secundair logo knw 1

Delfland gaat zich vooralsnog richten op nieuwbouw van De Groote Lucht. Een ruime meerderheid van de Verenigde Vergadering stemde in met de voorkeur van het dagelijkse bestuur om op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West in Vlaardingen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Het algemeen bestuur gaf gisteren het college van dijkgraaf en heemraden wel een opdracht mee: het moet maximaal inzetten op overleg en communicatie om de gemeente Vlaardingen en andere belanghebbenden mee te krijgen in de plannen voor nieuwbouw.

De opdracht was verwoord in een motie die met grote meerderheid werd aangenomen. Het dagelijks bestuur gaat nu aan de slag om het nieuwbouwplan van awzi De Groote Lucht uit te werken. Het is, zo werd nadrukkelijk gesteld, ‘een voorlopig voorkeursalternatief’. Daarmee werd aangegeven dat het geen uitgemaakte zaak is dat nieuwbouw ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Belangrijke reden voor die terughoudendheid is het standpunt van de gemeente Vlaardingen, die zich heeft uitgesproken tegen nieuwbouw en voor renovatie van De Groote Lucht.

De gemeente wil op het bedrijventerrein waar de nieuwe zuivering moet komen ‘duurzame en schone bedrijvigheid’ en daar valt de awzi niet onder. Bovendien vreest ze de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht als deze (grotendeels, de zoetwaterfabriek blijft staan) vrijkomt in het geval er een nieuwe zuivering wordt gebouwd. Vestiging van zware industrie ziet de gemeente niet zitten. Ook andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) hebben bezwaren tegen nieuwbouw, zij vrezen onder meer geur- en geluidsoverlast.

Geen capaciteit
Deze bezwaren was voor een aantal fracties in de Verenigde Vergadering reden om te pleiten voor uitwerking van de renovatieplannen en geen - kostbare - tijd te verdoen aan een weinig kansrijk voorkeursalternatief. Maar zij vormden een minderheid. De vraag om beide alternatieven - nieuwbouw en renovatie - tegelijk uit te werken vond geen weerklank; daar heeft het hoogheemraadschap geen capaciteit voor, zo was het antwoord. 

Een meerderheid van de Verenigde Vergadering wilde gaan voor het plan dat het hoogheemraadschap de kans biedt om een zuivering te bouwen die meer mogelijkheden biedt om een toekomstbestendige azwi te bouwen.

Ruud Egas 180 vk Ruud EgasHet dagelijks bestuur heeft nu het groene licht gekregen om in het komende half jaar de bezwaren van gemeente en belanghebbenden weg te nemen en de plannen voor nieuwbouw verder uit te werken. Een ingewikkelde opgave, maar heemraad Ruud Egas ziet kansen. Hij gaf aan dat bij de gemeente ondanks het duidelijk weergegeven standpunt, de deur nog op een kier staat voor nieuwbouw en dat die deur verder opengaat als de zorgen over geur- en geluidsoverlast worden weggenomen. De heemraad ziet daar mogelijkheden toe. “De Harnaschpolder staat veel dichter bij bebouwing en daar hebben bewoners geen enkele last. En als we nu niet inzetten op nieuwbouw, dan zit die deur definitief dicht.”

Bezwaren
De heemraad heeft van de Verenigde Vergadering de opdracht gekregen maximaal in te zetten op acceptatie en draagvlak, zodat er ‘een win-win situatie’ ontstaat. Want het alternatief - renovatie van de zuivering - roept binnen het hoogheemraadschap bezwaren op. Los van de beperkte mogelijkheden om in te spelen op nieuwe zuiveringseisen met nieuwe technologieën en vergroten van de verwerkingscapaciteit (er moet steeds meer afvalwater worden verwerkt), zijn er zorgen over de veiligheid van het personeel tijdens de renovatie en de kosten en tijdsduur van de opknapbeurt. 

Daar komt nog eens bij dat er druk op de ketel staat; de huidige installatie is verouderd en overbelast en moet snel worden vervangen - in 2028 moet een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf zijn. Het dagelijks bestuur moet voor het eind van dit jaar duidelijk hebben of nieuwbouw haalbaar is, want dan moet de Verenigde Vergadering definitief de knoop doorhakken. 

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: Delfland moet knoop doorhakken: nieuwbouw of renovatie De Groote Lucht

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!