secundair logo knw 1

De huidige awzi De Groote Lucht in Vlaardingen heeft het einde van de levensduur bereikt I foto: Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland heeft de bouw van de zoetwaterfabriek op afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen uitgesteld. Door de recent vastgestelde strenge Nederlandse norm voor bromaat in zoet oppervlaktewater is het niet meer mogelijk om hier de ozontechniek toe te passen, zoals de bedoeling was.

Het besluit tot uitstel is vorige week genomen door het algemeen bestuur van Delfland. Daarmee loopt het plan om extra schoon water te produceren waarschijnlijk aanzienlijke vertraging op. In plaats van in 2024 wordt nu mogelijk in 2028 gestart.

Het idee van het hoogheemraadschap is om een deel van het gezuiverde afvalwater van awzi De Groote Lucht extra schoon te maken in de zoetwaterfabriek. Dit water wordt vervolgens ingezet in de omgeving, onder meer voor het doorspelen van de populaire zwemlocatie Krabbeplas. Het project heet S.C.H.O.O.N, afkorting van ‘schoonmaken effluent en hergebruik van oppervlaktewater op natuurlijke wijze’.

Strengere norm dan in Zwitserland
In de extra zuiveringsstap stond de combinatie van ozonisatie en een zandfilter centraal. De behandeling met ozon is een erg effectieve manier om medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en andere microverontreinigingen te verwijderen, waarna nog overgebleven zwevende deeltjes uit het water kunnen worden gehaald met behulp van het zandfilter. Het gezamenlijke bouwteam van hoogheemraadschap en marktpartijen maakte op basis hiervan het ontwerp voor de zoetwaterfabriek.

Een bekend aandachtspunt bij de ozonbehandeling is de vorming van bromaat, een stof die kanker kan veroorzaken. Bromaat wordt geproduceerd door reactie van ozon met bromide dat eigenlijk altijd wel in afvalwater aanwezig is. Omdat tijdens de ontwerpfase er nog geen Nederlandse norm voor bromaat in zoet oppervlaktewater bestond, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de norm van Zwitserland – voorloper bij de ozontechniek – als uitgangspunt genomen.

Sinds een paar maanden is er wel een Nederlandse norm en die gooit roet in het eten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde de risicogrens op 1 microgram bromaat per liter water. Deze norm is veel strenger dan de Zwitserse, aldus Delfland. Het extra schone water uit de zoetwaterfabriek zoals die ontworpen is, kan hieraan niet voldoen. Ook is bromaat aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof, waardoor Delfland het onwenselijk vindt om deze stof in te brengen op oppervlaktewater. Daarmee valt de ozonbehandeling af.

Einde levensduur van awzi De Groote Lucht
Voor een alternatieve techniek schieten de ruimte en capaciteit op de huidige awzi De Groote Lucht tekort. Daarbij komt de vraag over de algemene toekomst van de awzi in Vlaardingen, omdat het einde van de levensduur is bereikt. In de zomer neemt Delfland een beslissing over wat hiermee moet gebeuren. De twee opties zijn: grootschalige renovatie of bouw van een nieuwe zuivering op een nabijgelegen andere locatie.

In de toekomstplannen zal de extra zuiveringsstap worden meegenomen. Verder onderzoekt Delfland samen met de projectpartners hoe en wanneer de andere doelen van S.C.H.O.O.N. kunnen worden gerealiseerd.


LEES OOK
H2O Actueel: nieuwbouw De Groote Lucht?
H2O Actueel: bouwteam zoetwaterfrabriek van start
 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?