0
0
0
s2sdefault

Met een nieuwe tool kunnen waterbeheerders de vraag naar oppervlaktewater tot zes weken vooruit inschatten. Dat helpt hen in droge tijden het schaarse water beter te verdelen en maatregelen te nemen om grotere tekorten te voorkomen.

Het digitale instrument is in opdracht van Rijkswaterstaat en tien waterschappen ontwikkeld door de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en HKV, in eerste instantie voor de zoetwaterregio’s IJsselmeergebied en Oost-Nederland.

ebbing van tuinenEbbing van TuinenSinds eind juni wordt hier proefgedraaid en de eerste bevindingen zijn positief, zegt Ebbing van Tuinen van Witteveen+Bos. “De voorspellingen lijken aardig te kloppen, zeker in de heel droge periode die we hebben gehad.”

Bij een dreigend watertekort verschaft de Watervraagprognosetool inzicht in de vraag naar zoetwater voor verschillende functies, zoals stedelijk gebied, landbouw en natuur. Dat gebeurt op basis van de verwachte neerslag en verdamping.

Anticiperen
“In de afgelopen droge zomers stond de watervoorraad van het IJsselmeer onder druk’’, verklaart Van Tuinen. “In het Regionaal Droogte-overleg moeten waterbeheerders dan de belangen tegen elkaar afwegen: wie krijgt water, wie niet. Met deze tool kunnen ze daar beter op anticiperen. En ze kunnen het beter uitleggen als ze maatregelen nemen, bijvoorbeeld door een bepaalde functie af te koppelen.”

De Watervraagprognosetool maakt gebruik van modellen voor de watervraag die zijn afgeleid van het Landelijk Hydrologisch Model. Deze modellen geven de relatie weer tussen het potentiële neerslagoverschot en de watervraag in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld beregening van een bepaald type gewas. Daarnaast worden kengetallen gebruikt voor de watervraag in categorieën, zoals drinkwater en koelwater voor de industrie.

In de tool worden de modellen toegepast op het lopende neerslagtekort en op de weersverwachting van een Europees weermodel (ECMWF), dat zes weken vooruitkijkt. De onzekerheid in de weersverwachting wordt ondervangen door te rekenen met een gemiddeld, nat en droog scenario.

Onzekere factor
Het instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de waterschappen. “We hebben gekozen voor een flexibele en modulaire opzet, zodat de tool kan worden uitgebreid naar andere regio’s en ook nieuwe modellen kunnen worden opgenomen’’, aldus Van Tuinen. "Als bijvoorbeeld blijkt dat de beregening in een bepaald gebied veel hoger is, kunnen de waterschappen dit zelf aanpassen.”

Die beregening is ook de grootste onzekere factor, erkent de projectleider. “Je weet nooit precies hoeveel boeren gaan beregenen en wanneer. Met satellietwaarnemingen kunnen we daar meer zicht op krijgen, maar dat kost natuurlijk ook weer geld.”

In oktober wordt de Watervraagprognosetool met de waterbeheerders uit het IJsselmeergebied en Oost-Nederland geëvalueerd en zo nodig aangepast. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat Zuidwest-Nederland al opdracht gegeven om de tool uit te breiden voor de regio rond het Volkerak-Zoommeer, vertelt Van Tuinen. “En we hopen dat de rest van Nederland volgt.”

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Witteveen+Bos

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.