0
0
0
s2smodern

In heel Nederland zakt de bodem en in het westen van het land zelfs meer dan eerder aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwe nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd.

De onderzoekers hebben voor het eerst inzichtelijk kunnen maken in hoeverre bodemdaling wordt veroorzaakt door ‘diepe oorzaken’, zoals gaswinning en de effecten in de bovenste meters. De data laten zien dat deze ‘ondiepe’ bodemdaling op meerdere plekken in Nederland, vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land, groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

Grote rol
“Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling,” zegt hoogleraar Ramon Hanssen, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvond, op de website van de TU Delft. “Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt.”

De wetenschappers konden deze ondiepe bodemdaling voor het eerst analyseren omdat bij het maken van de nieuwe bodemdalingskaart drie verschillende soorten meetdata zijn verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radars, GPS, en zwaartekrachtmetingen.

Naast de verschillende grondsoorten in Nederland laat de kaart ook de locatie van olie- of gasvelden zien. Dat maakt de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling inzichtelijk. De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen.

Einde Nederlands landschap
Hanssen meent dat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed weergeeft: “Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.”

De mogelijkheid om bodemdaling nu goed te meten, en in kaart te brengen, is volgens Hanssen ook goed nieuws. “Waterschappen kunnen deze metingen gebruiken om effectiever om te gaan met hun peilbeheer, door bijvoorbeeld beter te anticiperen op periodes van droogte.”

Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG). Ook verschillende universiteiten, kennisinstituten en bedrijven dragen bij aan het resultaat: TU Delft, KNMI, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo, en 06-GPS. De interactieve kaart is te raadplegen via: bodemdalingskaart.nl.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.