In het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren, is Rijkswaterstaat deze week begonnen met de aanleg van een ‘onderwaterbos’. Ook komen er luwe en ondiepe zones. De maatregelen moeten schoner water en een gezondere leefomgeving voor vogels, vissen en waterplanten opleveren.

Het Wolderwijd is in 1967 ontstaan door de inpoldering van Zuid-Flevoland. Net als de andere randmeren zorgt het ervoor dat het ‘oude land’ niet verzakt. De waterkwaliteit voldoet echter niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waardoor de flora en fauna er niet gedijen.

Rijkswaterstaat wil dat oplossen door luwe en ondiepe zones te creëren en een onderwaterbos aan te leggen tussen de kunstmatige eilanden De Biezen en Knarland.

Met zand en grond wordt een langwerpig eiland met flauwe oevers gevormd, dat grotendeels onder water ligt. Aan de uiteinden zorgen legakkers, gemaakt van wilgenhout, voor de insluiting van het gebied. Om de grond stabiel te houden en te verrijken, wordt oeverbeplanting aangebracht.

Luwtezone
Ten noordoosten van deze ondiepte ontstaat een luwtezone met natuurlijke land-waterovergangen. "Deze ondiepe wateren zijn zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroeigebied voor vissen en macrofauna, zoals slakken en waterkevertjes", stelt Rijkswaterstaat op de website.

Het zand en de grond die voor het eiland worden gebruikt, wordt plaatselijk gewonnen door eerst een diepe zone in het water te creëren. Hier komt het onderwaterbos, dat bestaat uit minimaal vijftien complete bomen met kroon en kluit. Die worden op de bodem verankerd, zodat ze de scheepvaart niet hinderen.

Na verloop van tijd zal hier volgens Rijkswaterstaat een gevarieerde begroeiing ontstaan, die zorgt voor schoner, voedselrijker water en een aantrekkelijk leefgebied voor vissen.

Dood hout
Rond de diepe zone worden dode bomen geplaatst om de biodiversiteit te stimuleren. Daarmee behaalde Rijkswaterstaat eerder goede resultaten in een proef. Ook in bijvoorbeeld de IJssel wordt daarom op een aantal locaties ‘rivierhout’ neergelegd.

"Door gebrek aan dood hout zijn rivieren en meren voor veel inheemse dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer", aldus de toelichting. "Het plaatsen van de bomen brengt dat leven terug. Op deze manier willen we de balans in het meer herstellen."

Rijkswaterstaat heeft aannemer Martens en Van Oord in de arm genomen om het nieuwe natuurgebied in het Wolderwijd te realiseren. Dat wordt naar verwachting volgend jaar opgeleverd.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat over de uitvoering Kaderrichtlijn Water
H2O-bericht: Rijkswaterstaat legt dode bomen in de IJssel om balans te herstellen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Albers · 10 days ago
  Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
  Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
  Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
  Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
  Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
  In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!