secundair logo knw 1

In heel Nederland zakt de bodem en in het westen van het land zelfs meer dan eerder aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwe nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd.

De onderzoekers hebben voor het eerst inzichtelijk kunnen maken in hoeverre bodemdaling wordt veroorzaakt door ‘diepe oorzaken’, zoals gaswinning en de effecten in de bovenste meters. De data laten zien dat deze ‘ondiepe’ bodemdaling op meerdere plekken in Nederland, vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land, groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

Grote rol
“Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling,” zegt hoogleraar Ramon Hanssen, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvond, op de website van de TU Delft. “Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt.”

De wetenschappers konden deze ondiepe bodemdaling voor het eerst analyseren omdat bij het maken van de nieuwe bodemdalingskaart drie verschillende soorten meetdata zijn verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radars, GPS, en zwaartekrachtmetingen.

Naast de verschillende grondsoorten in Nederland laat de kaart ook de locatie van olie- of gasvelden zien. Dat maakt de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling inzichtelijk. De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen.

Einde Nederlands landschap
Hanssen meent dat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed weergeeft: “Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.”

De mogelijkheid om bodemdaling nu goed te meten, en in kaart te brengen, is volgens Hanssen ook goed nieuws. “Waterschappen kunnen deze metingen gebruiken om effectiever om te gaan met hun peilbeheer, door bijvoorbeeld beter te anticiperen op periodes van droogte.”

Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Ook verschillende universiteiten, kennisinstituten en bedrijven dragen bij aan het resultaat: TU Delft, KNMI, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo, en 06-GPS. De interactieve kaart is te raadplegen via: bodemdalingskaart.nl.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.