De waterkwaliteit van de 745 wateren in Nederland die onder de Kaderrichtlijn Water vallen, is door de bank genomen slecht en verbetert de komende vijf jaar bijna niet. Bij ruim 60 procent van de wateren was er de afgelopen jaren zelfs sprake van achteruitgang op een of meerdere ecologische criteria, stelt de krant NRC na eigen data-onderzoek. De verwachting is dat in 2027 maar ongeveer 5 procent van de wateren van voldoende kwaliteit zal zijn.

NRC heeft zich in het data-onderzoek gebaseerd op openbare gegevens van het Informatiehuis Water. Dit samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies houdt de gegevens van tientallen aspecten van biologische, chemische en ecologische waterkwaliteit bij.

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt hiervoor het principe van ‘one-out-all-out’ gehanteerd: een waterlichaam is alleen van voldoende kwaliteit, indien alle parameters als goed worden beoordeeld. Dat gold in 2019 voor slechts 1 procent van de Nederlandse wateren. Volgens NRC treedt hierin de komende vijf jaar niet veel verbetering op, ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat, waterschappen en andere partijen. Waterbeheerders verwachten dat in 2027 slechts zo’n 35 ofwel 5 procent van de wateren een goede ecologische toestand heeft.

Normen voor watertemperatuur vaker overschreden
Het dagblad stelt zelfs vast dat de meeste wateren – om precies te zijn: 460 van de 745 – tussen 2015 en 2021 slechter hebben gescoord op een of enkele ecologische indicatoren. De meest markante achteruitgang is te zien bij de watertemperatuur die niet te hoog mag zijn. Eerder voldeed ruim 90 procent van de wateren aan de normen hiervoor, vorig jaar nog 77 procent.

Chemische stoffen vormen ook een probleem. Zo zorgen concentraties van zwarte metalen als kobalt, kwik en arseen voor normoverschrijdingen. Dat geldt eveneens voor diverse bestrijdingsmiddelen.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. De gewenste soortenrijkheid van vissen stijgt naar verwachting van iets meer dan 50 procent in 2021 naar 75 procent in 2027. In twee op de vijf wateren zit op het ogenblik te veel stikstof. Over vijf jaar zal dat naar schatting nog gelden voor een kwart van de KRW-waterlichamen.

Mogelijk later boetes door Brussel
NRC wijst op de mogelijke gevolgen als doelen voor waterkwaliteit in 2027 niet worden gehaald. Brussel kan dan boetes opleggen aan Nederland. Ook kan het gebeuren dat vanwege tekortschietende waterkwaliteit een nieuwe activiteit geen vergunning krijgt, bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk.

LEES OOK
H2O Actueel: Kamerbrief minister Harbers over halen KRW-doelen (april 2022) 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!