secundair logo knw 1

Aanleg van onderwaterdrainage

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert dynamisch peilbeheer in in de polder Lange Weide. Het is voor het eerst dat een veenweidegebied deze vorm van peilbeheer krijgt, aldus het waterschap. Met het beheer wil de waterbeheerder de onderwaterdrainage in de polder stimuleren.

In de polder wordt onderwaterdrainage aangelegd met de bedoeling de bodemdaling te vertragen. In het oostelijk deel van het Groene Hart daalt de veenweidebodem met bijna een centimeter per jaar. 

De onderwaterdrainage betreft een proef met een omvang van 310 hectare. Er wordt dit en volgend jaar 450 kilometer drainage in het gebied aangelegd.

Stabiele zomergrondwaterstand
Met de drains, die onder waterpeil liggen, wordt de veenbodem vochtig gehouden. Door deze techniek te combineren met dynamisch peilbeheer probeert het hoogheemraadschap te sturen op een stabiele zomergrondwaterstand tussen de 40 en 50 centimeter onder het maaiveld.

Daardoor worden de bodemdaling en CO2-uitstoot vertraagd en kunnen de melkveebedrijven in het gebied blijven functioneren. Ook de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt, aldus het waterschap.

Door dynamisch peilbeheer toe te passen kan in de Lange Weide tijdens een droge periode het peil in de sloten met maximaal 13 cm worden verhoogd. Hierdoor wordt de infiltratie van slootwater in de onderwaterdrains gestimuleerd. In een natte periode kan het peil worden verlaagd om de drainerende werking te stimuleren. Het water loopt dan uit de drains in de sloot. De aanpassing van het slootpeil zorgt zo voor een stabielere grondwaterstand, aldus het waterschap.

Duitse vraagtekens
Onderzoekers van het Duitse Greifswald Mire Centre, onder wie de Nederlander John Couwenberg, zetten eerder dit jaar vraagtekens bij de werking van de onderwaterdrains in veenweide. Die bevindingen zorgden voor onrust, maar ze werden onlangs weerlegd door onderzoekers van Wageningen Wageningen University & Research (WUR). 
Veenexpert Jan van den Akker, die op verzoek van Stichtse Rijnlanden de Duitse kritiek analyseerde, stelde vast dat de onderwaterdrainage in de veenweidegebieden wel degelijk werkt. 

MEER INFORMATIE 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.