secundair logo knw 1

Illustratie: RIVM

De nitraatconcentraties in het grondwater voldeden in 2015 niet overal aan de norm. Ook zit er te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dat blijkt uit de rapportage Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015), die het RIVM vorige week publiceerde.

 

De meeste overschrijdingen van de nitraatnorm komen in het ondiepe grondwater voor. In het diepere grondwater en het oppervlaktewater zijn de nitraatconcentraties meestal lager. De door het RIVM onderzochte metingen laten zien dat de concentraties in 2015 niet wezenlijk verschilden van die in voorgaande jaren. In het rapport schrijft het RIVM te verwachten dat de waterkwaliteit pas zal verbeteren in de eerste vijf jaar na de volledige uitvoering van het vijfde Nitraatrichtlijnactieprogramma (2014-2017), dankzij de maatregelen die de in dit actieprogramma, en de voorgaande programma's, zijn genomen.

De rapportage is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. Het is een addendum bij het in 2016 gepubliceerde rapport over de toestand en trend van de landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, beter bekend als de nitraatrapportage. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt bij de onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie over het zesde Nederlandse Nitraatrichtlijnactieprogramma.

Hier vindt u de rapportage van het RIVM (pdf)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.