Vandaag verscheen het derde deel van het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. “We staan vlak voor een klimaatramp”, zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de presentatie.  “Regeringen en bedrijven, die zeggen dat ze klimaatneutraal willen worden, maar dat niet tonen in hun acties, liegen.”

In het eerste deel van dit rapport, dat in augustus vorig jaar verscheen, analyseerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de wetenschappelijke basis onder de toestand van het klimaat. Uit het rapport sprak urgentie. “Niemand is meer veilig”, zei Inger Andersen, directeur van het VN-Milieuprogramma, bij de presentatie toen.

Het tweede deel van het rapport, dat in februari verscheen en door de Britse krant The Guardian werd omschreven als het ‘zwartste klimaatrapport tot nu toe’ legde de focus op adaptie. Marjolijn Haasnoot van onderzoeksinstituut Deltares, hoofdauteur van twee hoofdstukken van dit rapport, zei toen: “Het was een bewuste keuze om in dit rapport niet alleen de gevolgen van de klimaatverandering te schetsen, maar ook de oplossingen te presenteren.”

Mitigatie
In dit derde deel staat mitigatie centraal. Het rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ verscheen enkele uren later dan oorspronkelijk aangekondigd. Vermoedelijk omdat tot het laatste moment werd onderhandeld tussen de VN-lidstaten over de precieze formulering van de aanbevelingen in het rapport. Ondanks de strijd over de formuleringen is de boodschap van het rapport glashelder. Met de nu voorgenomen maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is het onmogelijk om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius te houden.

Het goede nieuws is volgens de opstellers van het rapport wel dat er nog steeds mogelijkheden zijn om er iets aan te doen. “We staan op een kruispunt. Als we actie willen ondernemen moeten we het nu doen. We bezitten de kennis en de instrumenten om voor een leefbare toekomst te zorgen”, zei Hoesung Lee, de voorzitter van het IPCC.

jim skea 180 vk Jim SkeaAls de regeringen wereldwijd niet tot extra maatregelen besluiten, zou het volgens het IPCC ruim 3°C warmer zijn op aarde dan nu het geval is. “En als we de opwarming van de aarde tot 1,5 °C willen beperken, is het nu of nooit. Als we de emissies niet meteen en duidelijk, en over alle verschillende industrieën en sectoren reduceren, is het onmogelijk”, stelde Jim Skea, van IPCC Working Group III, de werkgroep die verantwoordelijk is voor dit laatste rapport.

Daling uitstoot voor 2025
Skea schetste dat de temperatuur op aarde pas zal stabiliseren als de CO2-uitstoot tot nul wordt teruggebracht. “Om op schema te blijven voor 1,5 °C opwarming moet dat rond 2050 gelukt zijn. Om tussen de 1,5 en de 2 °C graden opwarming te blijven, zou dat doel rond 2070 moeten zijn bereikt. In beide scenario’s moet de uitstoot van broeikasgassen gaan dalen vanaf 2025 en met een derde zijn verminderd in 2030.”

Het IPCC pleit daarom voor een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen, bescherming en uitbreiding van bestaande bossen, groenere steden, beter geïsoleerde huizen en gedragsverandering bij particulieren. Voor de kosten die zulke maatregelen met zich meebrengen, is het IPCC niet bang. “Niet alleen zijn de kosten van niks doen uiteindelijk hoger. Het verwachte globale BBP zou in 2050 maar enkele procenten lager zijn als we de benodigde actie ondernemen”, melden de onderzoekers van IPCC Working Group 3.

 

MEER INFORMATIE
Het rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ 
Uit nieuwe IPCC klimaatrapport spreekt urgentie: 'Niemand is meer veilig'
IPCC schetst onmiskenbare gevolgen klimaatverandering en draagt oplossingen aan

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!