secundair logo knw 1

Zicht op het Wolderwijd. Foto Pixabay

In het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren, is Rijkswaterstaat deze week begonnen met de aanleg van een ‘onderwaterbos’. Ook komen er luwe en ondiepe zones. De maatregelen moeten schoner water en een gezondere leefomgeving voor vogels, vissen en waterplanten opleveren.

Het Wolderwijd is in 1967 ontstaan door de inpoldering van Zuid-Flevoland. Net als de andere randmeren zorgt het ervoor dat het ‘oude land’ niet verzakt. De waterkwaliteit voldoet echter niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waardoor de flora en fauna er niet gedijen.

Rijkswaterstaat wil dat oplossen door luwe en ondiepe zones te creëren en een onderwaterbos aan te leggen tussen de kunstmatige eilanden De Biezen en Knarland.

Met zand en grond wordt een langwerpig eiland met flauwe oevers gevormd, dat grotendeels onder water ligt. Aan de uiteinden zorgen legakkers, gemaakt van wilgenhout, voor de insluiting van het gebied. Om de grond stabiel te houden en te verrijken, wordt oeverbeplanting aangebracht.

Luwtezone
Ten noordoosten van deze ondiepte ontstaat een luwtezone met natuurlijke land-waterovergangen. "Deze ondiepe wateren zijn zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroeigebied voor vissen en macrofauna, zoals slakken en waterkevertjes", stelt Rijkswaterstaat op de website.

Het zand en de grond die voor het eiland worden gebruikt, wordt plaatselijk gewonnen door eerst een diepe zone in het water te creëren. Hier komt het onderwaterbos, dat bestaat uit minimaal vijftien complete bomen met kroon en kluit. Die worden op de bodem verankerd, zodat ze de scheepvaart niet hinderen.

Na verloop van tijd zal hier volgens Rijkswaterstaat een gevarieerde begroeiing ontstaan, die zorgt voor schoner, voedselrijker water en een aantrekkelijk leefgebied voor vissen.

Dood hout
Rond de diepe zone worden dode bomen geplaatst om de biodiversiteit te stimuleren. Daarmee behaalde Rijkswaterstaat eerder goede resultaten in een proef. Ook in bijvoorbeeld de IJssel wordt daarom op een aantal locaties ‘rivierhout’ neergelegd.

"Door gebrek aan dood hout zijn rivieren en meren voor veel inheemse dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer", aldus de toelichting. "Het plaatsen van de bomen brengt dat leven terug. Op deze manier willen we de balans in het meer herstellen."

Rijkswaterstaat heeft aannemer Martens en Van Oord in de arm genomen om het nieuwe natuurgebied in het Wolderwijd te realiseren. Dat wordt naar verwachting volgend jaar opgeleverd.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over de uitvoering Kaderrichtlijn Water
H2O-bericht: Rijkswaterstaat legt dode bomen in de IJssel om balans te herstellen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.