Het is cruciaal dat drinkwaterwinning en mijnbouwactiviteiten zoveel mogelijk worden gescheiden. Dat stelt Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, naar aanleiding van het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).


Het kabinet heeft op 11 november deze visie naar de Tweede Kamer gestuurd. De ondergrond is onmisbaar om te kunnen voorzien in de nationale belangen van drinkwater- en energievoorziening, aldus het kabinet. Bestaande drinkwaterwinningen worden beschermd. Ook gaan het Rijk en de provincies samen uitwerken in welke gebieden voor de toekomst grondwater moet worden beschermd. Winning van schaliegas is in ieder geval tot 2023 uitgesloten.

STRONG is een erg belangrijk document, vindt Rob Eijsink, secretaris van de stuurgroep Bodem & Infrastructuur van Vewin. “Een van de redenen voor de structuurvisie is dat waterwinning en geothermie steeds meer in elkaars vaarwater zitten. Het belang van drinkwater wordt goed neergezet. Het kabinet wil de huidige drinkwaterwinning beschermen en toekomstige bronnen veiligstellen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat mijnbouw voor de energietransitie de ruimte krijgt.”

Volgens Vewin moet functiescheiding het uitgangspunt zijn. Het is cruciaal dat drinkwaterwinning en risicovolle mijnbouwactiviteiten ruimtelijk zoveel mogelijk worden gescheiden. “Wij pleiten hiervoor samen met het Interprovinciaal Overleg”, zegt Eijsink. “In de ontwerpvisie van het kabinet is de scheiding nog niet volledig ingevuld. Zo sluit het kabinet mijnbouw voor geothermie in bestaande drinkwatergebieden uit, maar vindt het dit in omliggende intrekgebieden wel toelaatbaar. Dat houdt risico’s voor het grondwater in.”

Over twee à drie jaar wijst de regering de reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aan, in overleg met de provincies en drinkwaterbedrijven. Vewin zet erop in dat, voor zover dat mogelijk is, de strategische voorraden worden aangewezen buiten gebieden met grote kansen voor geothermie. Eijsink: “We willen meedenken hoe deze potentie kan worden benut. De achterkant is een stringent beschermingsbeleid voor drinkwater.”

Het ontwerp van STRONG ligt van 22 november tot en met 2 januari 2017 ter inzage. Eijsink verwacht dat daarna vrij snel behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt. “Ik denk dat het kabinet erop mikt dat de Kamer nog vóór de verkiezingen een besluit neemt.”

Bekijk hier de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.