0
0
0
s2smodern

Vanwege het hoge water en de westerstorm zijn de belangrijke waterkeringen gesloten. De Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandsche IJsselkering zijn vanmorgen dichtgegaan. Later besloot Rijkswaterstaat ook de Maeslantkering en de Hartelkering te sluiten. Dat de vijf grote waterkeringen tegelijk dicht zijn is een unicum, aldus Rijkswaterstaat. De waterschappen hebben ook maatregelen genomen, zoals dijkversterking en -bewaking.

De Maeslantkering ging tegen drie uur uur dicht. “Toch wel uniek,” twitterde verkeersleider water Rolph van Rijkswaterstaat. De laatste keer dat deze kering werd gesloten, was in 2007. 

Sinds 11.00 uur geldt code oranje voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. Het KNMI verwacht daar zware tot zeer zware windstoten, tot 130 kilometer per uur. De storm langs de Nederlandse kust en in het IJsselmeergebied leidt tot verhoogde waterstanden die gemiddeld eens in de vijf jaar optreden. Verder valt er vrij veel neerslag.

Hoge golven
De combinatie van dit hoge waterpeil met een harde wind van 9 Bft uit westelijke richting zorgen voor hoge golven langs de dijken aan het IJsselmeer, Ketelmeer en Zwartemeer, meldt waterschap Zuiderzeeland. “Met name in de loop van de woensdagochtend en de middag leidt dit tot verhoogde waterstanden langs de IJsselmeerdijk, Ketelmeerdijk en het Zuidelijk deel van de Noordoostpolder.” Conform de draaiboeken van het waterschap stelt het waterschap dijkwacht in. 

Voor de Noordoostpolder is het scenario zeer nat ingesteld, aldus het waterschap dat tot 40 mm neerslag verwacht. “Daarom hebben de gemalen het waterpeil in de sloten, tochten en vaarten naar beneden gebracht. Ook is de wateraanvoer gestopt.”

Waterkering Kampen klein

Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt de hoge waterstanden langs de Vecht en het Zwarte Water in de gaten en heeft de mobiele kering opgezet langs de kade van Kampen (zie foto). “Het water staat nu al hoog, maar er komt vandaag, volgens de weersverwachting, nog veel water bij. Het waterpeil van de Vecht stijgt de komende twee dagen nog ruim een halve meter. Hierdoor stijgt ook het water op het Zwarte Water. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert de dijken langs de Vecht en checkt de uiterwaarden op vee.”

Bekrammingen
Op enkele locaties langs de Vecht zijn zogeheten bekrammingen gelegd, meldt het waterschap. Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een geotextiel, een kunststof doek dat in feite werkt als een pleister voor de dijk. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of 'krammen'. Deze maatregel is nodig om locaties waar de grasmat kwetsbaar is extra te beschermen tegen hoogwater en golfslag, aldus het schap.

Ook hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is extra alert vanwege de sluiting van de kering in de Hollandse IJssel. Waterschap Scheldestromen heeft dijkbewaking ingesteld voor de dijken en duinen rond de Westerschelde.

'Nederlanders niet verontrust'
De storm en het hoge water verontrusten Nederlanders overigens niet, aldus blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis. “Nederlanders zien weinig risico’s in storm en bereiden zich niet altijd even grondig voor op stormachtig weer. Bijna 67 procent van de Nederlanders denkt geen extra risico’s te lopen wanneer het stormt. Ruim de helft van Nederland gaat dan ook gewoon door met de dagelijkse bezigheden,” schrijft de hulpverleningsorganisatie in een persbericht op basis van eigen onderzoek.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.