secundair logo knw 1

Rivier de Dinkel in Twente I foto: Patrick Reijnders via Wikimedia Commons / Flickr

De waterkwaliteit van de 745 wateren in Nederland die onder de Kaderrichtlijn Water vallen, is door de bank genomen slecht en verbetert de komende vijf jaar bijna niet. Bij ruim 60 procent van de wateren was er de afgelopen jaren zelfs sprake van achteruitgang op een of meerdere ecologische criteria, stelt de krant NRC na eigen data-onderzoek. De verwachting is dat in 2027 maar ongeveer 5 procent van de wateren van voldoende kwaliteit zal zijn.

NRC heeft zich in het data-onderzoek gebaseerd op openbare gegevens van het Informatiehuis Water. Dit samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies houdt de gegevens van tientallen aspecten van biologische, chemische en ecologische waterkwaliteit bij.

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt hiervoor het principe van ‘one-out-all-out’ gehanteerd: een waterlichaam is alleen van voldoende kwaliteit, indien alle parameters als goed worden beoordeeld. Dat gold in 2019 voor slechts 1 procent van de Nederlandse wateren. Volgens NRC treedt hierin de komende vijf jaar niet veel verbetering op, ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat, waterschappen en andere partijen. Waterbeheerders verwachten dat in 2027 slechts zo’n 35 ofwel 5 procent van de wateren een goede ecologische toestand heeft.

Normen voor watertemperatuur vaker overschreden
Het dagblad stelt zelfs vast dat de meeste wateren – om precies te zijn: 460 van de 745 – tussen 2015 en 2021 slechter hebben gescoord op een of enkele ecologische indicatoren. De meest markante achteruitgang is te zien bij de watertemperatuur die niet te hoog mag zijn. Eerder voldeed ruim 90 procent van de wateren aan de normen hiervoor, vorig jaar nog 77 procent.

Chemische stoffen vormen ook een probleem. Zo zorgen concentraties van zwarte metalen als kobalt, kwik en arseen voor normoverschrijdingen. Dat geldt eveneens voor diverse bestrijdingsmiddelen.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. De gewenste soortenrijkheid van vissen stijgt naar verwachting van iets meer dan 50 procent in 2021 naar 75 procent in 2027. In twee op de vijf wateren zit op het ogenblik te veel stikstof. Over vijf jaar zal dat naar schatting nog gelden voor een kwart van de KRW-waterlichamen.

Mogelijk later boetes door Brussel
NRC wijst op de mogelijke gevolgen als doelen voor waterkwaliteit in 2027 niet worden gehaald. Brussel kan dan boetes opleggen aan Nederland. Ook kan het gebeuren dat vanwege tekortschietende waterkwaliteit een nieuwe activiteit geen vergunning krijgt, bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk.

LEES OOK
H2O Actueel: Kamerbrief minister Harbers over halen KRW-doelen (april 2022) 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.