaan. Over een of twee maanden verwachten we dan de resultaten te kunnen presenteren.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.
Goed artikel. Maar waar het om gaat is de instandhouding, verbetering of vergroting van natuur. Niet om perspectief voor de boer. Uiteraard: als boeren kunnen en willen veranderen, dan is het prima als ze ook natuur gaan beheren. Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn: de natuur staat voorop.