0
0
0
s2sdefault

Delfland gaat zich vooralsnog richten op nieuwbouw van De Groote Lucht. Een ruime meerderheid van de Verenigde Vergadering stemde in met de voorkeur van het dagelijkse bestuur om op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West in Vlaardingen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Het algemeen bestuur gaf gisteren het college van dijkgraaf en heemraden wel een opdracht mee: het moet maximaal inzetten op overleg en communicatie om de gemeente Vlaardingen en andere belanghebbenden mee te krijgen in de plannen voor nieuwbouw.

De opdracht was verwoord in een motie die met grote meerderheid werd aangenomen. Het dagelijks bestuur gaat nu aan de slag om het nieuwbouwplan van awzi De Groote Lucht uit te werken. Het is, zo werd nadrukkelijk gesteld, ‘een voorlopig voorkeursalternatief’. Daarmee werd aangegeven dat het geen uitgemaakte zaak is dat nieuwbouw ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Belangrijke reden voor die terughoudendheid is het standpunt van de gemeente Vlaardingen, die zich heeft uitgesproken tegen nieuwbouw en voor renovatie van De Groote Lucht.

De gemeente wil op het bedrijventerrein waar de nieuwe zuivering moet komen ‘duurzame en schone bedrijvigheid’ en daar valt de awzi niet onder. Bovendien vreest ze de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht als deze (grotendeels, de zoetwaterfabriek blijft staan) vrijkomt in het geval er een nieuwe zuivering wordt gebouwd. Vestiging van zware industrie ziet de gemeente niet zitten. Ook andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) hebben bezwaren tegen nieuwbouw, zij vrezen onder meer geur- en geluidsoverlast.

Geen capaciteit
Deze bezwaren was voor een aantal fracties in de Verenigde Vergadering reden om te pleiten voor uitwerking van de renovatieplannen en geen - kostbare - tijd te verdoen aan een weinig kansrijk voorkeursalternatief. Maar zij vormden een minderheid. De vraag om beide alternatieven - nieuwbouw en renovatie - tegelijk uit te werken vond geen weerklank; daar heeft het hoogheemraadschap geen capaciteit voor, zo was het antwoord. 

Een meerderheid van de Verenigde Vergadering wilde gaan voor het plan dat het hoogheemraadschap de kans biedt om een zuivering te bouwen die meer mogelijkheden biedt om een toekomstbestendige azwi te bouwen.

Ruud Egas 180 vk Ruud EgasHet dagelijks bestuur heeft nu het groene licht gekregen om in het komende half jaar de bezwaren van gemeente en belanghebbenden weg te nemen en de plannen voor nieuwbouw verder uit te werken. Een ingewikkelde opgave, maar heemraad Ruud Egas ziet kansen. Hij gaf aan dat bij de gemeente ondanks het duidelijk weergegeven standpunt, de deur nog op een kier staat voor nieuwbouw en dat die deur verder opengaat als de zorgen over geur- en geluidsoverlast worden weggenomen. De heemraad ziet daar mogelijkheden toe. “De Harnaschpolder staat veel dichter bij bebouwing en daar hebben bewoners geen enkele last. En als we nu niet inzetten op nieuwbouw, dan zit die deur definitief dicht.”

Bezwaren
De heemraad heeft van de Verenigde Vergadering de opdracht gekregen maximaal in te zetten op acceptatie en draagvlak, zodat er ‘een win-win situatie’ ontstaat. Want het alternatief - renovatie van de zuivering - roept binnen het hoogheemraadschap bezwaren op. Los van de beperkte mogelijkheden om in te spelen op nieuwe zuiveringseisen met nieuwe technologieën en vergroten van de verwerkingscapaciteit (er moet steeds meer afvalwater worden verwerkt), zijn er zorgen over de veiligheid van het personeel tijdens de renovatie en de kosten en tijdsduur van de opknapbeurt. 

Daar komt nog eens bij dat er druk op de ketel staat; de huidige installatie is verouderd en overbelast en moet snel worden vervangen - in 2028 moet een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf zijn. Het dagelijks bestuur moet voor het eind van dit jaar duidelijk hebben of nieuwbouw haalbaar is, want dan moet de Verenigde Vergadering definitief de knoop doorhakken. 

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: Delfland moet knoop doorhakken: nieuwbouw of renovatie De Groote Lucht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.