secundair logo knw 1

De oever van het Lauwersmeer.

De omstreden proef met peilverhoging in het Lauwersmeer wordt ook dit jaar niet uitgevoerd. De provincies Groningen en Friesland willen eerst nog twee rechterlijke uitspraken afwachten.

Het experiment moest eigenlijk in 2017 al beginnen. Het gaat om een proef van twee opeenvolgende jaren waarbij het waterpeil in het voorjaar een aantal weken met maximaal 41 centimeter wordt verhoogd. Dat moet de natuur in het gebied ten goede komen.

Omwonenden en agrariërs in het Lauwersmeergebied vrezen echter voor wateroverlast, verzilting van het land en schade aan gewassen. Zij dienden in totaal 61 bezwaarschriften in.

Vorig jaar februari oordeelde de rechtbank in Groningen dat de vergunning van waterschap Noorderzijlvest in orde was en wees de Raad van State een voorlopige voorziening af. De tegenstanders hadden hiermee om uitstel gevraagd totdat het hoogste rechtsorgaan in een zogenaamde bodemprocedure uitspraak had gedaan over de vergunning voor de peilverhoging.

Monitoringsplan
De provincies zeiden zich gesteund te voelen door deze uitspraken, maar besloten toch de start een jaar uit te stellen. Omdat het voorjaar al bijna begonnen was, achtten zij de proef ''ecologisch niet zinvol’’. Ze verwachtten dat de Raad van State in de loop van vorig jaar ook uitspraak zou doen in de bodemprocedure, maar de zitting hiervoor dient uiteindelijk pas eind deze maand. Vervolgens is het nog een aantal weken wachten op de uitspraak. 

Daarnaast moet de rechtbank in Groningen zich nog uitspreken over het monitoringsplan. ''Dat is al wel goedgekeurd door waterschap Noorderzijlvest, maar nog niet door de rechter’’, verklaart woordvoerder Heleen Slager van de provincie Groningen.

Inmiddels zijn er ook weer gesprekken geweest met de tegenstanders, maar dat heeft volgens Slager geen nieuw licht op de zaak geworpen. Wel zijn er afgelopen jaar 42 extra meetpunten geplaatst in het gebied rond het Lauwersmeer. Op de website meetnetlauwersmeer.nl worden de (grond)waterstanden getoond.

Natura 2000
De provincies verwachten dat een wisselend waterpeil de aanwas van waterriet bevordert. Een sterke rietkraag is nodig voor de bescherming van zeldzame vogels, de waterkwaliteit en om verdere erosie te voorkomen.

''Om te onderzoeken of dit werkt, doen we een proef’’, aldus Slager. ''Wij willen natuurlijk ook geen natte voeten. Maar we kunnen op tijd bijsturen, mocht dat nodig zijn.’’

De rietproef maakt deel uit van het Natura 2000-Beheerplan Lauwersmeer. Dat loopt tot 2022, wat betekent dat het experiment volgend voorjaar ook echt moet beginnen.

 

MEER INFORMATIE
Website provincie Groningen over rietproef
Meetnet Lauwersmeer
Eerder bericht over uitstel rietproef

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.