0
0
0
s2smodern

Het gaat in het algemeen goed met de watervogels die overwinteren in het stroomgebied van de Rijn. Er nemen meer soorten in aantal toe dan af. Dit komt vooral door een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling volgens een rapport van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn.

Hierin wordt een overzicht gegeven van de overwinterende watervogels in het internationale Rijndal, van de Bodensee in Zwitserland tot en met de Rijnmond. Er waren in de winters tussen 2015 en 2018 maximaal ruim 1,1 miljoen watervogels van 70 soorten aanwezig, exoten niet meegeteld. De helft van de watervogels bevond zich in de Rijntakken, de andere helft in de Bodensee, het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren.

25 soorten in grote aantallen
De rapportage is voor de International Rijncommissie opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland en buitenlandse partnerorganisaties, met financiële ondersteuning door Rijkswaterstaat. De onderzoekers constateren dat sinds ongeveer 1980 – vanaf dan zijn er voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar – meer soorten watervogels in aantal toenemen dan afnemen. Het eerste geldt vooral voor vogels die waterplanten eten en voor vogels die zich te goed doen aan onder andere kleine vissen en waterinsecten in ondiep water en langs oevers.

Van de 70 soorten komen er 25 soorten in internationaal relevante aantallen voor (meer dan 1 procent van de Noordwest-Europese trekvogelpopulatie van een soort). Ter vergelijking: twintig jaar geleden ging het nog om 21 soorten. Eenden en meerkoeten zijn de soortgroepen die langs de Rijn het meest worden aangetroffen, gevolgd door zwanen en ganzen. Meeuwen, steltlopers, futen en reigerachtigen zijn veel minder talrijk, maar bestaan wel uit een aanzienlijke hoeveelheid soorten.

Verbeterde waterkwaliteit een reden
Deze trends kunnen volgens de onderzoekers gedeeltelijk worden toegeschreven aan de verbetering van de waterkwaliteit langs de Rijn. Dit leidde tot een terugkeer en vervolgens uitbreiding van grote arealen aan ondergedoken waterplanten, met name in de Bodensee, in het IJsselmeergebied en op de Randmeren. Dit is gunstig voor vogels die zich voeden met waterplanten. Eenden die zich met zoetwatermosselen voeden, hebben het daarentegen lastiger gekregen. Hun aantal is de laatste jaren gestabiliseerd, omdat zij zich waarschijnlijk ook op andere voedselbronnen richten.

Verder speelt de natuurontwikkeling een grote rol. Nederland is daarmee het actiefst van alle Rijnlanden. De verlaging van rivieruiterwaarden en de aanleg van nevengeulen bevorderen de diversiteit en dynamiek van het ecosysteem. Watervogels die afhankelijk zijn van een moerasomgeving, ondiep water en slikkige oevers, profiteren van de grotere voedselrijkdom en betere foerageeromstandigheden. De uiterwaarden zijn ook erg belangrijk voor grasetende watervogelsoorten. Internationaal gezien overwinteren er grote aantallen zwanen, ganzen en eenden.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting door Sovon 
Rapport van Rijncommissie
H2O-bericht: Rijnministersconferentie 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.