secundair logo knw 1

De Nederlandse watersector is erin geslaagd om de export in 2021 weer te laten groeien ten opzichte van 2020. In 2022 heeft deze stijging doorgezet en de verwachting is dat ook dit jaar de export groeit. Door de groei neemt het belang van export voor de bedrijven in de Nederlandse Watersector gestaag toe. Dat valt op te maken uit de Water Export Index (WEX) voor 2021 die vandaag is vrijgegeven.

De Water Export Index voor 2021 is 207, wat neerkomt op een export van ruim 8,1 miljard euro. Het indexcijfer, dat is opgebouwd uit de deelsectoren watertechnologie en deltatechnologie, is ontwikkeld om de ontwikkeling van de export van de watersector in kaart te brengen.

Het basisjaar voor de WEX is 2000 (100). In 2020 was na een gestage stijging sprake van een (geringe) daling, toegeschreven aan de gevolgen van de COVID-19 pandemie. In 2021 heeft de sector zich hersteld en is de WEX weer gestegen, aldus de nieuwste rapportage die is opgesteld door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met netwerkorganisatie Water Alliance.

WEX groei export loep

Met een exportwaarde van 8,1 miljard zit de sector weer op het niveau van 2019. Verwacht wordt dat de export van wateractiviteiten in 2022 gemiddeld uitkomt op een groei van zeven procent. De vooruitzichten voor 2023 worden geschat op gemiddeld acht procent groei.

Die percentages brachten programmamanager Steven van Rossum van WTEX10, het programma dat zich richt op de exportvergroting van de Nederlandse watertechnologiesector, eerder dit jaar tot de conclusie dat de watersector qua exportgroei nog achterblijft bij die van andere topsectoren, die minimaal met 10 procent groeien.

Exportquote
Voor 2021 en 2022 wordt voor de watersector een exportquote verwacht van ruim 40 procent. “Hieruit blijkt dat het belang van export voor de bedrijven in de Nederlandse Watersector gestaag toeneemt. Daarmee is de export van de Nederlandse watersector cruciaal voor de economische vooruitzichten en de werkgelegenheid in de sector”, aldus NWP en Water Alliance in een toelichting.

Volgens de rapportage is de Nederlandse watersector optimistisch gestemd over de exportmogelijkheden en de economische vooruitzichten, dit ondanks de geopolitieke situatie in Europa en de daaropvolgende energiecrisis.

Onderzoeksbureau Panteia stelt vast dat de bedrijven vooral veel vertrouwen hebben in het internationaal marktpotentieel van de subsectoren drinkwatervoorziening, waterbeheer en industrieel afvalwater. "De belangrijkste internationale waterthema’s voor de komende jaren die worden genoemd hebben vooral betrekking op klimaat en duurzaamheid: klimaatverandering, nature based solutions, energietransitie, hergebruik van water, bodem en landbouw, verdroging, waterkwaliteit en waterschaarste."

Samenwerking
Om de groei erin te houden is samenwerking met bedrijven en andere sectordeelnemers van belang, aldus de bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Daarnaast wordt benutten, opbouwen en onderhouden van internationale relaties en netwerken en investeren in innovatie, essentieel geacht om concurrentievoordeel te behouden op de internationale markt. Dat kan door demonstratieprojecten en pilotlocaties, en een betere internationale marketing en promotie van de Nederlandse expertise.

De ondervraagde bedrijven halen gemiddeld het grootste deel van hun buitenlandse omzet uit de EU-landen en de VS en Canada, aldus de toelichting. “Noemenswaardig bij de uitvraag naar kansrijke afzetmarkten voor de toekomst, is de specifieke belangstelling van de watertechnologie sector voor Spanje en het Verenigd Koninkrijk (ondanks Brexit), als ook Saudi-Arabië. In de deltatechnologie sector springt Bangladesh eruit als een land wat de nodige belangstelling geniet vanuit de sector.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.