secundair logo knw 1

Een grondwaterpeilmeter

Deltares heeft de Integrale Grondwaterstudie Nederland uitgebracht. Hierin wordt een beeld geschetst van de bestaande en gewenste toestand van grondwater op landelijke schaal. De informatie kan helpen bij de uitwerking van het principe ‘water en bodem sturend’.

De grondwaterstudie is bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, waterbeheerders en experts. Het kennisinstituut wil laten zien wat er aan verbeteringen mogelijk is, want grondwater staat nu zwaar onder druk. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit neemt af.

Deltares heeft samen met andere kennisinstellingen de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor grondwater op landelijke schaal op een rij gezet. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s: verdroging van de natuur (Hoog Nederland), bescherming van grondwaterkwaliteit, energietransitie en grondwater, stedelijk gebied en grondwater (focus op Laag Nederland), en zoetwatervoorziening en grondwater. Het uitgangspunt is dat het natuurlijke grondwatersysteem leidend is.

De opgaven en oplossingsrichtingen voor grondwater kunnen volgens Deltares in samenhang worden gevisualiseerd. Daarmee ontstaan eerste inzichten voor integrale oplossingen om het grondwatersysteem te herstellen en robuust te maken. Door de oplossingsrichtingen van de thema’s met elkaar te combineren is synergie te behalen (zie tabel).

De integrale grondwaterstudie kan helpen om het principe van ‘water en bodem sturend’ vorm te geven. Ook wordt input geleverd voor regionale uitwerkingen, onder andere in de regionale gebiedsprogramma´s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deltares en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geven binnenkort tijdens twee bijeenkomsten een toelichting op het rapport. Daarbij is aandacht voor de samenhang met de aanbevelingen van de studiegroep grondwater uit 2022.

Samenvatting synergie grondwaterthemas b Samenvatting van de synergie tussen de grondwaterthema’s op het gebied van oplossingsrichtingen en aandachtspunten I Bron: Integrale Grondwaterstudie Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.