secundair logo knw 1

Gerben Huisman (Waddenfonds) en Johan Hamster (Provincie) zetten de plaatsing van rifblokken in werking I foto: provincie Groningen

Bij een Groningse zeedijk is een proef met rifblokken van baggerslib van start gegaan. De bedoeling is om hiermee de vorming van oester- en mosselbanken te stimuleren.

Het proefproject duurt vijf jaar en wordt gehouden op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Hieruit moet blijken of schelpdieren terugkeren in de Eems-Dollard en of er een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten ontstaat. Om dat na te gaan, worden vierhonderd rifblokken aangebracht bij het palenbos onder de Eemshaven en het strand van Bierum. De eerste blokken zijn gisteren geplaatst.

Opdrachtgever van de proef is de provincie Groningen en partners zijn Netics, Van Oord, Geowall, Waddenfonds en Groningen Seaports. Volgens gedeputeerde Johan Hamster van de provincie zijn riffen belangrijke schuilplaatsen en kraamkamers voor het leven in de Waddenzee. “We hopen met deze proef de vorming van schelpdierbanken en daarmee de onderwaternatuur in de Eems-Dollard een kickstart te geven.”

Baggerslib lokaal gewonnen
De rifblokken zijn gemaakt van baggerslib uit de haven van Delfzijl in plaats van beton zoals meestal gebruikelijk is. De blokken zijn deze maand geperst met een nieuwe technologie die is ontwikkeld door Geowall, een samenwerkingscombinatie van slibspecialist Netics en baggerbedrijf Van Oord. Het baggerslib is gedroogd in de kleirijperij in Delfzijl.

Het gebruik van het baggerslib heeft volgens de betrokken partijen twee duidelijke voordelen. Het water van de Eems-Dollard wordt minder troebel – momenteel zit hierin zoveel slib dat dit het onderwaterleven belemmert – en het slib krijgt een tweede leven als circulaire bouwstof.

Onderdeel van project Rijke Dijk
De rifblokken zijn een aanvulling op de getijdenpoelen en het palenbos van het project Rijke Dijk van Waterschap Noorderzijlvest. Zij worden in verschillende hoogtes op het wad geplaatst. Ook varieert de hardheid van de blokken.

Hiermee kan de komende vijf jaar worden getest welke rifblokken het minst snel slijten en het meeste onderwaterleven aantrekken. De verwachting is dat bij het slagen van de proef de methode voor het maken van kunstmatige riffen met lokaal slib ook op andere plekken in de wereld kan worden gebruikt.

LEES OOK
H2O Actueel: positieve resultaten proef bij Lauwersmeerdijk 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!