secundair logo knw 1

Delfland gaat zich vooralsnog richten op nieuwbouw van De Groote Lucht. Een ruime meerderheid van de Verenigde Vergadering stemde in met de voorkeur van het dagelijkse bestuur om op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West in Vlaardingen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Het algemeen bestuur gaf gisteren het college van dijkgraaf en heemraden wel een opdracht mee: het moet maximaal inzetten op overleg en communicatie om de gemeente Vlaardingen en andere belanghebbenden mee te krijgen in de plannen voor nieuwbouw.

De opdracht was verwoord in een motie die met grote meerderheid werd aangenomen. Het dagelijks bestuur gaat nu aan de slag om het nieuwbouwplan van awzi De Groote Lucht uit te werken. Het is, zo werd nadrukkelijk gesteld, ‘een voorlopig voorkeursalternatief’. Daarmee werd aangegeven dat het geen uitgemaakte zaak is dat nieuwbouw ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Belangrijke reden voor die terughoudendheid is het standpunt van de gemeente Vlaardingen, die zich heeft uitgesproken tegen nieuwbouw en voor renovatie van De Groote Lucht.

De gemeente wil op het bedrijventerrein waar de nieuwe zuivering moet komen ‘duurzame en schone bedrijvigheid’ en daar valt de awzi niet onder. Bovendien vreest ze de vestiging van zware industrie op de huidige locatie van De Groote Lucht als deze (grotendeels, de zoetwaterfabriek blijft staan) vrijkomt in het geval er een nieuwe zuivering wordt gebouwd. Vestiging van zware industrie ziet de gemeente niet zitten. Ook andere belanghebbenden (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) hebben bezwaren tegen nieuwbouw, zij vrezen onder meer geur- en geluidsoverlast.

Geen capaciteit
Deze bezwaren was voor een aantal fracties in de Verenigde Vergadering reden om te pleiten voor uitwerking van de renovatieplannen en geen - kostbare - tijd te verdoen aan een weinig kansrijk voorkeursalternatief. Maar zij vormden een minderheid. De vraag om beide alternatieven - nieuwbouw en renovatie - tegelijk uit te werken vond geen weerklank; daar heeft het hoogheemraadschap geen capaciteit voor, zo was het antwoord. 

Een meerderheid van de Verenigde Vergadering wilde gaan voor het plan dat het hoogheemraadschap de kans biedt om een zuivering te bouwen die meer mogelijkheden biedt om een toekomstbestendige azwi te bouwen.

Ruud Egas 180 vk Ruud EgasHet dagelijks bestuur heeft nu het groene licht gekregen om in het komende half jaar de bezwaren van gemeente en belanghebbenden weg te nemen en de plannen voor nieuwbouw verder uit te werken. Een ingewikkelde opgave, maar heemraad Ruud Egas ziet kansen. Hij gaf aan dat bij de gemeente ondanks het duidelijk weergegeven standpunt, de deur nog op een kier staat voor nieuwbouw en dat die deur verder opengaat als de zorgen over geur- en geluidsoverlast worden weggenomen. De heemraad ziet daar mogelijkheden toe. “De Harnaschpolder staat veel dichter bij bebouwing en daar hebben bewoners geen enkele last. En als we nu niet inzetten op nieuwbouw, dan zit die deur definitief dicht.”

Bezwaren
De heemraad heeft van de Verenigde Vergadering de opdracht gekregen maximaal in te zetten op acceptatie en draagvlak, zodat er ‘een win-win situatie’ ontstaat. Want het alternatief - renovatie van de zuivering - roept binnen het hoogheemraadschap bezwaren op. Los van de beperkte mogelijkheden om in te spelen op nieuwe zuiveringseisen met nieuwe technologieën en vergroten van de verwerkingscapaciteit (er moet steeds meer afvalwater worden verwerkt), zijn er zorgen over de veiligheid van het personeel tijdens de renovatie en de kosten en tijdsduur van de opknapbeurt. 

Daar komt nog eens bij dat er druk op de ketel staat; de huidige installatie is verouderd en overbelast en moet snel worden vervangen - in 2028 moet een ‘toekomstbestendige zuivering’ in bedrijf zijn. Het dagelijks bestuur moet voor het eind van dit jaar duidelijk hebben of nieuwbouw haalbaar is, want dan moet de Verenigde Vergadering definitief de knoop doorhakken. 

 

MEER INFORMATIE
H2O Actueel: Delfland moet knoop doorhakken: nieuwbouw of renovatie De Groote Lucht

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.