Hoogheemraadschap van Delfland heeft de bouw van de zoetwaterfabriek op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen uitgesteld. Door de recent vastgestelde strenge Nederlandse norm voor bromaat in zoet oppervlaktewater is het niet meer mogelijk om hier de ozontechniek toe te passen, zoals de bedoeling was.

Het besluit tot uitstel is vorige week genomen door het algemeen bestuur van Delfland. Daarmee loopt het plan om extra schoon water te produceren waarschijnlijk aanzienlijke vertraging op. In plaats van in 2024 wordt nu mogelijk in 2028 gestart.

Het idee van het hoogheemraadschap is om een deel van het gezuiverde afvalwater van awzi De Groote Lucht extra schoon te maken in de zoetwaterfabriek. Dit water wordt vervolgens ingezet in de omgeving, onder meer voor het doorspelen van de populaire zwemlocatie Krabbeplas. Het project heet S.C.H.O.O.N, afkorting van ‘schoonmaken effluent en hergebruik van oppervlaktewater op natuurlijke wijze’.

Strengere norm dan in Zwitserland
In de extra zuiveringsstap stond de combinatie van ozonisatie en een zandfilter centraal. De behandeling met ozon is een erg effectieve manier om medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en andere microverontreinigingen te verwijderen, waarna nog overgebleven zwevende deeltjes uit het water kunnen worden gehaald met behulp van het zandfilter. Het gezamenlijke bouwteam van hoogheemraadschap en marktpartijen maakte op basis hiervan het ontwerp voor de zoetwaterfabriek.

Een bekend aandachtspunt bij de ozonbehandeling is de vorming van bromaat, een stof die kanker kan veroorzaken. Bromaat wordt geproduceerd door reactie van ozon met bromide dat eigenlijk altijd wel in afvalwater aanwezig is. Omdat tijdens de ontwerpfase er nog geen Nederlandse norm voor bromaat in zoet oppervlaktewater bestond, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de norm van Zwitserland – voorloper bij de ozontechniek – als uitgangspunt genomen.

Sinds een paar maanden is er wel een Nederlandse norm en die gooit roet in het eten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde de risicogrens op 1 microgram bromaat per liter water. Deze norm is veel strenger dan de Zwitserse, aldus Delfland. Het extra schone water uit de zoetwaterfabriek zoals die ontworpen is, kan hieraan niet voldoen. Ook is bromaat aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof, waardoor Delfland het onwenselijk vindt om deze stof in te brengen op oppervlaktewater. Daarmee valt de ozonbehandeling af.

Einde levensduur van awzi De Groote Lucht
Voor een alternatieve techniek schieten de ruimte en capaciteit op de huidige awzi De Groote Lucht tekort. Daarbij komt de vraag over de algemene toekomst van de awzi in Vlaardingen, omdat het einde van de levensduur is bereikt. In de zomer neemt Delfland een beslissing over wat hiermee moet gebeuren. De twee opties zijn: grootschalige renovatie of bouw van een nieuwe zuivering op een nabijgelegen andere locatie.

In de toekomstplannen zal de extra zuiveringsstap worden meegenomen. Verder onderzoekt Delfland samen met de projectpartners hoe en wanneer de andere doelen van S.C.H.O.O.N. kunnen worden gerealiseerd.


LEES OOK
H2O Actueel: nieuwbouw De Groote Lucht?
H2O Actueel: bouwteam zoetwaterfrabriek van start
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Michiel Doude van Troostwijk · 5 months ago
    In Duitsland en Zwitserland is de nodige ervaring met gepatenteerde activated cokes reactor technologie. Die lijkt zelfs PFAS biologisch af te breken.
    Dit zou voor Delfland en anderen een goede oplossing kunnen zijn.....
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!