secundair logo knw 1

Deltacommissaris Peter Glas (links) reikt de prijs uit aan projectleider Erik Jolink (midden) en dagelijks bestuurder Tjip Douwstra van Hunze en Aa's. Foto Nationaal Deltaprogramma

Het Zonnetje, de prijs voor een innovatief en inspirerend project van het Nationaal Deltaprogramma, is dit jaar gewonnen door de Brede Groene Dijk van waterschap Hunze en Aa’s. Op het Deltacongres vandaag in Haarlem reikte Deltacommissaris Peter Glas de bijbehorende glazen vaas uit aan het team van de Brede Groene Dijk.

Ieder jaar nomineert het Deltaprogramma drie inspirerende voorbeelden die laten zien hoe in Nederland gewerkt wordt aan voldoende zoetwater, ruimtelijke adaptatie en waterveiligheid. In de aanloop naar het Deltacongres kan het publiek zijn stem uitbrengen.

Dit jaar vertegenwoordigde de Brede Groene Dijk de pijler waterveiligheid. De andere genomineerden waren de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland en de klimaatadaptieve herinrichting van het stationsgebied in Zwolle. Het Groningse project won overtuigend met circa tweeduizend van de drieduizend uitgebrachte stemmen. 

Projectmanager Erik Jolink noemde de prijs "een prachtige erkenning dat de Brede Groene Dijk gezien wordt als hét voorbeeld van Nederlandse innovatieve waterbouw". Het project toont volgens hem aan dat gesleep met grond voor dijkversterking niet langer nodig is.

Baggerslib
De zeedijk in Noordoost-Groningen is recent versterkt met gerijpt zout baggerslib uit de Eems-Dollard. Het slib is in drie jaar tijd gerijpt tot stevige dijkenklei, een proces dat in de natuur tientallen jaren duurt. Hiermee is de dijk over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd.

Waterschap Hunze en Aa’s spreekt van een wereldprimeur. Het wil de resterende 11,5 kilometer van de Dollarddijk vanaf 2025 ook met deze lokale klei versterken. Op deze manier wordt gesleep met grond voorkomen en vermindert de CO2-emissie van transport. Tegelijk verbetert de waterkwaliteit van de Dollard als het slib eruit gehaald wordt.

Vorig jaar ging Het Zonnetje naar het project Hedwige-Prosperpolder. De Zeeuws-Vlaamse polder wordt teruggegeven aan de natuur en dient tijdelijk als testlocatie voor praktijkproeven met dijkversterking.

 

LEES OOK
Projectpagina Brede Groene Dijk
H2O-bericht: Eerste zeewering van gedroogd baggerslib opgeleverd

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.