secundair logo knw 1

Ook de NOS besteedt na de ingebruikname van gemaal De Aanvoerder aandacht aan de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) | Foto Blueice

Het is de vierde keer dat het gemaal De Aanvoerder in stelling wordt gebracht om zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen te pompen. Vandaag werd het gemaal in werking gezet om de stromingsrichting in de Leidsche Rijn om te keren met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Tezamen met extra aanvoer uit de Lek moet zo het zoetwatertekort en dreigende verzilting in West-Nederland tegen worden gegaan.

De dalende afvoer van de Rijn en de aanhoudende droogte zorgen voor zoetwatertekort in West-Nederland. Met het aanzetten van De Aanvoerder in Utrecht is de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) ingezet om verzilting tegen te gaan, een besluit van de hoogheemraadschappen Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland en Schieland en Rijkswaterstaat. Door de KWA wordt in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden water ingebracht uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Naast het gemaal De Aanvoerder laat het Noordergemaal zoetwater in via het Merwedekanaal, de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Ook zijn er inlaatvoorzieningen bij het gemaal De Koekoek (De Lek) en de Krimpenerwaard. Naast De Stichtse Rijnlanden profiteren Rijnland, Delfland en Schieland van dit extra aangevoerde zoetwater. De aanvoer zal naar verwachting enkele weken duren.

KWA en DKW kaart 900 loep Schematische voorstelling van de Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA)

Klimaatverandering
Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zei bij de ingebruikname van gemaal De Aanvoerder: ”We dachten dat we dit gemaal één keer in de 10 jaar nodig zouden hebben. Maar De Aanvoerder is in 2003, 2011, 2018 en nu in 2022 weer in werking gesteld. Dit wijst erop dat door de klimaatverandering ingrepen in het watersysteem nodig zijn. En we redden het niet met dit gemaal alleen. Hier gaan we 7 kuub water per seconde inlaten en we moeten voor het hele gebied opschalen naar 15 kuub per seconde en dan nóg redden we het niet. Ook de functies die water nodig hebben, zoals de natuur en landbouw, moeten minder water afnemen.”

Jeroen Haan 180 vk B Jeroen HaanDe dijkgraaf lichtte desgevraagd toe dat ook in de ruimtelijke inrichting keuzes moeten worden gemaakt in het gebied dat nu - weer - te maken krijgt met watertekort en verzilting. “Dan heb je het over vragen als: zitten de watervragende functies wel op handige plekken? Kun je water beter vasthouden en bergen in het watersysteem?"

Volgens de dijkgraaf is er in het gebied de nodige aandacht voor deze vraagstukken. "Maar voor een belangrijk deel zijn het de democratieën die de ruimtelijke keuzes moeten maken. Gemeenten en ook inwoners moeten gaan meedenken hoe we de openbare ruimte anders kunnen inrichten zodat we water beter vast kunnen houden. Ook hier kan het gebeuren dat Dunea of Oasen gaan zeggen: we hebben geen water meer voor het besproeien van de tuinen.”

Convenant
“En voor de woningen die hier gebouwd moeten gaan worden, zeg ik: denk goed na waar je die huizen gaat neerzetten en bouw duurzaam en klimaatbestendig. Zorg dat er geen extra opgave in het watersysteem komt als gevolg van die nieuwe woningen. Los het op in het in gebied. Die opgave wordt steeds groter door de klimaatverandering.”

“Als waterschap gaan we daar formeel niet over, maar we zitten wel aan tafel en hebben daar stevige opvattingen over. We zijn in de provincie Utrecht in gesprek met de provincie, de gemeentes en de bouwers om afspraken te maken in een convenant over klimaatbestendig bouwen. Dat convenant komt er en daarin staan minimale afspraken en ook tips wat kun je extra doen. Als je het aan mij vraagt: ga voor goud en doe alles wat nu mogelijk is." 

"Het initiatief van Vallei en Veluwe en Vitens om in het Bouwbesluit voorschriften op te nemen voor klimaatbestendig bouwen, vind ik een uitstekend idee als het helpt. In België hebben ze de verplichting om een reservoir te bouwen in of onder een huis. Ik vind het een uitstekend idee als dat ook in Nederland wordt ingevoerd.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: Rijnafvoer daalt waarschijnlijk naar zeer laag niveau

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.