0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, een 350 hectare groot bedrijventerrein ten zuiden van Schiphol langs de A4. In het gebied moet een duurzaam watersysteem worden ontwikkeld.

Gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SDAC) heeft de ambitie van het gebied het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te maken. SDAC is in 1987 opgericht om de economische potentie van Amsterdam en de luchthaven ‘optimaal te benutten’ met het doel om de concurrentiepositie van de regio in het internationale krachtenveld te versterken. Het bedrijf past 'circulaire principes toe' bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties.

Dat geldt ook voor het Schiphol Trade Park, dat zes zogeheten vestigingsmilieus heeft, te weten: de Logistics Zone, een Green Datacenter Campus, de Trade Boulevard, de A4 Skyline, The Valley en een Campus. Bij de inrichting wordt nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water, schrijft de ontwikkelaar in een persbericht.

Samenwerkingsagenda
Voor het waterbeheer in het gebied heeft de ontwikkelaar samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat heeft geresulteerd in een ‘strategische samenwerkingsagenda’, die vorig week is getekend. Rijnland gaat een bijdrage leveren aan ‘duurzaam waterbeheer’ op het bedrijventerrein.

In het samenwerkingscontract is onder meer afgesproken dat onderzoek wordt gedaan naar innovatieve mogelijkheden om afvalwater van bedrijven aan de bron te scheiden. Daarbij moet worden gedacht aan het terugwinnen energie en grondstoffen, zegt woordvoerder Gerbrant Corbee van Rijnland.

Waterbuffers
Verder worden er waterbuffers aangelegd. Er komt een watersysteem ‘met wisselend waterpeil’ waarmee kan worden ingespeeld op periodes van droogte of hevige regenval met de bedoeling om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt regenwaterafvoer afgekoppeld van het riool, zodat het watersysteem en de zuivering van Rijnland minder worden belast.

Beide partijen hebben voorts afgesproken dat er energie wordt gestoken in het vergroten van het waterbewustzijn. STP en Rijnland benadrukken dat een toekomstbestendige omgeving alleen te bereiken is als de hele keten meedoet. SADC zegt daarom hoge eisen te stellen aan partijen die zich willen vestigen in het gebied. “Ook van hen worden duurzame ambities verwacht.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.