secundair logo knw 1

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, een 350 hectare groot bedrijventerrein ten zuiden van Schiphol langs de A4. In het gebied moet een duurzaam watersysteem worden ontwikkeld.

Gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SDAC) heeft de ambitie van het gebied het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te maken. SDAC is in 1987 opgericht om de economische potentie van Amsterdam en de luchthaven ‘optimaal te benutten’ met het doel om de concurrentiepositie van de regio in het internationale krachtenveld te versterken. Het bedrijf past 'circulaire principes toe' bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties.

Dat geldt ook voor het Schiphol Trade Park, dat zes zogeheten vestigingsmilieus heeft, te weten: de Logistics Zone, een Green Datacenter Campus, de Trade Boulevard, de A4 Skyline, The Valley en een Campus. Bij de inrichting wordt nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water, schrijft de ontwikkelaar in een persbericht.

Samenwerkingsagenda
Voor het waterbeheer in het gebied heeft de ontwikkelaar samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat heeft geresulteerd in een ‘strategische samenwerkingsagenda’, die vorig week is getekend. Rijnland gaat een bijdrage leveren aan ‘duurzaam waterbeheer’ op het bedrijventerrein.

In het samenwerkingscontract is onder meer afgesproken dat onderzoek wordt gedaan naar innovatieve mogelijkheden om afvalwater van bedrijven aan de bron te scheiden. Daarbij moet worden gedacht aan het terugwinnen energie en grondstoffen, zegt woordvoerder Gerbrant Corbee van Rijnland.

Waterbuffers
Verder worden er waterbuffers aangelegd. Er komt een watersysteem ‘met wisselend waterpeil’ waarmee kan worden ingespeeld op periodes van droogte of hevige regenval met de bedoeling om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool, zodat het watersysteem en de zuivering van Rijnland minder worden belast.

Beide partijen hebben voorts afgesproken dat er energie wordt gestoken in het vergroten van het waterbewustzijn. STP en Rijnland benadrukken dat een toekomstbestendige omgeving alleen te bereiken is als de hele keten meedoet. SADC zegt daarom hoge eisen te stellen aan partijen die zich willen vestigen in het gebied. “Ook van hen worden duurzame ambities verwacht.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!