Delfland gaat zich vooralsnog richten op nieuwbouw van De Groote Lucht. Een ruime meerderheid van de Verenigde Vergadering stemde in met de voorkeur van het dagelijkse bestuur om op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West in Vlaardingen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Het algemeen bestuur gaf gisteren het college van dijkgraaf en heemraden wel een opdracht mee: het moet maximaal inzetten op overleg en communicatie om de gemeente Vlaardingen en andere belanghebbenden mee te krijgen in de plannen voor nieuwbouw.

De opdracht was verwoord in een motie die met grote meerderheid werd aangenomen. Het dagelijks bestuur gaat nu aan de slag om het nieuwbouwplan van awzi De Groote Lucht uit te werken. Het is, zo werd nadrukkelijk gesteld, ‘een voorlopig voorkeursalternatief’. Daarmee werd aangegeven dat het geen uitgemaakte zaak is dat nieuwbouw ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Belangrijke reden voor die terughoudendheid is het standpunt van de gemeente Vlaardingen, die zich heeft uitgesproken tegen nieuwbouw en voor renovatie van De Groote Lucht.

De gemeente wil op het bedrijventerrein waar de nieuwe zuivering moet komen ‘duurzame en schone bedrijvigheid’ en daar valt de awzi niet onder. Bovendien vreest ze de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht als deze (grotendeels, de zoetwaterfabriek blijft staan) vrijkomt in het geval er een nieuwe zuivering wordt gebouwd. Vestiging van zware industrie ziet de gemeente niet zitten. Ook andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) hebben bezwaren tegen nieuwbouw, zij vrezen onder meer geur- en geluidsoverlast.

Geen capaciteit
Deze bezwaren was voor een aantal fracties in de Verenigde Vergadering reden om te pleiten voor uitwerking van de renovatieplannen en geen - kostbare - tijd te verdoen aan een weinig kansrijk voorkeursalternatief. Maar zij vormden een minderheid. De vraag om beide alternatieven - nieuwbouw en renovatie - tegelijk uit te werken vond geen weerklank; daar heeft het hoogheemraadschap geen capaciteit voor, zo was het antwoord. 

Een meerderheid van de Verenigde Vergadering wilde gaan voor het plan dat het hoogheemraadschap de kans biedt om een zuivering te bouwen die meer mogelijkheden biedt om een toekomstbestendige azwi te bouwen.

Ruud Egas 180 vk Ruud EgasHet dagelijks bestuur heeft nu het groene licht gekregen om in het komende half jaar de bezwaren van gemeente en belanghebbenden weg te nemen en de plannen voor nieuwbouw verder uit te werken. Een ingewikkelde opgave, maar heemraad Ruud Egas ziet kansen. Hij gaf aan dat bij de gemeente ondanks het duidelijk weergegeven standpunt, de deur nog op een kier staat voor nieuwbouw en dat die deur verder opengaat als de zorgen over geur- en geluidsoverlast worden weggenomen. De heemraad ziet daar mogelijkheden toe. “De Harnaschpolder staat veel dichter bij bebouwing en daar hebben bewoners geen enkele last. En als we nu niet inzetten op nieuwbouw, dan zit die deur definitief dicht.”

Bezwaren
De heemraad heeft van de Verenigde Vergadering de opdracht gekregen maximaal in te zetten op acceptatie en draagvlak, zodat er ‘een win-win situatie’ ontstaat. Want het alternatief - renovatie van de zuivering - roept binnen het hoogheemraadschap bezwaren op. Los van de beperkte mogelijkheden om in te spelen op nieuwe zuiveringseisen met nieuwe technologieën en vergroten van de verwerkingscapaciteit (er moet steeds meer afvalwater worden verwerkt), zijn er zorgen over de veiligheid van het personeel tijdens de renovatie en de kosten en tijdsduur van de opknapbeurt. 

Daar komt nog eens bij dat er druk op de ketel staat; de huidige installatie is verouderd en overbelast en moet snel worden vervangen - in 2028 moet een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf zijn. Het dagelijks bestuur moet voor het eind van dit jaar duidelijk hebben of nieuwbouw haalbaar is, want dan moet de Verenigde Vergadering definitief de knoop doorhakken. 

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: Delfland moet knoop doorhakken: nieuwbouw of renovatie De Groote Lucht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!