secundair logo knw 1

In droge tijden moeten waterbeheerders het schaarse water verdelen. Foto Unsplash

Met een nieuwe tool kunnen waterbeheerders de vraag naar oppervlaktewater tot zes weken vooruit inschatten. Dat helpt hen in droge tijden het schaarse water beter te verdelen en maatregelen te nemen om grotere tekorten te voorkomen.

Het digitale instrument is in opdracht van Rijkswaterstaat en tien waterschappen ontwikkeld door de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en HKV, in eerste instantie voor de zoetwaterregio’s IJsselmeergebied en Oost-Nederland.

ebbing van tuinenEbbing van TuinenSinds eind juni wordt hier proefgedraaid en de eerste bevindingen zijn positief, zegt Ebbing van Tuinen van Witteveen+Bos. “De voorspellingen lijken aardig te kloppen, zeker in de heel droge periode die we hebben gehad.”

Bij een dreigend watertekort verschaft de Watervraagprognosetool inzicht in de vraag naar zoetwater voor verschillende functies, zoals stedelijk gebied, landbouw en natuur. Dat gebeurt op basis van de verwachte neerslag en verdamping.

Anticiperen
“In de afgelopen droge zomers stond de watervoorraad van het IJsselmeer onder druk’’, verklaart Van Tuinen. “In het Regionaal Droogte-overleg moeten waterbeheerders dan de belangen tegen elkaar afwegen: wie krijgt water, wie niet. Met deze tool kunnen ze daar beter op anticiperen. En ze kunnen het beter uitleggen als ze maatregelen nemen, bijvoorbeeld door een bepaalde functie af te koppelen.”

De Watervraagprognosetool maakt gebruik van modellen voor de watervraag die zijn afgeleid van het Landelijk Hydrologisch Model. Deze modellen geven de relatie weer tussen het potentiële neerslagoverschot en de watervraag in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld beregening van een bepaald type gewas. Daarnaast worden kengetallen gebruikt voor de watervraag in categorieën, zoals drinkwater en koelwater voor de industrie.

In de tool worden de modellen toegepast op het lopende neerslagtekort en op de weersverwachting van een Europees weermodel (ECMWF), dat zes weken vooruitkijkt. De onzekerheid in de weersverwachting wordt ondervangen door te rekenen met een gemiddeld, nat en droog scenario.

Onzekere factor
Het instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de waterschappen. “We hebben gekozen voor een flexibele en modulaire opzet, zodat de tool kan worden uitgebreid naar andere regio’s en ook nieuwe modellen kunnen worden opgenomen’’, aldus Van Tuinen. "Als bijvoorbeeld blijkt dat de beregening in een bepaald gebied veel hoger is, kunnen de waterschappen dit zelf aanpassen.”

Die beregening is ook de grootste onzekere factor, erkent de projectleider. “Je weet nooit precies hoeveel boeren gaan beregenen en wanneer. Met satellietwaarnemingen kunnen we daar meer zicht op krijgen, maar dat kost natuurlijk ook weer geld.”

In oktober wordt de Watervraagprognosetool met de waterbeheerders uit het IJsselmeergebied en Oost-Nederland geëvalueerd en zo nodig aangepast. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat Zuidwest-Nederland al opdracht gegeven om de tool uit te breiden voor de regio rond het Volkerak-Zoommeer, vertelt Van Tuinen. “En we hopen dat de rest van Nederland volgt.”

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Witteveen+Bos

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!