secundair logo knw 1

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen week nog fors toegenomen, maar daarmee is de rek er voorlopig wel uit vanwege de overgang naar niet al te warm en vrij nat weer. De regionale verschillen zijn wel groter geworden, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is na een week weer met een nieuwe droogtemonitor gekomen. Het algemene beeld is onveranderd. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden zijn er aanzienlijke problemen vanwege de afhankelijkheid van neerslag, die de laatste dagen slechts beperkt viel. In de rest van het land is er weinig aan de hand omdat de wateraanvoer vanuit de Rijn en de Maas voldoende is.

Grondwaterstanden dalen verder
De regionale verschillen zijn volgens de LCW alleen maar groter geworden. Zo nemen de grondwaterstanden die in Oost- en Zuid-Nederland al erg laag waren voor de tijd van het jaar, mede als gevolg van de hitte van vorige week op veel locaties verder af. Op de hoge zandgronden is sprake van een groot en toenemend neerslagtekort, waardoor landbouw en natuur sterk onder druk staan. Ook staan nu meer beken droog.

Het neerslagtekort liep hier in een week tijd op van 224 millimeter naar 242 millimeter. De waterschappen op de hoge gronden houden vast aan de eerder ingestelde onttrekkings- en beregeningsverboden om de natuur te beschermen. Waterschap Vechtstromen gaat de onttrekkingsverboden voor grondwater bij kwetsbare natuur uitbreiden. Dan is het niet meer toegestaan om tweehonderd meter rondom kwetsbare natuur grondwater te onttrekken.

Landelijk is het neerslagtekort gemiddeld 176 millimeter (een week geleden 159 millimeter). Hoog voor eind juli - het langjarig gemiddelde is zo’n 100 millimeter - maar ver verwijderd van het niveau van circa 250 millimeter in 1976 en 2018. Er komt de komende twee weken amper meer iets bij: het neerslagtekort gaat naar ongeveer 180 millimeter. Dat hangt samen met de overgang naar een licht wisselvallig weertype met normale zomerse temperaturen van 20 tot 25 graden en relatief veel regen. Of deze verwachting uitkomt, zal blijken in de volgende droogtemonitor die op 13 augustus verschijnt.

Neerslagtekort in 2019Ontwikkeling neerslagtekort in 2019 : bron: KNMI / droogtemonitor LCW

Niet of nauwelijks verzilting
Overal in het land zijn maatregelen genomen om water zoveel als mogelijk vast te houden. Verder worden boezemkades geïnspecteerd en op enkele plekken in het westen preventief beregend. De chloridegehalten in de grote wateren zijn door de bank genomen normaal voor de tijd van het jaar en blijven binnen de norm voor drinkwaterinname. In het Volkerak-Zoommeer zijn de waarden licht verhoogd. Daarom wordt tijdelijk intensiever doorgespoeld.

Als het nodig is voor een extra zoetwatervoorraad, gaat Rijkswaterstaat het gemiddelde waterpeil in het IJsselmeergebied opzetten naar 10 centimeter onder NAP. Dit is de bovengrens volgens het flexibel peilbesluit uit juni 2018. Zover is het nog niet gekomen. Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer is nu ongeveer 13 centimeter onder NAP. Dat was een week terug ook al zo.

Hoge watertemparaturen
De watertemperatuur van de Rijn en de Maas ligt boven 23 graden Celsius. Op diverse locaties in het land zijn blauwalgen waargenomen en voor enkele plekken geldt een negatief zwemadvies. Door de hoge watertemperaturen is de vissterfte aanmerkelijk toegenomen. 

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitoren LCW in 2019
Bericht Unie van Waterschappen
Droogtesituatie op 23 juli
Flexibel peilbesluit in IJsselmeergebied 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!