0
0
0
s2sdefault

D66 en GroenLinks hebben het meest toekomstbestendige waterbeleid, afgaande op hun verkiezingsprogramma’s. Dat stelt de landelijke waterschapspartij Water Natuurlijk op basis van een programmavergelijking van dertien politieke partijen. Dat D66 en GroenLinks goed scoren is niet geheel toevallig, beide partijen steunen de landelijke waterschapspartij en zijn verweven door het geven van stemadviezen en het leveren van kandidaten voor de waterschapsbesturen.

Logo stemmen voor water kader door Bert Westenbrink

Water Natuurlijk heeft de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen langs een meetlat gelegd. De partij, die zich afficheert als ‘de groene stem in de waterschappen’, heeft bij het bestuderen van de programma’s de eigen standpunten als uitgangspunt genomen voor de meetlat, het 'WaterRad'. Die standpunten, beschreven in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen (zie kader), moeten nationaal geregeld worden voor een toekomstbestendig waterbeleid in Nederland, aldus de waterschapspartij. "Met het WaterRad laat Water Natuurlijk zien hoe politieke partijen over de watertoekomst van ons land denken”, stelt voorzitter Peter Snoeren.

WaterRad
Het WaterRad dat de partij voor de vergelijking heeft ontwikkeld is verdeeld in vier hoofdthema’s: natuur, klimaat, bestuur en water. Die zijn elk weer opgesplitst in drie onderwerpen, zoals aanpak droogte, klimaat in de stad, geborgde zetels en schoon water. Hoe de scores worden bepaald, wordt niet toegelicht. Partijen kregen de gelegenheid om te reageren op de beoordeling.

GroenLinks en D66 halen respectievelijk 97 en 94 procent. De best presterende partij GroenLinks scoort onder andere goed op de onderwerpen aanpak watervervuiling (Kaderrichtlijn Water), visie op de natuur en biodiversiteit. Ook krijgt de partij een groen duimpje voor het afschaffen van de geborgde zetels waar ze op inzet. Op thema’s als water als sturend principe en aanpak verdroging kan de partij beter, aldus Water Natuurlijk. Deze thema's blijven ‘impliciet’. 

In een reactie schrijft GroenLinks dat droogte wel degelijk aandacht krijgt: “GroenLinks wil dat in heel Nederland ‘Functie volgt peil’ het uitgangspunt wordt. Dat betekent dat we het waterpeil kiezen dat past bij het bodem- en watersysteem van een gebied en niet het peil dat past bij het huidige grondgebruik.”

D66 scoort ook een min op het thema 'water als sturend principe'. “D66 wil dat de landelijke overheid meer regie neemt bij de ruimtelijke ordening, daarbij wordt het watersysteem als een ordenend principe over het hoofd gezien”, schrijft Water Natuurlijk. De sociaal-liberalen krijgen wel een pluim voor de plannen om de watervervuiling en het herstel van natuur en biodiversiteit aan te pakken. 

ChristenUnie, PvdD en PvdA
In de ranglijst scoren ook de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de PvdA goed, met respectievelijk 92, 91 en 90 procent. De ChristenUnie bekent geen kleur inzake de geborgde zetels, wat de reden is dat ze niet net zo goed scoren als D66 en GroenLinks. De PvdD scoort veel groen op de thema’s natuur en klimaat, maar ‘schenkt onvoldoende aandacht aan het belang van water bij klimaatadaptatie in het stedelijke gebied’. De PvdA krijgt in feite op dezelfde thema’s als D66 en GroenLinks een groene duim, de socialisten laten het liggen op de onderwerpen ‘subsidie lokale partijen’ en ‘ruimte voor water’.

De SP is de best of the rest, met een score van 76 procent. De grootste partij, de VVD, is met 55 procent een middenmoter. Op geen enkel onderdeel scoren de liberalen donkergroen (100 procent), wel hebben ze oog voor het waterbelang bij de ruimtelijke inrichting. Het CDA komt met 48 procent het slechtst uit de bus van de vier huidige coalitiepartijen. “De partij besteedt weinig aandacht aan de kwaliteit van het water en hoe de vervuiling van water moet worden aangepakt. Evenmin heeft het CDA het principe ‘de vervuiler betaalt’ uitgewerkt”, schrijft Water Natuurlijk. 

Niet onafhankelijk
In een reactie stellen de christen-democraten het vreemd te vinden dat Water Natuurlijk zich opwerpt als 'een onafhankelijke beoordelaar van verkiezingsprogramma’s' gezien de banden met GroenLinks en D66. “Wij hebben daarom moeite met de gekozen methodiek, die geen enkele onafhankelijke afweging uitstraalt’, zo schrijven ze, waarbij ze ook inhoudelijk kritisch reageren op de beoordeling van Water Natuurlijk. “Het is feitelijk onjuist dat het CDA geen uitspraken over herstel van biodiversiteit doet.” 

De partijen die in het WaterRad rood kleuren zijn de rechtse partijen PVV en Forum voor Democratie, beide scoren 34 procent. Toch krijgen ze allebei een (klein) groen duimpje: de PVV koestert het landschap, FvD geeft een ‘aanzetje’ tot duurzame landbouw. 


MANIFEST
Water Natuurlijk schreef vorig jaar een manifest om politieke partijen ‘handvatten te bieden voor hun verkiezingsprogramma’s’. “Het betreft water onderwerpen die op nationaal (en soms internationaal) niveau geregeld moeten worden”, zo staat geschreven.

In het manifest neemt de partij zelf stelling, wat betekent dat de aangereikte ‘handvatten’ voor ‘een goed en efficiënt waterbeheer’ politiek geladen zijn.

Thema’s die aan de orde komen zijn waterkwaliteit (‘verleng Kaderrichtlijn Water met 7 jaar’), governance (‘schaf geborgde zetels op termijn af’, ‘herzie het belastingstelsel’) en specifieke thema’s als bodemdaling (“maak bodemdaling onderdeel van het Deltaprogramma') en klimaatadaptatie (‘geef de waterschappen een coördinerende verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie in hun gebied‘).


Kijk hier naar de scores in het WaterRad van Water Natuurlijk:

WaterRad-.gif

 

MEER INFORMATIE
Het WaterRad

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.