secundair logo knw 1

Natuurlijke zuiveringssystemen, vooral in combinatie met andere zuiveringstechnieken, vormen een interessante optie om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent. Dit blijkt uit een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van STOWA.

Het 'Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’ is een initiatief van STOWA en het ministerie van IenW. Binnen dit programma wordt al langer onderzoek verricht naar nieuwe zuiveringsmethodes. “Bij de eerste oproep kregen we veel goede innovaties binnen. Daarbij ging het om technologische systemen, met een grote behoefte aan energie of hulpstoffen”, legt Cora Uijterlinde uit. Zij is Programmamanager Afvalwatersystemen van STOWA.

Cora UijterlindeCora UijterlindeIn een tweede call riep het innovatieprogramma onderzoekstinstellingen en marktpartijen daarom expliciet op om natuurlijke zuiveringssystemen in te dienen. “We waren heel erg op zoek naar meer duurzame oplossingen voor de waterzuivering. De ideeën die binnenkwamen hadden vrij veel overeenkomsten. Om de verschillen helder te krijgen, hebben we nu deze verkenning in opdracht gegeven.”

Voor deze verkenning is onderzoek gedaan naar de potentie van natuurlijke zuiveringssystemen voor de verwijdering van microverontreinigingen uit RWZI-effluent. “Ook de verwijdering van nutriënten, ecotoxiciteit en pathogenen is meegenomen. Tot de onderzochte systemen behoren innovatieve systemen en klassieke natuurlijke systemen als vloeivelden, verticaal doorstroomde helofytenfilters en waterharmonica’s.”

Volgens Uijterlinde blijkt uit de verkenning dat natuurlijke systemen een interessant alternatief, of een interessante aanvulling, kunnen zijn op andere zuiveringstechnieken. “De lage CO2-footprint en de lagere kosten, maken dat natuurlijke systemen zeker interessant zijn. Daar komt nog bij dat veel natuurlijke zuiveringssystemen op een mooie manier in het landelijk gebied in te bedden zijn.”

Duidelijk is wel dat er voor veel technieken en combinaties nog meer onderzoek nodig is. “Het is allemaal best complex. Natuurlijke systemen hebben relatief veel oppervlakte nodig. De systemen moeten worden aangelegd en jaarrond draaien om de seizoensinvloeden vast te kunnen stellen. Dat maakt de sprong van theorie naar praktijk ingewikkelder dan zou je willen. Daarom hoop ik dat we te zijner tijd natuurlijke zuiveringsmethoden full scale kunnen gaan testen.”

Dat is ook nodig omdat de eisen die aan de waterzuivering worden gesteld aan het veranderen zijn. In de verkenning is gekeken naar een rendement van zeventig procent. “In de nieuwe, nog niet definitief vastgestelde Europese richtlijn over stedelijk afvalwater wordt een rendement van tachtig procent als eis genoemd.”

Volgens Uijterlinde ligt er nu een mooie selectie aan mogelijke technologieën. Deze verkenning is een eerste stap om de mogelijkheden in kaart te brengen. “Binnen het innovatieprogramma willen we nog dit jaar de technieken verder naast elkaar leggen op de criteria kosten, rendement en CO2-footprint. Als we dat verder in beeld hebben, wordt het tijd om de stap van theorie naar praktijk te gaan wagen en bij verschillende rwzi’s op grotere schaal te gaan testen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.