secundair logo knw 1

De Groote Lucht in Vlaardingen | Foto Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland lijkt erin te slagen de bezwaren van de gemeente Vlaardingen tegen de nieuwe afvalwaterzuivering op het toekomstig bedrijventerrein Vergulde Hand West weg te nemen. Het college van B en W van Vlaardingen heeft ermee ingestemd de verkenning naar nieuwbouw voort te zetten. Nieuwbouw van awzi De Groote Lucht is daarmee een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad heeft zich vorig jaar juli in een motie uitgesproken tegen nieuwbouw. In de raad waren er zorgen waren over onder meer stankoverlast en de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht, die vrijkomt als er nieuwbouw wordt gepleegd op de Vergulde Hand West.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente constateert nu na gesprekken met het hoogheemraadschap dat de zorgen van de gemeente Vlaardingen over de nieuwe zuivering ‘weg te nemen zijn’. “Ook zijn de meerwaarde van een nieuwe awzi en risico’s van renovatie voor het college duidelijk naar voren gekomen”, schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. Volgens B en W is op alle punten tegemoetgekomen aan de bezwaren van de raad die in de motie waren verwoord.

Dat betekent dat er strenge eisen komen voor geuroverlast van de nieuwe zuivering die de leefbaarheid van Westwijk, Zuidbuurt en aangrenzende (recreatie)gebieden zelfs ten goede komt en voorts ontwikkelingen in het gebied niet in de weg staan, zoals de vestiging van gewenste schone en duurzame bedrijven en realiseren van de wonigbouwopgave waar de gemeente voor staat.

Meekoppelkansen
Daarnaast zijn er nieuwe zogeheten meekoppelkansen in beeld gekomen zoals verbeterde bereikbaarheid van recreatiegebieden en de levering van restwarmte van de nieuwe awzi aan bedrijven in de directie omgeving, een mogelijkheid die niet haalbaar is als de bestaande zuivering wordt gerenoveerd.

De bouw van de zoetwaterfabriek, die recent door Delfland is opgeschort vanwege de recent vastgestelde strenge Nederlandse norm voor bromaat, wordt nu meegenomen in de toekomstplannen voor de awzi De Groote Lucht, schrijven B en W.

Om de kansen op nieuwbouw, de oplossing waar het algemeen bestuur van Delfland voor kiest, verder te onderzoeken hebben het college van B en W en het hoogheemraadschap afgesproken om de intentieovereenkomst die moet leiden tot nieuwbouw te verlengen. Dat betekent dat de voorwaarden en meekoppelkansen verder worden uitgewerkt met de ambitie om deze eind van 2022 vast te leggen in een overeenkomst.

Of het zover komt is afhankelijk van de vraag of de gemeenteraad meegaat in de plannen van B en W. Het college verwacht in de raadsvergadering van november een overeenkomst over de afspraken met het hoogheemraadschap voor te leggen ter goedkeuring.

Als er groen licht komt voor nieuwbouw van De Groote Lucht op het toekomstige bedrijventerrein Vergulde Hand West, dan zal het hoogheemraadschap pas in juni 2026 de beschikking krijgen over het terrein. Tot die tijd dient het als tijdelijke locatie voor de opvang van Oekraïners.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...