secundair logo knw 1

Ben Veldhuis (rechts) van waterschap Vechtstromen en Mart Mensink van DuSpot met een zogeheten roostergoed-was-pers | Foto Vechtstromen

In 2050 moeten de waterschappen, net als de andere overheden, volledig circulair werken en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Om dat doel te bereiken, gaat Vechtstromen in zee met het digitale platform DuSpot. Dat biedt producten, bouwstoffen en grondstoffen uit de openbare ruimte een tweede leven.

DuSpot is een digitale ‘matchingtool’ voor overheden, aannemers, ingenieursbureaus, particulieren en hoveniers. Vraag en aanbod van bouwmaterialen in de regio worden aan elkaar gekoppeld.

"Het is een soort Marktplaats", zegt innovatiemanager Stefan Nijwening van Vechtstromen. "Hierdoor hoeven minder nieuwe materialen geproduceerd te worden, worden onnodige transportbewegingen voorkomen en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk gereduceerd."

Ook de waterschappen Noorderzijlvest en Vallei en Veluwe willen zich aansluiten bij DuSpot. Daarnaast zijn onder andere de provincie Overijssel, de gemeenten Enschede, Almelo en Oldenzaal en de bouwbedrijven Strukton Civiel en BAM al deelnemer.

Innovatiefonds
Nijwening noemt als voorbeeld de vervanging van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), waarbij veel materialen vrijkomen die goed kunnen worden hergebruikt. Omdat het zuiveringsproces gewoon door moet kunnen gaan, bouwen waterschappen meestal iets nieuws voordat het oude wordt gesloopt. Hierdoor kunnen de oude materialen niet zelf worden hergebruikt.

Waterschap Vechtstromen neemt niet alleen deel aan DuSpot, het investeert daar ook in. Dat gebeurt vanuit het in 2020 ingestelde Innovatiefonds, bedoeld om innovatieve oplossingen voor de grote uitdagingen in het waterbeheer - zoals waterkwaliteit, klimaatverandering en duurzaamheid - te stimuleren. Dat gebeurt in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen.

Spannend
Vorig jaar steunde het fonds vier regionale innovatieprojecten, waaronder de aanleg van kleine flexibele stuwen. Het Enschedese bedrijf DuSpot is nu bijna een jaar actief. Nijwening noemt het "best spannend" dat Vechtstromen zo vroeg instapt. "Maar de externe Innovatieraad die het bestuur adviseert over de ingediende plannen was erg enthousiast over het principe, de aanpak en de mogelijkheden van DuSpot."

Elders in het land worden al vergelijkbare initiatieven ontplooid, weet Nijwening. "Onderdeel van onze 'community of practice' is ook om te kijken in hoeverre we kunnen samenwerken. De kracht van dit systeem is dat het regionaal is. Maar als het gaat om bijvoorbeeld die rwzi's, heb je eigenljk wel een landelijke schaal nodig."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?