0
0
0
s2sdefault

De levering van drinkwater voor koeling aan onder andere datacenters is in Noord-Holland relatief klein. De drinkwatervoorziening is daarom ook tijdens een hittegolf niet in gevaar. Dat meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in antwoord op Kamervragen, op basis van informatie van drinkwaterbedrijf PWN.

Het watergebruik van datacenters veroorzaakt momenteel veel commotie in de Noord-Hollandse politiek en samenleving. Zeker in de gemeente Hollands Kroon waar twee grote datacenters van Google en Microsoft staan en er plannen voor nog een aantal nieuwe zijn. De vraag daarbij is: wordt er wel rekening gehouden met het gebruik van drinkwater en het lozen van koelwater?

Dat was de aanleiding voor het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) om schriftelijke vragen aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat te stellen. Zij kwam afgelopen maandag met haar reactie.

Van Dijk refereert in zijn vragen aan een artikel in het Noordhollands Dagblad van 18 maart (ook gepubliceerd in De Telegraaf), waarin wordt gesteld dat de datacenters de levering van drinkwater in Noord-Holland in gevaar brengen en gebruikt koelwater vervuild het milieu ingaat. Dat zou volgens de krant blijken uit een intern onderzoeksrapport van de provincie. Die gaf vervolgens zelf aan dat het rapport gebaseerd was op te weinig data om goed onderbouwde conclusies te trekken.

Beschikbaarheid van voldoende drinkwater
Van Nieuwenhuizen laat weten dat ze zich kan voorstellen dat bewoners in Hollands Kroon zich zorgen maken. Op de vraag van Van Dijk of deze zorgen terecht zijn, wijst zij op de informatie van de provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Over de kwestie of er tijdens warme periodes nog wel voldoende drinkwater beschikbaar is, schrijft de bewindsvrouw het volgende:

“Voor wat betreft de leveringszekerheid heb ik navraag gedaan bij de provincie Noord-Holland en het drinkwaterbedrijf PWN. Zij geven aan dat de levering van drinkwater voor koeling (aan onder andere datacenters) relatief klein is: 0,6% van de totale levering in het gehele voorzieningsgebied (650,000 m3/jaar in 2020). PWN heeft daarom aangegeven dat de inwoners van Noord-Holland zich geen zorgen hoeven te maken dat hun drinkwater in gevaar is. Ook niet tijdens een hittegolf. Dit is gecommuniceerd in een nieuwsbericht door PWN (op 19 maart, red.).”

Pilot voor waterprofielen in industrie
De minister meldt dat het Rijk in verschillende trajecten samenwerkt met regionale overheden, drinkwaterbedrijven en andere partijen om de leveringszekerheid van drinkwater te waarborgen. Op basis van de verdringingsreeks bij de waterverdeling heeft de drinkwatervoorziening (categorie 2) altijd voorrang op het gebruik van water voor koelwater (dat valt in categorie 4).

Vanuit de beleidstafel Droogte loopt de pilot Waterprofielen Industrie, waarvan de oplevering in juli is gepland. “Dit is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van IenW en EZK en van de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water, belangenbehartiger voor de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland). Deze pilot is bedoeld om informatie over industrieel waterverbruik beschikbaar te maken, zodat in tijden van dreigend watertekort de juiste afweging bij waterverdeling gemaakt wordt. Deze informatie kan dus weer worden meegenomen in de regionale verdringingsreeksen.”

Lozing van koelwater door datacenters
De andere zorg betreft het risico van chemicaliën in drinkwater. Hollands Noorderkwartier is bevoegd gezag voor de lozing van water. Van Nieuwenhuizen schrijft: “HHNK heeft aangegeven dat er momenteel twee lozingsvergunningen zijn afgegeven aan de twee actieve datacenters in de Wieringermeer. Bij één datacenter wordt niets toegevoegd aan het drinkwater dat voor koeling wordt gebruikt. Bij het andere datacenter wordt zout toegevoegd om het water te ontharden. Het HHNK heeft hierover een bericht op haar website geplaatst (op 25 maart met als titel: Geen chemicaliën in looswater datacenters, red).

Van Dijk vraagt de minister nog of zij het ook vindt dat bij lozingen van koelwater in drinkwater extra waarborgen moeten worden getroffen, om ervoor te zorgen dat dit niet schadelijk is voor de mens en de omgeving. Haar antwoord: “Er wordt geen koelwater in drinkwater geloosd. Drinkwater wordt door datacenters voor koeldoeleinden gebruikt, waarna het wordt geloosd op oppervlaktewater (sloten/vaarten).”

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat HHNK vergunningseisen aangaande de maximale concentraties in lozingswater heeft opgelegd. “Daaraan moet worden voldaan om te zorgen dat er geen verslechtering van de waterkwaliteit optreedt ten opzichte van de huidige situatie.” Vooralsnog ziet de minister geen aanleiding voor extra onderzoek naar de lozing van chemicaliën door datacenters.

 

MEER INFORMATIE
Beantwoording minister van Kamervragen (12-4)
H2O Actueel (19-3): watergebruik datacenters
Artikel Noordhollands Dagblad 18-3 (betaald)
Weblog gedeputeerde Cees Loggen (19-3)
Bericht van PWN op 19 maart
Bericht van HHNK op 25 maart

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    van ostaden · 7 months ago
    Ben van mening dat drinkwater niet gebruikt moet worden voor grootschalig koelwater. Grondwater is ook prima geschikt als koelwater. Het toevoegen van zout of chemicaliën aan koelwater en vervolgens het water willen lozen is een slechte zaak. Miljarden verdienen deze bedrijven en betalen nauwelijks belasting en gaan ook nog eens voor de goedkoopste methode om te koelen. Het zout al bij lozing ook zorgen voor verzilting van het omliggende water (sloten en kanalen) en de daar aanliggende gronden.
    Stop de idioterie om dit soort bedrijven van alles toe te zeggen, tegen de laagste lasten, maar laat ze gewoon de normale prijs betalen voor het oplossen van hun probleem (koelen) en laat ze gewoon zo schoon mogelijk koelwater lozen i.p.v. zout water.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.