secundair logo knw 1

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, een 350 hectare groot bedrijventerrein ten zuiden van Schiphol langs de A4. In het gebied moet een duurzaam watersysteem worden ontwikkeld.

Gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SDAC) heeft de ambitie van het gebied het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te maken. SDAC is in 1987 opgericht om de economische potentie van Amsterdam en de luchthaven ‘optimaal te benutten’ met het doel om de concurrentiepositie van de regio in het internationale krachtenveld te versterken. Het bedrijf past 'circulaire principes toe' bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties.

Dat geldt ook voor het Schiphol Trade Park, dat zes zogeheten vestigingsmilieus heeft, te weten: de Logistics Zone, een Green Datacenter Campus, de Trade Boulevard, de A4 Skyline, The Valley en een Campus. Bij de inrichting wordt nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water, schrijft de ontwikkelaar in een persbericht.

Samenwerkingsagenda
Voor het waterbeheer in het gebied heeft de ontwikkelaar samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat heeft geresulteerd in een ‘strategische samenwerkingsagenda’, die vorig week is getekend. Rijnland gaat een bijdrage leveren aan ‘duurzaam waterbeheer’ op het bedrijventerrein.

In het samenwerkingscontract is onder meer afgesproken dat onderzoek wordt gedaan naar innovatieve mogelijkheden om afvalwater van bedrijven aan de bron te scheiden. Daarbij moet worden gedacht aan het terugwinnen energie en grondstoffen, zegt woordvoerder Gerbrant Corbee van Rijnland.

Waterbuffers
Verder worden er waterbuffers aangelegd. Er komt een watersysteem ‘met wisselend waterpeil’ waarmee kan worden ingespeeld op periodes van droogte of hevige regenval met de bedoeling om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool, zodat het watersysteem en de zuivering van Rijnland minder worden belast.

Beide partijen hebben voorts afgesproken dat er energie wordt gestoken in het vergroten van het waterbewustzijn. STP en Rijnland benadrukken dat een toekomstbestendige omgeving alleen te bereiken is als de hele keten meedoet. SADC zegt daarom hoge eisen te stellen aan partijen die zich willen vestigen in het gebied. “Ook van hen worden duurzame ambities verwacht.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.