Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in twee jaar 100 miljoen euro beschikbaar om de problemen in de veenweidegebieden aan te pakken. Het geld gaat naar nieuwe oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het bedrag van 100 miljoen euro geldt voor de jaren 2020 en 2021 en was door het kabinet al toegezegd in het Klimaatakkoord. De bedoeling is om gebiedsprocessen in de veenweidegebieden te stimuleren, als eerste stap op weg naar een reductie van CO2-equivalent (optelsom van de uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan) met 1 megaton in 2030.

Ook bijdrage provincies
De zes veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben hierbij de regie. Zij dragen gezamenlijk ook 105 miljoen euro bij in het kader van het interbestuurlijk programma Veenplan 1e fase. Deze investering en de rijksbijdrage moeten leiden tot een reductie van CO2-equivalent met 0.14 megaton.

Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten de problemen in veenweidegebieden aanpakken, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een toelichting weten. Die zijn niet eenvoudig. De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling. Het verhogen van het waterpeil heeft echter grote gevolgen voor boeren, die hun bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen.

Elke regio eigen aanpak
Daarom zijn nieuwe oplossingen nodig, aldus het ministerie van LNV. Het gaat onder meer om waterinfiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en ontwikkeling van natte teelten. Elke regio vraagt daarbij om een eigen oplossingsrichting. Volgens LNV is onderzoek nodig om te kunnen bepalen welke aanpak in welk gebied het beste is. De zes provincies hebben diverse kansrijke gebieden in beeld, waar op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen. Deze gebieden zijn aangegeven in het Veenplan 1e fase.

 

MEER INFORMATIE
Bericht ministerie van LNV
Kamerbrief over Veenplan 1e fase
H2O-bericht: advies van Rli
H2O-bericht: investering provincie Utrecht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi initiatief. Kijk bij het opstellen van de kosten niet alleen naar die van een dergelijk installatie maar ook naar de maatschappelijke kosten als niets doet.
Ik begrijp niet waarom voedselzekerheid geborgd zou moeten zijn. Als dat zo is, dan moeten we sierteelt, als bloembollen en lelies, niet meer subsidiëren en er voor zorgen dat de landbouw voedsel voor mensen produceert, en niet voor dieren.
@Hans MiddendorpBen het de laatste tijd niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Terechte vragen, want ik vind het ook een vaag en ongrijpbaar verhaal.
In de titel staat: "cultuurverandering nodig". Uit de tekst blijkt dat er een transitie nodig is (niet verwonderlijk) en dat er gewerkt wordt aan een "routekaart'. Maar wat zijn nou precies de (tussen) resultaten en welke cultuurverandering is er nodig?
In Duitsland en Zwitserland is de nodige ervaring met gepatenteerde activated cokes reactor technologie. Die lijkt zelfs PFAS biologisch af te breken.
Dit zou voor Delfland en anderen een goede oplossing kunnen zijn.....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!