Waterschap Vechtstromen gaat bijna 260.000 euro bijdragen aan vier regionale innovatieprojecten. Het gaat onder meer om de aanleg van kleine, flexibele stuwen in verband met droogte en een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten op de Puurwaterfabriek in Emmen.

Het bedrag voor deze projecten komt uit het eigen innovatiefonds dat Vechtstromen in de zomer van 2020 instelde. Het waterschap voedt dit fonds jaarlijks met een miljoen euro. Hiermee worden innovaties gestimuleerd die tot stand komen in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het uitgangspunt is cofinanciering van initiatieven waarin ook andere partijen investeren.

Grootste bedrag naar stuwen
Vechtstromen laat zich bij de besteding van het budget adviseren door een innovatieraad waarin externe deskundigen zitten. Dat heeft geleid tot groen licht voor een bijdrage van bijna 260.000 euro in vier regionale projecten. Het grootste bedrag – 110.000 euro – gaat naar de ontwikkeling en aanleg van kleine, flexibele stuwen. Deze zijn bedoeld om droogte te bestrijden.

Ongeveer 72.000 euro is bestemd voor onderzoek naar en realisatie van klimaatpleinen in Twente en voor het opzetten van een regionale ‘community of practice’ op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig bouwen. Vechtstromen investeert ook in de aanpak van de Japanse duizendknoop, een exotische woekerplant die in het hele land voor veel overlast zorgt. Het waterschap steekt een kleine 30.000 euro in het testen van verschillende bestrijdingstechnieken.

Verder trekt Vechtstromen 49.000 euro uit voor een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater op de Puurwaterfabriek in Emmen. Hier wordt rioolwater met behulp van biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering getransformeerd tot ultrapuur water, waarin zelfs geen mineralen en kalk voorkomen. Dit water wordt als stoom ingezet bij oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De koolfilters blijken ook medicijnresten uit water te kunnen halen, maar het is nog niet duidelijk hoe dit werkt. Dat wordt nu onderzocht.

Innovatieloket voor kleinere initiatieven
Vechtstromen opent op 1 februari een innovatieloket voor kleinere nieuwe initiatieven. Hiervoor kan iedere belangstellende een innovatief idee indienen. Voorwaarde is dat zo’n idee het waterschap helpt bij het bereiken van zijn doelen. Het subsidiebedrag is maximaal 10.000 euro en kan worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het initiatief.

Volgens watergraaf Stephan Kuks van Vechtstromen heeft regionale samenwerking bij innovatie de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten. “We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren.”

 

MEER INFORMATIE
Vechtstromen over de innovatiebijdragen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!