Waterschap Brabantse Delta heeft behalve in Oosterhout nu ook in Moerdijk een ‘kraan’ om zoet water naar het West-Brabantse achterland te sturen. Bij de sluis van Roode Vaart kan voortaan 3,5 kubieke meter water per seconde worden ingelaten. De extra aanvoer is nodig omdat het vaker langdurig droog is.

Met een druk op een rode knop openden minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en deltacommissaris Peter Glas gistermiddag officieel de nieuwe waterinlaat naast sluis Roode Vaart. Hierdoor kan zoet water vanuit het Hollandsch Diep binnenstromen. In zijn toespraak merkte Harbers op dat zo de zoetwateraanvoer in het westen van Brabant aanzienlijk wordt verbeterd. “Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: een beter zoetwatersysteem en een betere waterkwaliteit.”

Louis VriensLouis Vriens

Het was een mooie opening, zegt Louis Vriens van waterschap Brabantse Delta die omgevingsmanager bij het project is. “Er waren zo’n tachtig betrokkenen aanwezig. Uiteraard zijn we blij dat ook de minister en de deltacommissaris erbij waren. Dat voelt voor alle partijen die aan het project hebben gewerkt, als een steuntje in de rug.”

No-regret maatregel
Vriens noemt de waterinlaat een ‘no-regret’ maatregel in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater. “Wij zijn bezig om in West-Brabant een nieuw evenwicht te vinden tussen te veel en te weinig water. Met dat laatste hebben we vanaf 2018 problemen gehad. Het komt op een goed moment dat we de inlaat nu kunnen gebruiken, want het is alweer hartstikke droog. De aanvoer van extra zoet water is niet alleen belangrijk voor boeren maar ook voor natuur en recreatie.”

Bij de sluis kan ruim 3,5 kubieke meter ofwel 3,5 duizend liter zoet water per seconde worden ingelaten. Het water gaat vervolgens door kanaal Roode Vaart waarbij een doorlaat in het centrum van Zevenbergen wordt gepasseerd en komt tenslotte terecht in het systeem van de rivieren Mark, Dintel en Vliet en de bijbehorende poldergangen.

Op twee manieren water binnengelaten
De volledig geautomatiseerde en op afstand bediende waterinlaat is in bedrijf tijdens het open seizoen dat loopt van april tot oktober. Het binnenlaten van water kan op twee manieren, vertelt Vriens. “Soms kan dit onder vrij verval bij een hoge waterstand in het Hollandsch Diep. Hier is een verschil van ongeveer 40 à 50 centimeter tussen eb en vloed. Is vrij verval niet mogelijk, dan zetten we de voortstuwer in de inlaat aan. Dat is een zeer grote propeller.”

Volgens Vriens is de waterinlaat bij sluis Roode Vaart een broodnodige aanvulling op de tot voor kort enige ‘kraan’ in Oosterhout voor het West-Brabantse achterland. Het waterschap kan op deze locatie maximaal 11 kubieke meter water per seconde binnenlaten, afkomstig van de Maas via het Wilhelminakanaal. De tweede inlaat zorgt behalve voor extra water ook voor meer zekerheid. “In Oosterhout is vaak sprake van bruinrot en blauwalg en daarom kan deze inlaat niet worden ingezet als het te lang droog is. Bij het Hollandsch Diep speelt dit probleem niet, omdat het een erg groot waterlichaam is.”

Technisch behoorlijk complex project
De inlaat is binnen een jaar gebouwd en daarmee werd de planning gehaald. Vriens deelt een pluim uit aan aannemer Van Boekel Bouw & Infra. “Die heeft flink gas gegeven in de periode dat er kon worden gebouwd.” Ook werkten de partijen in de omgeving goed mee, zoals de omwonenden, de gemeente Moerdijk en de verzamelde industrie in Port of Moerdijk. “Wij hebben met hen afspraken gemaakt en ze steeds op de hoogte gehouden. Dat is goed gegaan. Zo stelde Port of Moerdijk grond beschikbaar.” De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakten als projectpartners de aanleg van de inlaat financieel mede mogelijk.

Dat de waterinlaat naast de sluis is gebouwd, maakte het project technisch behoorlijk complex. “Een grote uitdaging vormde de drassige ondergrond. Hiervoor bedacht de aannemer een best wel innovatieve oplossing. De aannemer heeft eerst Soilmix wanden geplaatst. Vervolgens is met een grote graafmachine met roterende schijven de bodem losgemaakt en tegelijkertijd cementwater ingespoten. Daardoor ontstond een soort tijdelijke waterdichte badkuip. Die is droog gezet en toen kon de aannemer beginnen met de aanleg van de inlaatkokers.”

De graafmachine ging tien tot vijftien meter de grond in. “Dan is maar de vraag wat je tegenkomt. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Het was wel een technisch hoogstandje.”

Verdubbeling van inlaat mogelijk
Brabantse Delta oefent de komende tijd eerst met de inlaat, besluit Vriens. “Daarna hebben wij een beter beeld of deze maatregel voldoende is of dat we nog iets extra moeten doen.”

In het ontwerp is alvast voorgesorteerd op de toekomst. “De betonnen constructie is op zo’n manier gemaakt dat wij nog een tweede voortstuwer kunnen plaatsen, als daaraan straks behoefte zou zijn. Dan wordt de hoeveelheid ingelaten water verdubbeld. Hiermee hoeven we niet nog op een andere plek door een primaire kering heen, want dat is een heel gedoe.”


MEER INFORMATIE
Brabantse Delta over de opening
Bericht op site deltaprogramma
Toespraak minister Harbers
Informatie over het project
H2O Actueel: start aanleg inlaat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!