0
0
0
s2smodern

De komende twintig jaar moeten de concentraties microverontreiniging in de Rijn met minstens 30 procent afnemen. Dit zogeheten reductiedoel hebben de negen ministers van de landen in het stroomgebied van de Rijn vandaag afgesproken op de Rijnministersconferentie in Amsterdam. 

Gerard Stroomberg 180 vk c Gerard Stroomberg"Daar zijn we heel blij mee’’, zegt directeur Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn, die de conferentie bijwoonde. "Het is een ambitieus doel, maar ik geloof dat het kan.’’

Nederland was dit jaar gastland voor de zestiende Rijnministersconferentie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). Daarin zijn negen landen vertegenwoordigd: België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

De betrokken ministers en vertegenwoordigers maakten met elkaar afspraken over hoe om te gaan met onder meer hoogwater, watertekorten bij droogte, vismigratie en waterverontreiniging. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in het programma ‘Rijn 2040’.

Meetbare doelen
RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van vier Nederlandse drinkwaterbedrijven die de Rijn als bron gebruiken (Oasen, PWN, Vitens en Waternet), drong in de aanloop naar de conferentie al aan op meetbare reductiedoelen voor stoffen in de Rijn. Uit het laatste jaarrapport bleek dat de kwaliteit van het rivierwater in twee decennia niet is verbeterd, ondanks de Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000.

Ook het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in het Rijnstroomgebied (IAWR), waar RIWA-Rijn bij aangesloten is, maakt zich zorgen om ''de groeiende lijst incidenten die de productie van drinkwater uit de Rijn bemoeilijken’’. Het riep de ministers vooraf op om de concentraties microverontreiniging, zoals medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en industriële stoffen, met minstens 30 procent terug te dringen.

Dat is nu dus ook afgesproken en daar is Stroomberg tevreden over. ''Een andere optie was om de verontreiniging ‘significant’ terug te dringen, maar dat was wat ons betreft veel te weinig.’’

Maatregelen
Meer had van hem ook gemogen, maar dat bleek niet haalbaar. De afspraak is nu door alle landen ondertekend, ook door Frankrijk dat in de aanloop naar vandaag nog tegenstribbelde.

''Dit is genoeg om de boel in beweging te brengen’’, meent de RIWA-directeur. ''Nu gaat het feitelijk achteruit. Als het lukt om dat te draaien, vind ik het al heel wat. En ik geloof ook dat als de beweging eenmaal gaande is, die niet zo snel meer gestopt wordt.’’

Over hoe de verontreininging wordt tegengegaan, zijn vandaag geen concrete afspraken gemaakt. Stroomberg verwijst naar de catalogus van de IAWR, waarin twaalf maatregelen worden genoemd, zoals het gebruik van plaszakken om röntgencontrastmiddel op te vangen.

"Dat is nu aan de minister, daar wil ik op vertrouwen. Maar als het goed is, gaan wij dit merken.’’

Vispassages
Verder is vandaag afgesproken dat Frankrijk op drie plekken vispassages gaat bouwen, in navolging van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Daardoor kunnen vissen straks vrijuit vanaf de Noordzee naar Zwitserland zwemmen.

Ook blijven alle Rijnlanden de komende twintig jaar investeren in dijken en oevers, zodat de kans op overstromingen in het riviergebied met nog eens 15 procent afneemt.

De afgelopen twintig jaar hebben de landen gezamenlijk al €14 miljard in dijken en rivierprojecten geïnvesteerd, waarmee de kans op overstromingen met 25 procent is afgenomen.


Een reactie op twitter:

Rectie CDA AGV


MEER INFORMATIE
12-puntencatalogus van de IAWR
Drinkwatersector: stel meetbare reductiedoelen voor stoffen in de Rijn
‘Waterkwaliteit Rijn ondanks Europese richtlijn niet verbeterd’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.