secundair logo knw 1

STOWA werkt aan een methode waarmee water- en terreinbeheerders de ecologische toestand van wateren en de omliggende oevers beter kunnen verklaren: EBEO 2.0. Deze week start de aanbestedingsprocedure voor levende laboratoria, een nieuwe stap in het project.

De afgelopen periode stond in het teken van het samenstellen van een ecologische database. “Er is veel informatie beschikbaar over de milieuvoorkeuren van waterorganismen, maar die is tot nu toe niet in één database beschikbaar”, legt projectleider Bas van der Wal uit. “Terwijl dat wel nodig is om de basis te leggen onder de nieuwe beoordelingsmethode die we aan het ontwikkelen zijn.”

Bas van der WalBas van der WalHet verzamelen van deze informatie blijkt een omvangrijker klus dan oorspronkelijk gedacht. Van der Wal: “Het blijkt dat er ook buiten de waterbeheerders veel interesse is in zo’n database. Daarom hebben we besloten er meer informatie in op te nemen, zodat de database ook interessant is voor andere partijen, bijvoorbeeld het ministerie van LNV en de provincies.”

Brug
De samenwerking met andere partijen bepaalt sowieso de richting van de project. Volgens Van der Wal is dat echt noodzakelijk. “Water- en terreinbeheerders hebben elkaar nodig. Als je de waterkwaliteit wilt verbeteren, kun je niet alleen in het water kijken. En als je aan Natura 2000-doelstellingen wilt voldoen, is ook water belangrijk. Daarom zoeken we die samenwerkingen op en functioneert het project ook als brug tussen verschillende werelden.”

Daarom wil de STOWA een tool laten ontwikkelen waarmee de landschapskwaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van de waterorganismen. “Dat wordt een praktisch instrument voor beheerders om snel te zien of er voldoende voedsel beschikbaar is buiten het water en of er bijvoorbeeld migratiemogelijkheden zijn.”

Stowa werkt samen met de Radboud Universiteit om een ander instrument te ontwikkelen, namelijk eentje waarmee relaties in beeld kunnen worden gebracht tussen de aanwezige bacteriën in het water en de milieukwaliteit.

Bacteriën
Van der Wal: “Tachtig tot negentig procent van het leven in het water, zijn bacteriën. De bacteriële aanwezigheid staat aan de basis van al het andere leven in het water en is daarmee bepalend voor de ecologische kwaliteit. Ik denk dat we hiermee echt een wereld kunnen openen voor wat betreft het waterkwaliteitsbeheer.”

Het is de bedoeling dat de database en de andere tools de komende maanden gereed komen. Die zullen dan ingezet moeten gaan worden in levende laboratoria, op drie verschillende plekken in het land. De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van deze laboratoria gaat deze week van start.

“Daar willen we onderzoeken hoe de nieuwe methode voor ecologische beoordeling er precies uit komt te zien”, stelt Van der Wal. “Het is de bedoeling dat we in deze gebieden gaan experimenteren met de instrumenten. Maar we willen ook werken aan een nieuwe manier van rapporteren en communiceren over waterkwaliteit. Dit belangrijke onderwerp verdient het op een effectieve manier breed onder de aandacht te worden gebracht.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Han Smit · 6 months ago
  Wat kunnen vrijwilligers die bezig zijn met ecologische monitoring hierin betekenen?
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Bas van der Wal · 6 months ago
   @Han Smit De STOWA ondersteunt twee initiatieven:
   1) Waterdiertjes.nl Via deze website kunnen vrijwilligers de resultaten van de bemonsteringen van waterdiertjes (macrofauna) doorgegeven worden. Hierbij wordt ook ondersteuning aangeboden voor de determinatie (zoekkaart)
   2) 'Vang de watermonsters' van Natuur en milieu (https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/)
   Binnen het EBEO-project wordt nagedacht over de inzet van de resultaten van de bemonsteringen door vrijwilligers bij het 'vertalen' van de resultaten van de reguliere bemonsteringen door waterbeheerders in ruimte en tijd. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Wim Kardux · 6 months ago
  Geachte, zonder zuurstof zijn er ook geen bacteriën. Wij kunnen op een simpele maar zeer effectieve manier Nano bubbels creëren en in het water injecteren. Gelijktijdig halen wij dmv foamfractionation solids uit het water. Nieuwsgierig geworden, ik zend ik u graag de reeds uitgevoerde projecten en resultaten toe. Gr. OMO, WIm Kardux, omo.wimkardux@gmail.com
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Bas van der Wal · 6 months ago
   @Wim Kardux Veel voor het watersysteem belangrijke bacteriële processen spelen zich juist af in zuurstofloze omstandigheden of op het grensvlak van zuurstofloze en zuurstofhoudende lagen in - of bij de waterbodem.
   Met de kennis van de bacteriële activiteit hopen we knelpunten in beeld te krijgen, een opstap naar het kiezen van de meest passende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Rolia Wiggelinkhuijsen · 6 months ago
  Heel goed! Wij meten in onze proef de waterkwaliteit van kleine slootjes. We onderzoek of drukdrainage invloed heeft op de kwaliteit van het water en daarmee op de biodiversiteit. Wat mij betreft zouden dergelijke (dure) onderzoeken ook in zo'n database kunnen komen.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Bas van der Wal · 6 months ago
   @Rolia Wiggelinkhuijsen De STOWA voorziet vooral de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) van methoden om de waterkwaliteit te beoordelen. Die waterbeheerders maken daarbij ook graag gebruik van de metingen van anderen. Dat draagt bij aan een totaalbeeld. Zo'n totaalbeeld is belangrijk bij het benoemen van de meest effectieve maatregelen om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.
   Een van de onderdelen van het EBEO-onderzoek is het opstellen van een database met gegevens over de milieu- en omgevingsvoorkeuren van aquatische organismen. Om de kosten te beheersen is er nu voor gekozen om alleen de bestaande databases te combineren en die waar nodig aan te vullen met expert-kennis.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.