secundair logo knw 1

De Groote Lucht in Vlaardingen | Foto Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland lijkt erin te slagen de bezwaren van de gemeente Vlaardingen tegen de nieuwe afvalwaterzuivering op het toekomstig bedrijventerrein Vergulde Hand West weg te nemen. Het college van B en W van Vlaardingen heeft ermee ingestemd de verkenning naar nieuwbouw voort te zetten. Nieuwbouw van awzi De Groote Lucht is daarmee een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad heeft zich vorig jaar juli in een motie uitgesproken tegen nieuwbouw. In de raad waren er zorgen waren over onder meer stankoverlast en de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht, die vrijkomt als er nieuwbouw wordt gepleegd op de Vergulde Hand West.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente constateert nu na gesprekken met het hoogheemraadschap dat de zorgen van de gemeente Vlaardingen over de nieuwe zuivering ‘weg te nemen zijn’. “Ook zijn de meerwaarde van een nieuwe awzi en risico’s van renovatie voor het college duidelijk naar voren gekomen”, schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. Volgens B en W is op alle punten tegemoetgekomen aan de bezwaren van de raad die in de motie waren verwoord.

Dat betekent dat er strenge eisen komen voor geuroverlast van de nieuwe zuivering die de leefbaarheid van Westwijk, Zuidbuurt en aangrenzende (recreatie)gebieden zelfs ten goede komt en voorts ontwikkelingen in het gebied niet in de weg staan, zoals de vestiging van gewenste schone en duurzame bedrijven en realiseren van de wonigbouwopgave waar de gemeente voor staat.

Meekoppelkansen
Daarnaast zijn er nieuwe zogeheten meekoppelkansen in beeld gekomen zoals verbeterde bereikbaarheid van recreatiegebieden en de levering van restwarmte van de nieuwe awzi aan bedrijven in de directie omgeving, een mogelijkheid die niet haalbaar is als de bestaande zuivering wordt gerenoveerd.

De bouw van de zoetwaterfabriek, die recent door Delfland is opgeschort vanwege de recent vastgestelde strenge Nederlandse norm voor bromaat, wordt nu meegenomen in de toekomstplannen voor de awzi De Groote Lucht, schrijven B en W.

Om de kansen op nieuwbouw, de oplossing waar het algemeen bestuur van Delfland voor kiest, verder te onderzoeken hebben het college van B en W en het hoogheemraadschap afgesproken om de intentieovereenkomst die moet leiden tot nieuwbouw te verlengen. Dat betekent dat de voorwaarden en meekoppelkansen verder worden uitgewerkt met de ambitie om deze eind van 2022 vast te leggen in een overeenkomst.

Of het zover komt is afhankelijk van de vraag of de gemeenteraad meegaat in de plannen van B en W. Het college verwacht in de raadsvergadering van november een overeenkomst over de afspraken met het hoogheemraadschap voor te leggen ter goedkeuring.

Als er groen licht komt voor nieuwbouw van De Groote Lucht op het toekomstige bedrijventerrein Vergulde Hand West, dan zal het hoogheemraadschap pas in juni 2026 de beschikking krijgen over het terrein. Tot die tijd dient het als tijdelijke locatie voor de opvang van Oekraïners.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning