0
0
0
s2smodern

Agrariërs, kennisinstellingen en de overheid werken op Schouwen-Duiveland in een ‘Living Lab’ samen aan oplossingen voor urgente problemen, zoals het gebrek aan zoet water. Dat moet innovaties opleveren die ook elders toepasbaar zijn.

 Drie droge zomers op rij treffen de boeren op het Zeeuwse eiland extra zwaar, omdat hier geen landbouwleiding ligt, zoals op de andere eilanden. "We zijn dus compleet afhankelijk van het hemelwater", zegt projectleider Kitty Henderson van het Living Lab Schouwen-Duiveland. ""Dat wordt steeds nijpender.""

In het project ‘Samenwerken voor zoet water’, dat onderdeel is van het Living Lab, werkt de gemeente nu samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Deltares, KWR Water en Acacia Water aan grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond. Henderson: "Hoe kunnen we de zoetwaterbel instandhouden en vergroten, zodat dit een vitaal landbouwgebied blijft?"

Voor het project is een Europese subsidie ontvangen, die maatwerk op gebiedsniveau mogelijk maakt. Dertien agrariërs krijgen vanaf dit najaar advies op maat over het gebruik van slimme drainagetechnieken en de opslag van zoet water in de ondergrond. Voor vijf van hen wordt ook een haalbaarheidsplan uitgewerkt; zij moeten bereid zijn om ook zelf te investeren.

Zilte teelt
Doel is uiteindelijk een ‘gereedschapskist’ met kennis en technieken die grootschalige toepasing ook elders mogelijk maken. "Wij geloven in de meerwaarde van deze aanpak: samenwerken met partners, kennis delen en verder kijken dan alleen je eigen belang", zegt Henderson. Deze week is de website van Living Lab Schouwen-Duiveland gelanceerd, waarop belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Behalve op de zoetwatervoorraad richt het Living Lab zich op nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land (binnendijks) en duurzame buitendijkse voedselproductie, zoals wierenteelt en schelpdierkweek.

Daarnaast wordt via het Zeeuws Deltaplan Zoetwater de haalbaarheid onderzocht van externe aanvoer van zoet water door middel van een pijpleiding. "Dit zijn twee afzonderlijke sporen die vooralsnog naast elkaar lopen."

Onderwijs
Voor de projecten van het Living Lab wordt nauw samengewerkt met het onderwijs. Zo is op de middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee een onderzoek- en projectlokaal ingericht als werkplaats voor leerlingen, studenten en onderzoekers en hebben studenten van onder andere hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar zeewierteelt.

Living Lab Schouwen-Duiveland is twee jaar geleden ontstaan als netwerkorganisatie, die bestaat uit de gemeente Schouwen-Duiveland, de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen, de Erasmus Universiteit, het Delta Platform, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, mbo-instelling Scalda en middelbare school Pontes Pieter Zeeman. Al naar gelang het onderwerp komen daar nieuwe partners bij.

 

MEER INFORMATIE
Website Living Lab Schouwen-Duiveland
Nieuwsbericht Waterschap Scheldestromen
Nieuwsbericht Deltares

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.