secundair logo knw 1

In de monding van de Aalsbeek bij Venlo werd eerder al een dode boom geplaatst. Foto RWS

Op elf plekken in de IJssel worden de komende tijd in totaal 74 dode bomen verankerd. Dood hout brengt het leven terug in de rivier doordat het inheemse soorten aantrekt, zo is uit een eerdere pilot van Rijkswaterstaat gebleken. Ook in andere Nederlandse rivieren is of wordt daarom rivierhout geplaatst.

De locaties langs de 127 kilometer lange IJssel zijn in nauw overleg met twee provincies, drie waterschappen en vijf verschillende gemeenten gekozen, aldus Rijkswaterstaat. Volgende week donderdag (3 februari) is er een online voorlichtingsavond voor belangstellenden.

Tot 2027 worden tevens dode bomen, ofwel rivierhout, geplaatst in de Nederrijn-Lek, de Waal en de Maas. Het is een van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die heeft als doel om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.

"Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse wateren", schrijft Rijkswaterstaat op zijn website. "Omdat ooibossen vaak niet meer direct aan het zomerbed groeien en drijfhout uit veiligheidsoogpunt verwijderd wordt, liggen er nauwelijks nog takken en bomen in het water. Door het gebrek aan rivierhout zijn rivieren en meren voor veel inheemse dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer."

Kokerjufferlarven
In 2013 startte Rijkswaterstaat een proef met het plaatsen van rivierhout op vijftien locaties langs de verschillende rivieren. Dat leverde goede resultaten op: de dode bomen bleken inheemse soorten als kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen aan te trekken, vissen als de kopvoorn, de barbeel en de sneep en visetende vogels. Al dat leven zorgt ervoor dat de balans in de rivier herstelt.

De dode bomen worden deels onder water afgezonken. Dat gebeurt tussen kribvakken en in geulen en plassen. De bomen worden met een ketting verankerd om te voorkomen dat ze op drift raken. Ze liggen buiten de vaargeul, zodat de scheepvaart er geen last van heeft.

Het meest in aanmerking komen de eik, de els, de iep, de populier en de es, zegt woordvoerder Jenneke Blok van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. "Een ruwe schors is bijvoorbeeld belangrijk, hier kan de macrofauna zich beter op hechten. En hoe meer takken en wortels eraan zitten, hoe meer variatie er komt in stroming en licht. Maar we kijken ook heel praktisch welke bomen in de omgeving voorradig zijn."

Spaensweerd
Andere maatregelen om de ecologische waterkwaliteit van rivier te verbeteren, zijn bijvoorbeeld de aanleg van geulen, vispassages en natuurvriendelijke oevers. Vaak worden meerdere maatregelen gecombineerd. Langs de IJssel werkt Rijkswaterstaat momenteel ook aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Spaensweerd te verbeteren met een nieuwe geul.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Website Samen werken aan riviernatuur
H2O-bericht: Nieuwe ingrepen in Waal, Nederrijn, Lek en IJssel
H2O-bericht: Rivierhout goede en vrij goedkope maatregel 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.