secundair logo knw 1

Foto: Pete Linforth via Pixabay

Waterschap Vechtstromen gaat bijna 260.000 euro bijdragen aan vier regionale innovatieprojecten. Het gaat onder meer om de aanleg van kleine, flexibele stuwen in verband met droogte en een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten op de Puurwaterfabriek in Emmen.

Het bedrag voor deze projecten komt uit het eigen innovatiefonds dat Vechtstromen in de zomer van 2020 instelde. Het waterschap voedt dit fonds jaarlijks met een miljoen euro. Hiermee worden innovaties gestimuleerd die tot stand komen in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het uitgangspunt is cofinanciering van initiatieven waarin ook andere partijen investeren.

Grootste bedrag naar stuwen
Vechtstromen laat zich bij de besteding van het budget adviseren door een innovatieraad waarin externe deskundigen zitten. Dat heeft geleid tot groen licht voor een bijdrage van bijna 260.000 euro in vier regionale projecten. Het grootste bedrag – 110.000 euro – gaat naar de ontwikkeling en aanleg van kleine, flexibele stuwen. Deze zijn bedoeld om droogte te bestrijden.

Ongeveer 72.000 euro is bestemd voor onderzoek naar en realisatie van klimaatpleinen in Twente en voor het opzetten van een regionale ‘community of practice’ op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig bouwen. Vechtstromen investeert ook in de aanpak van de Japanse duizendknoop, een exotische woekerplant die in het hele land voor veel overlast zorgt. Het waterschap steekt een kleine 30.000 euro in het testen van verschillende bestrijdingstechnieken.

Verder trekt Vechtstromen 49.000 euro uit voor een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater op de Puurwaterfabriek in Emmen. Hier wordt rioolwater met behulp van biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering getransformeerd tot ultrapuur water, waarin zelfs geen mineralen en kalk voorkomen. Dit water wordt als stoom ingezet bij oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De koolfilters blijken ook medicijnresten uit water te kunnen halen, maar het is nog niet duidelijk hoe dit werkt. Dat wordt nu onderzocht.

Innovatieloket voor kleinere initiatieven
Vechtstromen opent op 1 februari een innovatieloket voor kleinere nieuwe initiatieven. Hiervoor kan iedere belangstellende een innovatief idee indienen. Voorwaarde is dat zo’n idee het waterschap helpt bij het bereiken van zijn doelen. Het subsidiebedrag is maximaal 10.000 euro en kan worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het initiatief.

Volgens watergraaf Stephan Kuks van Vechtstromen heeft regionale samenwerking bij innovatie de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten. “We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren.”

 

MEER INFORMATIE
Vechtstromen over de innovatiebijdragen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.