0
0
0
s2smodern

Met een nieuwe tool kunnen waterbeheerders de vraag naar oppervlaktewater tot zes weken vooruit inschatten. Dat helpt hen in droge tijden het schaarse water beter te verdelen en maatregelen te nemen om grotere tekorten te voorkomen.

Het digitale instrument is in opdracht van Rijkswaterstaat en tien waterschappen ontwikkeld door de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en HKV, in eerste instantie voor de zoetwaterregio’s IJsselmeergebied en Oost-Nederland.

ebbing van tuinenEbbing van TuinenSinds eind juni wordt hier proefgedraaid en de eerste bevindingen zijn positief, zegt Ebbing van Tuinen van Witteveen+Bos. “De voorspellingen lijken aardig te kloppen, zeker in de heel droge periode die we hebben gehad.”

Bij een dreigend watertekort verschaft de Watervraagprognosetool inzicht in de vraag naar zoetwater voor verschillende functies, zoals stedelijk gebied, landbouw en natuur. Dat gebeurt op basis van de verwachte neerslag en verdamping.

Anticiperen
“In de afgelopen droge zomers stond de watervoorraad van het IJsselmeer onder druk’’, verklaart Van Tuinen. “In het Regionaal Droogte-overleg moeten waterbeheerders dan de belangen tegen elkaar afwegen: wie krijgt water, wie niet. Met deze tool kunnen ze daar beter op anticiperen. En ze kunnen het beter uitleggen als ze maatregelen nemen, bijvoorbeeld door een bepaalde functie af te koppelen.”

De Watervraagprognosetool maakt gebruik van modellen voor de watervraag die zijn afgeleid van het Landelijk Hydrologisch Model. Deze modellen geven de relatie weer tussen het potentiële neerslagoverschot en de watervraag in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld beregening van een bepaald type gewas. Daarnaast worden kengetallen gebruikt voor de watervraag in categorieën, zoals drinkwater en koelwater voor de industrie.

In de tool worden de modellen toegepast op het lopende neerslagtekort en op de weersverwachting van een Europees weermodel (ECMWF), dat zes weken vooruitkijkt. De onzekerheid in de weersverwachting wordt ondervangen door te rekenen met een gemiddeld, nat en droog scenario.

Onzekere factor
Het instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de waterschappen. “We hebben gekozen voor een flexibele en modulaire opzet, zodat de tool kan worden uitgebreid naar andere regio’s en ook nieuwe modellen kunnen worden opgenomen’’, aldus Van Tuinen. "Als bijvoorbeeld blijkt dat de beregening in een bepaald gebied veel hoger is, kunnen de waterschappen dit zelf aanpassen.”

Die beregening is ook de grootste onzekere factor, erkent de projectleider. “Je weet nooit precies hoeveel boeren gaan beregenen en wanneer. Met satellietwaarnemingen kunnen we daar meer zicht op krijgen, maar dat kost natuurlijk ook weer geld.”

In oktober wordt de Watervraagprognosetool met de waterbeheerders uit het IJsselmeergebied en Oost-Nederland geëvalueerd en zo nodig aangepast. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat Zuidwest-Nederland al opdracht gegeven om de tool uit te breiden voor de regio rond het Volkerak-Zoommeer, vertelt Van Tuinen. “En we hopen dat de rest van Nederland volgt.”

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Witteveen+Bos

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.