Afgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet bij de watertransitie maar het gaat te langzaam. Dat meldt Vitens in het jaarverslag over 2021. De omzet van het drinkwaterbedrijf steeg licht en de winst daalde. Aan het eind van 2021 waren er ruim vijftienhonderd medewerkers.

De leveringszekerheid van drinkwater is een acuut en urgent probleem. Daarom is op de korte termijn versnelling van vergunningstrajecten voor drinkwaterwinning nodig en op de langere termijn meer aandacht voor de watertransitie. Met deze boodschap kwamen de directieleden Jelle Hannema (voorzitter) en Marike Bonhof (chief financial officer) tijdens de presentatie van het jaarverslag en de jaarrekening over 2021.

Eerste jaar van nieuwe duurzame strategie
Voor het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland was 2021 het eerste jaar van de nieuwe strategie Elke druppel duurzaam in 2030. “Deze strategie, gericht op een duurzaam watersysteem met een positieve impact op mens en natuur, is door onze medewerkers en partners met veel enthousiasme ontvangen”, zeggen Hannema en Bonhof in het voorwoord van het jaarverslag. Zij laten weten dat Vitens in 2021 al een aantal mooie stappen heeft gezet. Zo zijn er met provincies en waterschappen samenwerkingsagenda’s opgezet voor het verduurzamen van de waterwinningen.

Marike Bonhof en Jelle HannemaJelle Hannema en Marike Bonhof

Maar het moet sneller, vinden ze. “Toch moeten we concluderen dat de watertransitie (een nieuw watersysteem, waarin we duurzaam en circulair met zoet water omgaan) te langzaam gaat, doordat de bestuurlijke besluitvorming vertraagt als gevolg van conflicterende belangen, zoals de woningbouwopgave, energietransitie, klimaatcrisis en stikstofcrisis. We kunnen de wateropgave niet los zien hiervan. Sterker nog: (drink)water moet leidend zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.”

Hannema en Bonhof roepen de partners van Vitens op de watertransitie meer urgentie te geven, met een regierol voor de overheid. “Een transitie vraagt om snellere besluiten, duidelijke keuzes en nieuwe wegen. Alleen met een gezamenlijke, integrale en radicaal andere aanpak zorgen we ervoor dat in 2030 elke druppel duurzaam is en we drinkwater voor nu en later veiligstellen.”

Veerkrachtige organisatie in coronatijd
Het directieduo gaat ook in op de gevolgen van twee jaar Covid-19 en de bijbehorende maatregelen. Ondanks de weerslag die dit heeft op medewerkers en organisatie, waren in 2021 de operationele prestaties stabiel en bleven klanten gemiddeld erg tevreden (rapportcijfer van 8,3). “Gelukkig zijn wij in staat geweest om goed en veilig (samen) te werken op afstand en blijft de betrokkenheid onder medewerkers hoog… Het hybride werken en digitaal vergaderen gaat ons goed af en toont aan dat we een veerkrachtige organisatie zijn.”

Aan het eind van het jaar had Vitens 1.527 medewerkers in dienst, 84 meer dan in 2020. Er zijn veel meer mannen (1.132) dan vrouwen (395). Iedereen werkt in Nederland. Door een gerichte recruitmentaanpak zijn ruim tweehonderd vacatures vervuld ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat wordt in het jaarverslag een prestatie van formaat genoemd.

Vitens wil eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het streven is dat jaarlijks 42 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen. Dat bleek door corona moeilijk te realiseren, omdat zij intensieve begeleiding nodig hebben. Er zijn 32 mensen uit de doelgroep ingezet, onder meer van een zorgboerderij. Voor dit jaar heeft het bedrijf ‘extra ambitieuze doelstellingen’ voor inclusie.

Kerncijfers Vitens 2021 loep

 

Daling winst door fors gestegen kosten
Vitens heeft 5,8 miljoen klanten in de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Zij verbruikten ongeveer 351 miljoen kubieke meter water, een vermindering met 3 procent ten opzichte van het erg droge jaar 2020. Maar de algemene trend is en blijft een stijgende vraag naar drinkwater, onder meer als gevolg van de klimaatverandering, de woningopgave en de economische groei.

De drinkwateromzet ging wel met 1 procent omhoog: naar 356,7 miljoen euro. Dit komt vooral door de tariefstijging voor kleinverbruikers. Zij betaalden 1,02 euro per kubieke meter water in 2021 en dat was twee eurocent meer dan in het jaar daarvoor. De winst daalde daarentegen van 23,9 miljoen euro in 2020 naar 19,4 miljoen euro. Volgens het jaarverslag namen afgelopen jaar de kosten voor personeel, inhuur en uitbesteed werk fors toe als gevolg van de uitgebreide inzet op automatiseringsprojecten en de verhoogde investeringsopgave.

In 2021 is voor ongeveer 180 miljoen euro bruto aan investeringen gerealiseerd. Het ging vooral om investeringen voor uitbreiding en vervanging van de infrastructuur. De bedragen zijn de laatste jaren flink opgelopen. In 2017 werd nog voor 100 miljoen euro geïnvesteerd.

Geen dividend aan aandeelhouders uitgekeerd
De solvabiliteit (de weergave van de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) steeg van 29,4 naar 30,2 procent. Dit is een belangrijke graadmeter voor de continuïteit van de organisatie. Vitens streeft echter naar een solvabiliteit van minimaal 35 procent en dat doel is niet gehaald.

De solvabiliteit kwam vorig jaar wel net uit boven de grens van 30 procent waaronder Vitens in beginsel geen dividend uitkeert. Toch ziet het waterbedrijf opnieuw af van een dividend voor de gemeenten en provincies die de aandeelhouders zijn. Uitkeren wordt als niet verantwoord gezien vanwege de onzekerheid van de WACC (een winstreguleringsmaatregel) en de enorme investeringsopgave voor de komende jaren.

MEER INFORMATIE
Bericht Vitens over jaarverslag
Online jaarverslag 2021 Vitens
Strategie Elke druppel duurzaam
H2O Actueel: jaarverslag 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!