Het is cruciaal dat drinkwaterwinning en mijnbouwactiviteiten zoveel mogelijk worden gescheiden. Dat stelt Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, naar aanleiding van het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).


Het kabinet heeft op 11 november deze visie naar de Tweede Kamer gestuurd. De ondergrond is onmisbaar om te kunnen voorzien in de nationale belangen van drinkwater- en energievoorziening, aldus het kabinet. Bestaande drinkwaterwinningen worden beschermd. Ook gaan het Rijk en de provincies samen uitwerken in welke gebieden voor de toekomst grondwater moet worden beschermd. Winning van schaliegas is in ieder geval tot 2023 uitgesloten.

STRONG is een erg belangrijk document, vindt Rob Eijsink, secretaris van de stuurgroep Bodem & Infrastructuur van Vewin. “Een van de redenen voor de structuurvisie is dat waterwinning en geothermie steeds meer in elkaars vaarwater zitten. Het belang van drinkwater wordt goed neergezet. Het kabinet wil de huidige drinkwaterwinning beschermen en toekomstige bronnen veiligstellen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat mijnbouw voor de energietransitie de ruimte krijgt.”

Volgens Vewin moet functiescheiding het uitgangspunt zijn. Het is cruciaal dat drinkwaterwinning en risicovolle mijnbouwactiviteiten ruimtelijk zoveel mogelijk worden gescheiden. “Wij pleiten hiervoor samen met het Interprovinciaal Overleg”, zegt Eijsink. “In de ontwerpvisie van het kabinet is de scheiding nog niet volledig ingevuld. Zo sluit het kabinet mijnbouw voor geothermie in bestaande drinkwatergebieden uit, maar vindt het dit in omliggende intrekgebieden wel toelaatbaar. Dat houdt risico’s voor het grondwater in.”

Over twee à drie jaar wijst de regering de reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aan, in overleg met de provincies en drinkwaterbedrijven. Vewin zet erop in dat, voor zover dat mogelijk is, de strategische voorraden worden aangewezen buiten gebieden met grote kansen voor geothermie. Eijsink: “We willen meedenken hoe deze potentie kan worden benut. De achterkant is een stringent beschermingsbeleid voor drinkwater.”

Het ontwerp van STRONG ligt van 22 november tot en met 2 januari 2017 ter inzage. Eijsink verwacht dat daarna vrij snel behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt. “Ik denk dat het kabinet erop mikt dat de Kamer nog vóór de verkiezingen een besluit neemt.”

Bekijk hier de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!