secundair logo knw 1

Zeilen bij de Westdijk. Foto Vallei en Veluwe

Het vervolgonderzoek naar de mogelijke verontreiniging van sloten nabij de Westdijk in Bunschoten bevestigt de eerdere resultaten, maar geeft nog geen uitsluitsel over de effecten op de flora en fauna in het gebied als er wordt gebaggerd.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het RIVM daarom gevraagd verder onderzoek te doen. Daaruit moet blijken of de bagger uit de sloten verwerkt mag worden op de omliggende landbouwpercelen. Eind april zal er een eerste terugkoppeling plaatsvinden.

Bij het ophogen van de Westdijk in 2016 is thermisch gereinigde grond (TGG) van ATM in Moerdijk gebruikt die nog verontreinigd bleek. Het waterschap wil deze grond volledig afgraven en vervangen. Begin deze maand werd de termijn daarvoor met een jaar verlengd, tot 1 november 2020.

Op dit moment vindt nog uitgebreid onderzoek plaats naar de verontreinigde grond op de dijk. De resultaten hiervan werden eveneens in april verwacht, maar er blijkt toch meer tijd nodig, meldt woordvoerder Marja Reijnders van Vallei en Veluwe. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Chloride
Daarnaast is er dus vervolgonderzoek gedaan naar de verhoogde concentraties chloride, sulfaat en bromide in de slootbodems, die afgelopen najaar al waren gemeten. Daarvoor is het onderzoeksgebied uitgebreid.

Volgens Reijnders bevestigt dit vervolgonderzoek, uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV, de eerdere resultaten. De aangetroffen genormeerde stoffen vallen binnen de toegestane norm. In de teen- en poldersloten is de niet-genormeerde stof chloride in hoge concentraties gemeten, waarbij het gehalte afneemt naarmate de afstand toeneemt.

Er zijn ook hogere concentraties van de niet-genormeerde stof sulfaat gemeten, maar dit komt in wisselende concentraties in het hele gebied voor.

Niet baggeren
Op basis van deze resultaten kan ''geen eenduidig beeld’’ gevormd worden van het effect van het afgezette slib op de onderliggende bodem, concluderen de onderzoekers.

''Daarom kijkt het RIVM hier nu naar’’, verklaart Reijnders. ''Zo lang vragen wij boeren nog niet te baggeren.’’

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Vallei en Veluwe + link naar rapporten
Thermisch verontreinigde grond Westdijk voorlopig nog niet afgegraven
Waterschap onderzoekt slootbodems Westdijk

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.