secundair logo knw 1

In de Springertduinen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft waterschap Hollandse Delta in de eerste duinenrij drie zogeheten kerven gemaakt waardoor stuivend zand het duinengebied in waait. Dit moet er in resulteren dat de duinen vanaf de achterkant zowel in de hoogte als de breedte aangroeien. Die versterking is nodig om het gebied te beschermen tegen de zeespiegelstijging.

Het waterschap wil de duinen op een zo natuurlijk mogelijke manier laten meegroeien met de stijging en kiest daarom voor de kerven in de zogeheten zeereep. Om de beschermende functie tegen hoogwater te waarborgen, moet de hoogte van de Springertduinen minimaal 7.64 m boven NAP zijn, met een minimale breedte van 43 meter, aldus het waterschap.

Tussen half augustus en eind september zijn in de duinen drie kerven aangebracht die een hoogte hebben van 10 meter boven NAP. Om de zanddoorgangen op voldoende hoogte te houden worden de kerven gedurende minimaal 5 jaar nauwgezet gemonitord, aldus het waterschap. Als de zandpoorten te veel uitslijten wordt met traditionele middelen als stuifschermen en helmgras het stuifproces bijgestuurd, zodat de kerven op hoogte blijven. Overigens is de kans op afslag in de zandpoorten klein, omdat golven in het oplopende profiel ‘uitdoven’.

Natuurlijke duingroei gaat langzamer dan kunstmatige, maar is ook veel goedkoper. Een bijkomend voordeel is de winst voor de natuur, aldus het waterschap dat in het gebied samenwerkt met Natuurmonumenten, die ook deel van de duinen in beheer heeft. Doordat er meer kalkrijk zand neerstrijkt in de duinen, een Natura 2000-gebied, verandert het kalkgehalte in de grond wat kansen biedt voor terugkeer van specifieke duinplanten en zeldzame diersoorten. Nu is het gebied door een te veel aan stikstof verstikt door soorten als duindoorn, meidoorn, bramen en brandnetel.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?