secundair logo knw 1

Foto: Hugo Kruip via Unsplash

De nitraatgehalten in het oppervlaktewater in Vlaamse landbouwgebieden lijken in het winterjaar 2021-2022 weer hersteld te zijn na een verslechtering in eerdere jaren. Dat komt volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vooral door goede weersomstandigheden. De doelen van het mestbeleid worden echter nog niet gehaald.

Net als Nederland kampt Vlaanderen met een forse mestproblematiek. De Vlaamse Milieumaatschappij meldt in het rapport over de meetresultaten 2021-2022 dat op 22 procent van de meetplaatsen in oppervlaktewater minstens één keer de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter werd overschreden. In het kader van de Vlaamse mestbeleid meet en beoordeelt de VMM sinds 1999 de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater.

Het percentage is gedaald ten opzichte van voorgaande winterjaren, toen het aandeel van de overschrijdingen rond de 30 procent schommelde. Dit is volgens de VMM vooral te danken aan goede weersomstandigheden. In de zomer van 2021 viel er vrij veel regen in Vlaanderen en dat was gunstig voor de groei van gewassen en de gewasopname van nitraten. In de jaren daarvoor waren er juist lange droogteperiodes tijdens het groeiseizoen.

Enkel verslechtering weggewerkt
Door de verbetering in winterjaar 2021-2022 is enkel de verslechtering in de periode 2016-2019 weggewerkt, aldus de VMM. Er zijn ook grote regionale verschillen. West-Vlaanderen en het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg zijn de regio’s die het slechtst scoren. Verder vallen de bekkens van de rivieren IJzer, Leie en Maas in negatieve zin op.

In het 6de mestactieplan voor de periode 2019-2022 (MAP 6) is 18 milligram per liter opgenomen als de langetermijndoelstelling voor de gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone. Daaraan wordt op 54 procent van het landbouwareaal voldaan. Dat is een lichte verbetering vergeleken met de uitgangspositie van MAP 6.

De orthofosfaatconcentraties in het oppervlaktewater zijn verbeterd sinds 2016, maar het percentage overschrijdingen is nog altijd hoog. In winterjaar 2021-2022 werd op 54 procent van de meetpunten de milieukwaliteitsnorm niet gehaald.

Toename van overschrijdingen in grondwater
Wat betreft de nitraatgehalten in het freatische grondwater in landbouwgebieden is er globaal genomen eerder sprake van een stagnatie tot verslechtering, meldt de VMM. Bij gemiddeld 35,4 procent van de meetputten werd in 2021 een normoverschrijding vastgesteld. Dat is een stijging ten opzichte van de voorbije jaren. Ook hier zijn er duidelijke regionale verschillen.
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!