0
0
0
s2smodern

De wateruitlaat van de kerncentrale bij Borssele is aan verzakking onderhevig. Dat valt te zien op de interactieve bodemdalingskaart van Nederland, die in een nieuw jasje is gestoken. De kaart is veel gedetailleerder geworden en toont nu ook verzakkingen van onder meer gebouwen, bruggen en dijken.

De online kaart geeft een beeld van wat er gebeurt bij meer dan veertig miljard individuele meetpunten. De informatie blijft actueel: met overvliegende radarsatellieten kan om de paar dagen een meetpunt opnieuw worden ingemeten. De bodemdalingskaart 2.0 is publiek gemaakt door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG), samen met SkyGeo, de Technische Universiteit Delft en geodetische partners.

Veel verzakkingen
De eerdere versie was veel minder gedetailleerd en liet alleen de beweging van de bodem zien. De vernieuwde kaart biedt tevens inzicht in de beweging bij objecten als gebouwen, bruggen en spoorlijnen. Hieruit blijkt volgens de samenstellers dat burgers, bedrijven en overheden de komende jaren flink zullen moeten investeren in onderhoud. “Met de kaart kunnen allerlei partijen zoals gemeenten en beheerders van infrastructuur nagaan waar onderhoud noodzakelijk is”, zegt ceo Pieter Bas Leezenberg van SkyGeo. “Zo is duidelijk te zien dat dijken verzakken en heidegebieden inklinken, maar ook dat bijvoorbeeld de wateruitlaat van de kerncentrale bij Borssele aan verzakking onderhevig is.”

Ramon Hanssen vk Ramon Hanssen

Volgens Ramon Hanssen, hoogleraar geodesie aan de TU Delft, is te zien dat veel grote infrastructuur op allerlei plekken verzakken. “Vooral oudere constructies kunnen hierdoor in gevaar komen. We moeten beginnen waar dat het hardste nodig is en daarvoor zijn deze metingen heel belangrijk”, aldus Hanssen in een interview met NOS. De problemen met verzakkingen zijn het grootst in de veengebieden, mede omdat het vaker lang droog is. Voor veel oude stads- en dorpskernen op de veengronden in het Groene Hart en in Friesland wordt het binnenkort kritiek, merkt Hanssen in de Volkskrant op.

Op millimeterniveau
De metingen hebben millimeter-precisie. Er is voor een correcte diagnose van de oorzaak wel veel kennis nodig van de gebruikte satelliettechnologie, waarschuwt Hanssen. Sommige metingen zijn direct bruikbaar, andere metingen zijn lastiger te interpreteren en aanleiding voor een nader onderzoek. “Eigenlijk zie je in de kaart terug hoe ongelofelijk intensief we ons land gebruiken. Dat noopt direct tot voorzichtigheid in de interpretatie van de gegevens. Wat we in feite zien is de wisselwerking van een radiosignaal van een satelliet met objecten op het aardoppervlak, en interpretatie hiervan vergt specialistische kennis.”

De online bodemdalingskaart is een initiatief van het NCG, waaraan verschillende universiteiten, kennisinstituten en bedrijven een bijdrage leveren: TU Delft, KNMI, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo, en 06-GPS. De partijen werken verder aan de ontwikkeling van de technologie om bodem en objecten continu te kunnen monitoren. Dan is snel ingrijpen mogelijk wanneer een beweging zou kunnen leiden tot een calamiteit.

 

Bodemdalingskaart met voorbeeldenDe vernieuwde kaart laat gedetailleerd de beweging bij objecten zien I Beeld: NCG

 

MEER INFORMATIE
Online bodemdalingskaart
Toelichting op nieuwe versie door NCG
H2O-interview (2019) met Ramon Hanssen
H2O-bericht (2018) over presentatie kaart

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat ik ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.