Met de natuur in de Eems-Dollard gaat het al jaren niet goed. Met het oog op het nieuwe Beheerplan Natura 2000 liet Rijkswaterstaat door Deltares en Royal HaskoningDHV onderzoeken in hoeverre het baggeren van invloed is. Die invloed is best groot, zo blijkt. 

De onderzoekers constateren in twee rapporten dat de vaargeulverdiepingen en het onderhoud in het Eems-estuarium ervoor hebben gezorgd dat het natuurlijke karakter van het gebied is aangetast. "Door het constante baggerwerk blijven met name slibdeeltjes permanent rondzweven in het wateroppervlak", aldus Rijkswaterstaat in een toelichting. "Als dat in een kleine hoeveelheid is, is dat niet erg. Maar het gaat inmiddels om grote hoeveelheden."

Daarom sluiten de onderzoekers niet uit dat het baggerwerk negatieve effecten heeft op belangrijke kwaliteitskenmerken van de riviermonding. Te veel slib zorgt voor vertroebeling en dat is slecht voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zeegras en het voortbestaan van mosselbanken.

0112 Ellen FarwickEllen FarwickDe onderzoekers formuleren voorzichtig, omdat het mogelijke effecten betreft op basis van literatuurstudie en data-analyse. "Het onderzoek is een aanvulling op de Nadere Effect Analyse voor de Eems-Dollard", vertelt projectleider Ellen Farwick van Rijkswaterstaat. "Daaruit bleek dat we nog onvoldoende zicht hadden op de cumulatieve effecten van de bagger- en verspreidingsactiviteiten. Dat is nodig voor het beheerplan dat wije aan het maken zijn en voor de vergunningen die het ministerie verleent voor het baggeren. Nu ligt daarvoor een goede basis."

Dilemma
De Eems-Dollard is het laatste open estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven in Nederland. Een estuarium is een riviermonding waarin zoet rivierwater zich vermengt met zout zeewater.

In het Eems-estuarium wordt relatief veel gebaggerd. De bagger wordt verspreid door zowel Nederland als Duitsland: in totaal 8 tot 12 miljoen kubieke meter per jaar. Dat is nodig omdat hier schepen varen met een veel grotere diepgang dan in de overige delen van de Waddenzee, aldus Rijkswaterstaat. In de rest van de Waddenzee ligt het totale baggervolume op circa 7 miljoen kubieke meter per jaar.

Het is voor de beheerder een lastig dilemma, erkent Farwick. "Enerzijds willen we de vaarweg bereikbaar houden voor grote schepen richting de Eemshaven, Delfzijl en Duitsland. Anderzijds willen we de natuurdoelen vanuit Europese afspraken behalen."

Innovaties
Voor de langere termijn is het volgens haar belangrijk om in te zetten op innovaties om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld een andere manier van baggeren of onderhoud. Voor de korte termijn valt te denken aan het onttrekken van rondzwevend slib uit de Eems-Dollard, zoals dat nu al gebeurt voor bijvoorbeeld de kleirijperij. In deze pilot van het Programma Eems-Dollard 2050 wordt slib gerijpt tot klei, die vervolgens wordt gebruikt voor de Brede Groene Dijk.

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd met verschillende belanghebbenden, zoals Groningen Seaports en natuurorganisaties, in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek. In de loop van volgend jaar moet het beheerplan gereed zijn.

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!