0
0
0
s2smodern

De waterschappen in het oosten en zuiden van Nederland houden er rekening mee dat zij al in april, bij het begin van het groeiseizoen, onttrekkingsverboden moeten instellen. De grondwaterstanden zijn hier nog altijd erg laag.

De kans dat de grondwaterstanden op de hoge zandgronden voor 1 april weer op een normaal peil staan is volgens de Unie van Waterschappen ‘zeer klein’. Tot nu toe is er onvoldoende neerslag gevallen om de tekorten aan te vullen en de vooruitzichten zijn niet gunstig.

Met de inzet van duizenden stuwen houden de waterschappen de peilen zo hoog mogelijk. Ook roepen ze agrariërs en andere grondeigenaren op om water zoveel mogelijk vast te houden, bijvoorbeeld met 'duikerafsluiters´.

Toch staat bijvoorbeeld in het gebied van Waterschap Aa en Maas nog altijd een derde van de beken en sloten droog. Eenzelfde beeld is er in de Achterhoek, zegt woordvoerder Vanya Ginsel van Waterschap Rijn en IJssel. Ook de grondwaterstand is hier nog steeds zeer laag.

Onbepaalde tijd
In het gebied van Rijn en IJssel gelden daarom nog steeds onttrekkingsverboden. Boeren mogen hier geen grondwater of oppervlaktewater gebruiken om het land te besproeien. Dat gebeurt in de wintermaanden ook nauwelijks, maar toch heeft het waterschap ervoor gekozen om de verboden te handhaven. ''Elke druppel telt’’, verklaart Ginsel.

Of dat tot 1 april zo blijft kan ze niet zeggen. ''De verboden waren voor onbepaalde tijd. We bekijken nu per week hoe de situatie is. Eind vorig jaar hebben we laten berekenen wat er nodig is om in het voorjaar op normale waarden uit te komen: een hele natte winter. Het moet gewoon veel regenen.’’

Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze week juist besloten het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, dat tot en met dinsdag gold, niet te verlengen. Als argument wordt genoemd dat er weinig onttrekkingen zijn en dat de grondwaterstanden in grote delen van het gebied dankzij de regen inmiddels zijn gestegen. Dat geldt overigens niet voor de hoge zandgronden: hier zijn de waarden nog erg laag.

Bevroren grond
Ook in het gebied van Vechtstromen mogen de boeren in principe weer beregenen met grondwater, maar feitelijk gebeurt dat volgens woordvoerder Martin Hilferink nu nauwelijks.

Het waterschap waarschuwt wel dat er nog steeds een tekort is. Op 11 januari was de gemiddelde grondwaterstand in het gebied 210 millimeter lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Op sommige plekken stond het zelfs meer dan een meter lager. Vooral op de hoge Twentse zandgronden en de Hondsrug in Drenthe is de situatie nog zorgelijk.

Of dat in april gaat leiden tot een onttrekkingsgebod kan Hilferink ook niet zeggen. ''Alle scenario’s komen voorbij. Het hangt ook heel erg af van de komende maanden. Als het regent maar de grond is bevroren, stroomt het water direct de sloot in. Dan heb je er niets aan.’’

Waterconservering
Waterschap De Dommel heeft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, dat in oktober werd verlengd, medio december ingetrokken. Voor grondwater moest dat in augustus al vanwege provinciaal beleid, vertelt Lonneke Schilte van De Dommel.

Ze noemt het een ''reëel risico'' dat dit verbod vanaf april weer wordt ingevoerd omdat de waarden op veel plaatsen nog in het rood staan. ''Om dat te voorkomen zetten we nu samen met agrariërs en andere grondeigenaren maximaal in op waterconservering.''

Update 24 januari 2019: Het onttrekkingsverbod van Vallei en Veluwe gold niet voor grondwater, maar voor oppervlaktewater. Dit is aangepast. 

 

MEER INFORMATIE
Bericht Unie van Waterschappen
Bericht Vallei en Veluwe
Bericht Vechtstromen
Bericht De Dommel
Eerder bericht over droogte

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.